LOADING ...

Luyện nghe bài hát You'll Just Never Know

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I bet you never that one day
You'd look and I just wouldn't be there
So I you're leaving, please, don't go
I wanna make it
'Cause is just not promised
You never know tomorrow holds

You'll just never know, don't put it off till
Today it last always

My pride, my
I find a of mind when you're next to me
You changed my darkest with the gleam from your eye
Simply smiling at me makes my life

So the use in fussing, fighting
When if you ever leave me, I would be so
Oh baby, please understand when I go to sleep at
I wanna know that everything is alright, you'll never

You'll just never know, put it off 'til tomorrow
make it last forever, forever and always
You'll just never know, put it off 'til tomorrow
make it last forever and ever, forever, forever and always

And I'm making that every time you're around me
You're recreating sweet, new memories
let these silly changes aggravate the love in me
Just for a moment you can on me

Through slow in parking lots
And hugs and kisses in the restaurant
Oh baby, you can't let the sun go before you let me know
You're loving me 'cause never know

just never know, don't put it off 'til tomorrow
Today make it last forever, and always
You'll just know, don't put it off 'til tomorrow
Today make it last forever and ever, forever, forever and

Can't imagine one day you
Don't ever let it cross mind whatever you do
Nothing else matters to me
I'm gonna loving you every minute, yeah yeah, yeah yeah

just never know, don't put it off 'til tomorrow
Today make it forever, forever and always
just never know, don't put it off 'til tomorrow
Today make it last forever and ever, forever, forever and

You'll just know, don't put it off 'til tomorrow
Today it last forever, forever and always
You'll just never know, don't put it off 'til
Today make it last forever and ever, forever, forever and

You'll just never know, don't put it off 'til
Today make it last forever, forever and

Videos

702 - You'll Just Never Know (1999)
702 - You'll Just Never Know (1999)
You'll Just Never Know
You'll Just Never Know
You Just never Know
You Just never Know
702 - You'll Just Never Know
702 - You'll Just Never Know
702 - You Don't Know
702 - You Don't Know
**Female Slow Jams **
**Female Slow Jams **
You'll Just Never Know ((cover by the CHENG sisters))
You'll Just Never Know ((cover by the CHENG sisters))
702-youll just never know
702-youll just never know
702 - 06 You'll Just Never Know
702 - 06 You'll Just Never Know
All Tracks - 702
All Tracks - 702
702 You'll Just Never Know 1999
702 You'll Just Never Know 1999
702-get it together
702-get it together
702
702
702 Playlist Songs
702 Playlist Songs
Top Tracks - 702
Top Tracks - 702
Sweet November - You'll just never know
Sweet November - You'll just never know
You just never know- 702 ( cover ) *sick* :(
You just never know- 702 ( cover ) *sick* :(
702   YOU DON'T KNOW
702 YOU DON'T KNOW
me singin 702 youll just never know
me singin 702 youll just never know
You Just Never Know What's Going To Come At You
You Just Never Know What's Going To Come At You