LOADING ...

Luyện nghe bài hát Years For Goodbye

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

You brought me today, with every
word you say, and now my life seems
And I, I thought that you were mine, be
the one I... Now I guess I'm wiser

Bring me out of this same old city, I
things turn out pretty
me a love that's truly the one that won't
fall (Repeat)

You brought me today, with every
word you say, and now my life seems
And I, I thought that you mine, you'd be
the one I...
Now I I'm wiser

Bring me out of same old city, I knew
wouldn't turn out pretty,
bring me a love that's truly the one won't
fall (Repeat)

What can we say it's not meant to be, time
for a brand new start, and I've made
I you forgave, so we can move on
apart...(so won't end so bitterly)

Videos

Years For Goodbye
Years For Goodbye
Annasay "Years For Goodbye"-PGH Mr. Smalls
Annasay "Years For Goodbye"-PGH Mr. Smalls
EVERWOOD - Colin - Years for Goodbye
EVERWOOD - Colin - Years for Goodbye
Headlines (We Are) - Annasay
Headlines (We Are) - Annasay
Annasay - The Sounds of Doubts Breaking
Annasay - The Sounds of Doubts Breaking
Top Tracks - Annasay
Top Tracks - Annasay
Annasay - Topic
Annasay - Topic
Annasay - From Nothing
Annasay - From Nothing
Annasay - Winter Air  with lyrics
Annasay - Winter Air with lyrics
Jhené Aiko - While We're Young
Jhené Aiko - While We're Young
Annasay -  With You
Annasay - With You
Annasay- Winter Air
Annasay- Winter Air
Anna say's (original song)
Anna say's (original song)
Annasay - City Lights
Annasay - City Lights
Once Upon A Time 4x11 - Elsa and Anna Say Goodbye to Storybrooke
Once Upon A Time 4x11 - Elsa and Anna Say Goodbye to Storybrooke
Popular Videos - Annasay
Popular Videos - Annasay
All Tracks - Annasay
All Tracks - Annasay
Winter Air - Annasay
Winter Air - Annasay
Annasay "Overthrow the Status Quo"
Annasay "Overthrow the Status Quo"
Annasay - Sunshine
Annasay - Sunshine