LOADING ...

Luyện nghe bài hát You'll Just Never Know

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I bet you never imagined one day
You'd look around and I wouldn't be there
So I hear you're leaving, please, go
I wanna make it
'Cause tomorrow is not promised
You never know what holds

You'll just know, don't put it off till tomorrow
make it last always

My pride, my
I a peace of mind when you're next to me
You my darkest hour with the gleam from your eye
Simply smiling at me makes my complete

So the use in fussing, fighting
When if you ever me, I would be so weak
Oh baby, please understand when I go to sleep at
I wanna know everything is alright, you'll never know

You'll just never know, don't put it off tomorrow
Today it last forever, forever and always
You'll never know, don't put it off 'til tomorrow
Today make it last and ever, forever, forever and always

And I'm making sure that every you're around me
You're recreating sweet, new memories
let these silly changes aggravate the love in me
Just for a you can concentrate on me

Through slow dancing in parking
And through hugs and kisses in the
Oh baby, you can't let the sun go down before you let me
You're loving me you'll never know

You'll just know, don't put it off 'til tomorrow
Today it last forever, forever and always
You'll just never know, put it off 'til tomorrow
Today make it last and ever, forever, forever and always

Can't one day without you
Don't ever let it cross your mind you do
else really matters to me
I'm gonna keep loving you every minute, yeah yeah, yeah

You'll just never know, put it off 'til tomorrow
make it last forever, forever and always
You'll just never know, don't put it off tomorrow
Today make it last forever and ever, forever, forever and

You'll just never know, put it off 'til tomorrow
Today make it last forever, forever and
You'll never know, don't put it off 'til tomorrow
Today make it last forever and ever, forever, forever and

You'll just never know, don't put it off 'til
Today make it last forever, forever and

Videos

702 - You'll Just Never Know (1999)
702 - You'll Just Never Know (1999)
You'll Just Never Know
You'll Just Never Know
You Just never Know
You Just never Know
702 - You'll Just Never Know
702 - You'll Just Never Know
702 - You Don't Know
702 - You Don't Know
You'll Just Never Know ((cover by the CHENG sisters))
You'll Just Never Know ((cover by the CHENG sisters))
You'll Never Know - 702 cover
You'll Never Know - 702 cover
702 Playlist Songs
702 Playlist Songs
You'll just never Know
You'll just never Know
702   YOU DON'T KNOW
702 YOU DON'T KNOW
You'll Just Never Know (William Moseley Video)
You'll Just Never Know (William Moseley Video)
You Just Never Know
You Just Never Know
You just never know- 702 ( cover ) *sick* :(
You just never know- 702 ( cover ) *sick* :(
Sweet November - You'll just never know
Sweet November - You'll just never know
702-youll just never know
702-youll just never know
**Female Slow Jams **
**Female Slow Jams **
You'll Just Never Know (Blake Richardson Video)
You'll Just Never Know (Blake Richardson Video)
All Tracks - 702
All Tracks - 702
You Just Never Know
You Just Never Know
702 You'll Just Never Know 1999
702 You'll Just Never Know 1999