LOADING ...

Luyện nghe bài hát You Are A Tourist

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

This grows higher
This grows higher
This fire higher
This fire grows

When there's a in your heart
An endless in your heart
it bigger than the sun
Let it grow, let it
When there's a burning in your
be alarmed

This grows higher

When there's a doubt your mind
Because you're thinking all the
Framing into wrongs
along, move along
When a doubt within your mind

there's a burning in your heart
And you think burst apart
Oh nothing to fear
Save the tears, save the
When a burning in your heart

And if you feel like a tourist
In the city you born
Then time to go
And define your
There's so many different to call home
Cause when you find yourself the
In the story you written
plain to see
That the best intentions
Are in of redemption
you agree?
If so please me

fire grows higher
When there's a burning in heart

Videos

Death Cab for Cutie - You Are A Tourist [Official Video]
Death Cab for Cutie - You Are A Tourist [Official Video]
You Are A Tourist Death Cab For Cutie Lyrics
You Are A Tourist Death Cab For Cutie Lyrics
You Are A Tourist
You Are A Tourist
Death Cab for Cutie performing "You Are A Tourist" Live at KCRW's Apogee Sessions
Death Cab for Cutie performing "You Are A Tourist" Live at KCRW's Apogee Sessions
Death Cab for Cutie - You Are A Tourist w/ Lyrics
Death Cab for Cutie - You Are A Tourist w/ Lyrics
Death Cab for Cutie - You Are A Tourist
Death Cab for Cutie - You Are A Tourist
Death Cab For Cutie - 03 - You Are A Tourist (VH1 Storytellers)
Death Cab For Cutie - 03 - You Are A Tourist (VH1 Storytellers)
Death Cab for Cutie - You Are A Tourist (Live on Hoppus on Music)
Death Cab for Cutie - You Are A Tourist (Live on Hoppus on Music)
Death Cab for Cutie - Soul Meets Body (video)
Death Cab for Cutie - Soul Meets Body (video)
Death Cab for Cutie - "Gold Rush" (Official Video)
Death Cab for Cutie - "Gold Rush" (Official Video)
Death Cab For Cutie - You Are A Tourist (Cover by Jameson Bass & Tristin Hagen)
Death Cab For Cutie - You Are A Tourist (Cover by Jameson Bass & Tristin Hagen)
Death Cab For Cutie-You Are A Tourist, Live @ Sprint Pavilion, Charlottesville VA
Death Cab For Cutie-You Are A Tourist, Live @ Sprint Pavilion, Charlottesville VA
Chuck S04E23 HD | Death Cab for Cutie -- You Are A Tourist
Chuck S04E23 HD | Death Cab for Cutie -- You Are A Tourist
You Are A Tourist | Death Cab For Cutie Cover by Awake! Awake!
You Are A Tourist | Death Cab For Cutie Cover by Awake! Awake!
Death Cab for Cutie OFFICIAL GREATEST HITS ★★★★★
Death Cab for Cutie OFFICIAL GREATEST HITS ★★★★★
You are a Tourist - Death Cab for Cutie | The Fu
You are a Tourist - Death Cab for Cutie | The Fu
Live from the Artists Den: Death Cab for Cutie - "You Are A Tourist"
Live from the Artists Den: Death Cab for Cutie - "You Are A Tourist"
Death Cab for Cutie - You Are A Tourist [Behind The Scenes]
Death Cab for Cutie - You Are A Tourist [Behind The Scenes]
05 - You Are A Tourist _ [2011] Death Cab for Cutie - Codes And Keys
05 - You Are A Tourist _ [2011] Death Cab for Cutie - Codes And Keys
Death Cab for Cutie - You're a Tourist (Live from KFOG Radio Concert for Kids 2011)
Death Cab for Cutie - You're a Tourist (Live from KFOG Radio Concert for Kids 2011)