LOADING ...

Luyện nghe bài hát Yo Te DarÉ

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Escribo hoy la razn intentar que todo sea normal. S que no soy cariosa, pero sabes que yo te quiero de verdad.

Voy a intentar darme a t, para que t me vuelvas a sentir.

Mrame bien, haz de confiar, va a cambiar,
ser igual. Yo te dar lo que no te di,
y te tratar como tu de m.

S que sta es mi ltima oportunidad, no la dejar escapar. Haz de que eres todo para m,
y te querr el fin.

Voy a intentar darme toda a t, para que t me a sentir.

bien, haz de confiar, todo va a cambiar,
ser igual. Yo te dar lo que no te di,
y te tratar como tu de m.

Yo te querr, te adorar, te mimar.

Mrame bien, haz de confiar, va a cambiar,
ser igual. Yo te dar lo que no te di,
y te tratar tu pediste de m.

Oh, de m. Yo te dar.