LOADING ...

Luyện nghe bài hát You Already Know

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

We have fabulous music
The
Fire!

Sometimes it so fast
Sometimes it so fast
If you to ask
It's already
So how can you move so
How can you so slow?
You miss it if you
You it if you

Don't already
Already
know
Already
know

When your love is
When your is right
You can't sleep at
You've been sleeping fine
But when love is bad
your love is bad
Don't why you're so sad
But it's to go

You already
Already
You know
You know
You know
You already
You know
know

Sometimes it moves so
Sometimes it so fast
If you to ask
It's already
So how can you so slow?
How can you it so slow?
You it, you know
You it

You know
know
You know
You already
You know
You already
You already

Please wondering why you feel so bad
You know (Already know)
Please wondering why you feel so sad
When you already (Already know)
stop wondering why you feel so bad
When you know (Already know)
Please wondering why you feel so sad
When you know (Already know)

Already
time to go

She
"Well how do I
When I
I know?" (You already know)

Well then he
"Well how do I
When I
I know?" (You already know)

She
"Well how do I
I know
I know?"

(Arcade ladies and gentlemen)

Videos

Arcade Fire - You Already Know
Arcade Fire - You Already Know
Arcade Fire - You Already Know LYRICS on description
Arcade Fire - You Already Know LYRICS on description
[HQ] Arcade Fire - You Already Know live from Capitol Studios. October 29, 2013.
[HQ] Arcade Fire - You Already Know live from Capitol Studios. October 29, 2013.
Arcade Fire - You Already Know
Arcade Fire - You Already Know
Arcade Fire - We Exist
Arcade Fire - We Exist
Arcade Fire - You Already Know (Lyric Video)
Arcade Fire - You Already Know (Lyric Video)
Arcade Fire - You Already Know
Arcade Fire - You Already Know
Arcade Fire - You Already Know
Arcade Fire - You Already Know
Arcade Fire - Ready to Start
Arcade Fire - Ready to Start
Arcade Fire - You Already Know  live from Capitol Studios. October 29, 2013.
Arcade Fire - You Already Know live from Capitol Studios. October 29, 2013.
Arcade Fire - You Already Know
Arcade Fire - You Already Know
You Already Know|Arcade Fire con subtitulos al español
You Already Know|Arcade Fire con subtitulos al español
Arcade Fire - You Already Know subtitulado
Arcade Fire - You Already Know subtitulado
Arcade Fire - You Already Know (Faster)
Arcade Fire - You Already Know (Faster)
[HQ] Arcade Fire - Supersymmetry live from Capitol Studios. October 29, 2013.
[HQ] Arcade Fire - Supersymmetry live from Capitol Studios. October 29, 2013.
Arcade Fire-You Already Know (Guitars cover)
Arcade Fire-You Already Know (Guitars cover)
Arcade Fire - You Already Know @ Barrowlands, Glasgow
Arcade Fire - You Already Know @ Barrowlands, Glasgow
Arcade Fire - You Already Know
Arcade Fire - You Already Know
ARCADE FIRE (THE REFLEKTORS) 'YOU ALREADY KNOW' @ THE ROUNDHOUSE, LONDON 2013
ARCADE FIRE (THE REFLEKTORS) 'YOU ALREADY KNOW' @ THE ROUNDHOUSE, LONDON 2013
Arcade Fire "You Already Know" Live 10/31/2013 @ the Palladium in Los Angeles
Arcade Fire "You Already Know" Live 10/31/2013 @ the Palladium in Los Angeles