LOADING ...

Luyện nghe bài hát You Already Know

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

We have fabulous music
The
Fire!

Sometimes it so fast
Sometimes it so fast
If you to ask
It's already
So how can you so slow?
How can you move so
You it if you don't
You it if you

Don't already
know
Already
know
Already

When love is right
When your is right
You can't sleep at
You've been just fine
But your love is bad
your love is bad
Don't why you're so sad
But it's to go

You already
know
You know
You already
You know
You already
You know
know

Sometimes it so fast
it moves so fast
If you to ask
already passed
So how can you so slow?
How can you it so slow?
You it, you know
You it

You know
Already
You know
You know
You know
You already
You already

Please wondering why you feel so bad
You already (Already know)
Please stop why you feel so sad
you already know (Already know)
Please stop wondering why you so bad
you already know (Already know)
Please wondering why you feel so sad
When you know (Already know)

Already
It's to go

She
"Well how do I
When I
I know?" (You already know)

Well then he
"Well how do I
I know
When I know?" (You know)

She
"Well how do I
I know
I know?"

(Arcade Fire and gentlemen)

Videos

Arcade Fire - You Already Know
Arcade Fire - You Already Know
Arcade Fire - You Already Know LYRICS on description
Arcade Fire - You Already Know LYRICS on description
[HQ] Arcade Fire - You Already Know live from Capitol Studios. October 29, 2013.
[HQ] Arcade Fire - You Already Know live from Capitol Studios. October 29, 2013.
Arcade Fire - You Already Know
Arcade Fire - You Already Know
Arcade Fire - You Already Know (Lyric Video)
Arcade Fire - You Already Know (Lyric Video)
Arcade Fire - We Exist
Arcade Fire - We Exist
Arcade Fire - You Already Know subtitulado
Arcade Fire - You Already Know subtitulado
Arcade Fire - You Already Know
Arcade Fire - You Already Know
You Already Know|Arcade Fire con subtitulos al español
You Already Know|Arcade Fire con subtitulos al español
Arcade Fire - You Already Know  live from Capitol Studios. October 29, 2013.
Arcade Fire - You Already Know live from Capitol Studios. October 29, 2013.
Arcade Fire - Rebellion (Lies) (Official Video)
Arcade Fire - Rebellion (Lies) (Official Video)
Arcade Fire - Infinite_Content (Audio)
Arcade Fire - Infinite_Content (Audio)
Arcade Fire - You Already Know (Faster)
Arcade Fire - You Already Know (Faster)
Arcade Fire - You Already Know
Arcade Fire - You Already Know
Arcade Fire - Wasted Hours (Lyrics)
Arcade Fire - Wasted Hours (Lyrics)
Arcade Fire - Everything Now (Official Video)
Arcade Fire - Everything Now (Official Video)
Arcade Fire - Reflektor Lyrics
Arcade Fire - Reflektor Lyrics
Arcade Fire - You Already Know
Arcade Fire - You Already Know
Arcade Fire - Ready to Start
Arcade Fire - Ready to Start
Arcade Fire Blackpool 27/11/13 "You Already Know"
Arcade Fire Blackpool 27/11/13 "You Already Know"