LOADING ...

Luyện nghe bài hát You'll Just Never Know

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I bet you never imagined one day
You'd look and I just wouldn't be there
So I hear you're leaving, please, go
I wanna make it
'Cause tomorrow is just not
You know what tomorrow holds

You'll just never know, don't put it off till
make it last always

My pride, my
I find a peace of when you're next to me
You changed my darkest hour with the from your eye
Simply smiling at me makes my life

So the use in fussing, fighting
When if you ever leave me, I be so weak
Oh baby, please understand when I go to sleep at
I know that everything is alright, you'll never know

You'll just never know, put it off 'til tomorrow
make it last forever, forever and always
You'll just know, don't put it off 'til tomorrow
Today it last forever and ever, forever, forever and always

And I'm making sure that every time around me
recreating sweet, brand new memories
Can't let these changes aggravate the love in me
Just for a you can concentrate on me

Through slow dancing in parking
And through hugs and in the restaurant
Oh baby, you can't let the sun go down you let me know
loving me 'cause you'll never know

You'll just never know, don't put it off tomorrow
Today make it last forever, forever and
You'll just never know, put it off 'til tomorrow
Today make it last forever and ever, forever, and always

imagine one day without you
Don't ever let it cross your mind you do
else really matters to me
I'm gonna keep you every minute, yeah yeah, yeah yeah

You'll never know, don't put it off 'til tomorrow
make it last forever, forever and always
You'll just never know, don't put it off tomorrow
Today it last forever and ever, forever, forever and always

You'll just know, don't put it off 'til tomorrow
make it last forever, forever and always
You'll just never know, don't put it off 'til
make it last forever and ever, forever, forever and always

You'll just never know, put it off 'til tomorrow
Today make it last forever, and always

Videos

702 - You'll Just Never Know (1999)
702 - You'll Just Never Know (1999)
You'll Just Never Know
You'll Just Never Know
You Just never Know
You Just never Know
702 - You'll Just Never Know
702 - You'll Just Never Know
702 - You Don't Know
702 - You Don't Know
**Female Slow Jams **
**Female Slow Jams **
You'll Just Never Know ((cover by the CHENG sisters))
You'll Just Never Know ((cover by the CHENG sisters))
All Tracks - 702
All Tracks - 702
702   YOU DON'T KNOW
702 YOU DON'T KNOW
702 - Topic
702 - Topic
702 - You Don't Know (with lyrics)
702 - You Don't Know (with lyrics)
702-youll just never know
702-youll just never know
Top Tracks - 702
Top Tracks - 702
Top Tracks - 702
Top Tracks - 702
702 You'll Just Never Know 1999
702 You'll Just Never Know 1999
Sweet November - You'll just never know
Sweet November - You'll just never know
me singin 702 youll just never know
me singin 702 youll just never know
You'll Never Know - 702 cover
You'll Never Know - 702 cover
Romantic Repertoire
Romantic Repertoire
You'll just never Know
You'll just never Know