LOADING ...

Luyện nghe bài hát You Are A Tourist

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

This fire grows
fire grows higher
This fire higher
This fire higher

When a burning in your heart
An endless yearning in heart
Build it than the sun
Let it grow, let it
When there's a in your heart
Don't be

This fire higher

When there's a doubt within mind
Because thinking all the time
rights into wrongs
Move along, along
When there's a doubt within your

there's a burning in your heart
And you think it'll burst
Oh nothing to fear
Save the tears, save the
When there's a burning in your

And if you feel just like a
In the city you were
Then time to go
And your destination
There's so many different places to home
Cause when you find the villain
In the you have written
plain to see
That sometimes the best
Are in of redemption
Would you
If so please me

fire grows higher
When there's a in your heart

Videos

Death Cab for Cutie - You Are A Tourist [Official Video]
Death Cab for Cutie - You Are A Tourist [Official Video]
You Are A Tourist Death Cab For Cutie Lyrics
You Are A Tourist Death Cab For Cutie Lyrics
You Are A Tourist
You Are A Tourist
Death Cab for Cutie - You Are A Tourist w/ Lyrics
Death Cab for Cutie - You Are A Tourist w/ Lyrics
Death Cab for Cutie performing "You Are A Tourist" Live at KCRW's Apogee Sessions
Death Cab for Cutie performing "You Are A Tourist" Live at KCRW's Apogee Sessions
Death Cab for Cutie - You Are A Tourist
Death Cab for Cutie - You Are A Tourist
Death Cab for Cutie - You Are A Tourist (Live on Hoppus on Music)
Death Cab for Cutie - You Are A Tourist (Live on Hoppus on Music)
Death Cab For Cutie - 03 - You Are A Tourist (VH1 Storytellers)
Death Cab For Cutie - 03 - You Are A Tourist (VH1 Storytellers)
Death Cab For Cutie - "Black Sun" (Official Video)
Death Cab For Cutie - "Black Sun" (Official Video)
Death Cab for Cutie - "Gold Rush" (Official Video)
Death Cab for Cutie - "Gold Rush" (Official Video)
You Are a Tourist Cover (Death Cab For Cutie)
You Are a Tourist Cover (Death Cab For Cutie)
Death Cab For Cutie - Binary Sea
Death Cab For Cutie - Binary Sea
Death Cab for Cutie - Underneath The Sycamore [Official Video]
Death Cab for Cutie - Underneath The Sycamore [Official Video]
You Are A Tourist By Death Cab For Cutie
You Are A Tourist By Death Cab For Cutie
Death Cab For Cutie - You Are A Tourist (Cover by Jameson Bass & Tristin Hagen)
Death Cab For Cutie - You Are A Tourist (Cover by Jameson Bass & Tristin Hagen)
Death Cab for Cutie OFFICIAL GREATEST HITS ★★★★★
Death Cab for Cutie OFFICIAL GREATEST HITS ★★★★★
Death Cab for Cutie - Your Hurricane (Official Audio)
Death Cab for Cutie - Your Hurricane (Official Audio)
Death Cab for Cutie - You Are A Tourist (The 2 Bears Remix) [Official Audio]
Death Cab for Cutie - You Are A Tourist (The 2 Bears Remix) [Official Audio]
Death Cab for Cutie - You're a Tourist (Live from KFOG Radio Concert for Kids 2011)
Death Cab for Cutie - You're a Tourist (Live from KFOG Radio Concert for Kids 2011)
Chuck S04E23 HD | Death Cab for Cutie -- You Are A Tourist
Chuck S04E23 HD | Death Cab for Cutie -- You Are A Tourist