LOADING ...

Luyện nghe bài hát You Can't Break the Fall

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

You think smart
You think smooth
You that love
Can't get its on you

I'm proof
A man that strong
You got no
When the right one along

'Cause you can't run and you hide
When got you in its sites
You might as give up the fight when it calls
'Cause you can't break the

You say got no chance
You make no
'Cause you've close to the edge before
And away

But day's comin'
Don't kid
And it comes
be down before you know you fell

'Cause you can't run and you hide
When love's got you in its
You might as well up the fight when it calls
You break the fall

You can't run and you hide
When love's got you in its
You might as well up the fight when it calls
'Cause you can't break the

Videos

You Can't Break The Fall
You Can't Break The Fall
Joe Nichols - You Can't Break The Fall Lyrics
Joe Nichols - You Can't Break The Fall Lyrics
Joe Nichols -- Can't Hold A Halo To You
Joe Nichols -- Can't Hold A Halo To You
Joe Nichols - If Nobody Believed In You
Joe Nichols - If Nobody Believed In You
Top Tracks - Joe Nichols
Top Tracks - Joe Nichols
Joe Nichols - Freaks Like Me (Lyric Video)
Joe Nichols - Freaks Like Me (Lyric Video)
Joe Nichols | Playlist
Joe Nichols | Playlist
All I Need Is A Heart
All I Need Is A Heart
We All Go Home
We All Go Home
You Ain't Heard Nothin' Yet
You Ain't Heard Nothin' Yet
I Still Run (Still Holding Out for you) - Shedaisy (Lyrics in Description)
I Still Run (Still Holding Out for you) - Shedaisy (Lyrics in Description)
Cool To Be A Fool
Cool To Be A Fool
Life Don't Have To Mean Nothin' At All
Life Don't Have To Mean Nothin' At All
I Wish That Wasn't All
I Wish That Wasn't All
Billy Ray Cyrus - Achy Breaky Heart
Billy Ray Cyrus - Achy Breaky Heart
Joe nichols
Joe nichols
If I Ever Get Her Back
If I Ever Get Her Back
Everything's A Thing
Everything's A Thing
This Bed's Too Big
This Bed's Too Big
Jasmine Rae & Joe Nichols - I'll Try Anything (Official Music Video) Extended Version
Jasmine Rae & Joe Nichols - I'll Try Anything (Official Music Video) Extended Version