LOADING ...

Luyện nghe bài hát You Already Know

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

We have fabulous from
The
Fire!

Sometimes it moves so
it moves so fast
If you to ask
already passed
So how can you so slow?
How can you move so
You it if you don't
You it if you

already know
Already
know
Already
know

When love is right
When your is right
You can't at night
You've been sleeping just
But when your is bad
your love is bad
Don't know why so sad
But time to go

You know
know
You already
You know
You know
You know
You know
know

Sometimes it moves so
it moves so fast
If you to ask
already passed
So how can you move so
How can you move it so
You missed it, you
You it

You already
Already
You already
You know
You know
You know
You already

Please stop wondering why you so bad
You already (Already know)
Please stop why you feel so sad
When you know (Already know)
Please stop wondering why you so bad
When you already (Already know)
Please stop wondering why you so sad
you already know (Already know)

Already
It's to go

She
"Well how do I
When I
When I know?" (You know)

then he said
"Well how do I
I know
When I know?" (You know)

She
"Well how do I
I know
I know?"

(Arcade Fire and gentlemen)

Videos

Arcade Fire - You Already Know
Arcade Fire - You Already Know
Arcade Fire - You Already Know LYRICS on description
Arcade Fire - You Already Know LYRICS on description
[HQ] Arcade Fire - You Already Know live from Capitol Studios. October 29, 2013.
[HQ] Arcade Fire - You Already Know live from Capitol Studios. October 29, 2013.
You Already Know
You Already Know
Arcade Fire - You Already Know
Arcade Fire - You Already Know
Arcade Fire - You Already Know (Lyric Video)
Arcade Fire - You Already Know (Lyric Video)
Arcade Fire - You Already Know
Arcade Fire - You Already Know
Arcade Fire - You Already Know (Faster)
Arcade Fire - You Already Know (Faster)
You Already Know
You Already Know
Arcade Fire - You Already Know  live from Capitol Studios. October 29, 2013.
Arcade Fire - You Already Know live from Capitol Studios. October 29, 2013.
You Already Know|Arcade Fire con subtitulos al español
You Already Know|Arcade Fire con subtitulos al español
Arcade Fire - You Already Know
Arcade Fire - You Already Know
Arcade Fire - We Exist
Arcade Fire - We Exist
Arcade Fire - Everything Now in the Live Lounge
Arcade Fire - Everything Now in the Live Lounge
Arcade Fire - You Already Know subtitulado
Arcade Fire - You Already Know subtitulado
Arcade Fire - Ready to Start
Arcade Fire - Ready to Start
Arcade Fire-You Already Know (Guitars cover)
Arcade Fire-You Already Know (Guitars cover)
Arcade Fire - Everything Now (Official Video)
Arcade Fire - Everything Now (Official Video)
ARCADE FIRE (THE REFLEKTORS) 'YOU ALREADY KNOW' @ THE ROUNDHOUSE, LONDON 2013
ARCADE FIRE (THE REFLEKTORS) 'YOU ALREADY KNOW' @ THE ROUNDHOUSE, LONDON 2013
Arcade Fire - You Already Know - Live @ Capitol Records 10-29-13 in HD
Arcade Fire - You Already Know - Live @ Capitol Records 10-29-13 in HD