LOADING ...

Luyện nghe bài hát You'll Just Never Know

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I bet you never imagined one day
You'd look around and I wouldn't be there
So I you're leaving, please, don't go
I wanna make it
'Cause is just not promised
You never know tomorrow holds

You'll just never know, don't put it off tomorrow
Today make it last

My pride, my
I find a peace of mind when you're to me
You changed my darkest hour with the gleam your eye
smiling at me makes my life complete

So what's the use in fussing,
When if you ever leave me, I be so weak
Oh baby, please understand when I go to at night
I wanna know that everything is alright, you'll never

You'll just know, don't put it off 'til tomorrow
Today make it last forever, and always
just never know, don't put it off 'til tomorrow
Today make it last forever and ever, forever, and always

And I'm making sure that every you're around me
recreating sweet, brand new memories
Can't let silly changes aggravate the love in me
Just for a moment you can on me

Through dancing in parking lots
And through hugs and kisses in the
Oh baby, you let the sun go down before you let me know
You're loving me 'cause never know

just never know, don't put it off 'til tomorrow
Today make it last forever, and always
You'll just never know, put it off 'til tomorrow
Today make it last forever and ever, forever, forever and

imagine one day without you
Don't ever let it your mind whatever you do
Nothing else matters to me
I'm gonna loving you every minute, yeah yeah, yeah yeah

You'll never know, don't put it off 'til tomorrow
make it last forever, forever and always
You'll never know, don't put it off 'til tomorrow
Today it last forever and ever, forever, forever and always

just never know, don't put it off 'til tomorrow
Today make it forever, forever and always
just never know, don't put it off 'til tomorrow
Today it last forever and ever, forever, forever and always

just never know, don't put it off 'til tomorrow
Today it last forever, forever and always

Videos

702 - You'll Just Never Know (1999)
702 - You'll Just Never Know (1999)
You'll Just Never Know
You'll Just Never Know
You Just never Know
You Just never Know
702 - You'll Just Never Know
702 - You'll Just Never Know
702 - You Don't Know
702 - You Don't Know
You'll Just Never Know ((cover by the CHENG sisters))
You'll Just Never Know ((cover by the CHENG sisters))
You'll Never Know - 702 cover
You'll Never Know - 702 cover
702 Playlist Songs
702 Playlist Songs
You'll just never Know
You'll just never Know
702   YOU DON'T KNOW
702 YOU DON'T KNOW
You'll Just Never Know (William Moseley Video)
You'll Just Never Know (William Moseley Video)
You Just Never Know
You Just Never Know
You just never know- 702 ( cover ) *sick* :(
You just never know- 702 ( cover ) *sick* :(
Sweet November - You'll just never know
Sweet November - You'll just never know
702-youll just never know
702-youll just never know
**Female Slow Jams **
**Female Slow Jams **
You'll Just Never Know (Blake Richardson Video)
You'll Just Never Know (Blake Richardson Video)
All Tracks - 702
All Tracks - 702
You Just Never Know
You Just Never Know
702 You'll Just Never Know 1999
702 You'll Just Never Know 1999