LOADING ...

Luyện nghe bài hát Years For Goodbye

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

You me down today, with every
word you say, and now my life colder
And I, I thought that you were mine, be
the one that I... Now I I'm wiser

Bring me out of this old city, I knew
things wouldn't out pretty
bring me a love that's truly the one that
fall (Repeat)

You brought me today, with every
word you say, and now my seems colder
And I, I thought you were mine, you'd be
the one I...
Now I guess I'm

Bring me out of same old city, I knew
wouldn't turn out pretty,
bring me a that's truly the one that won't
apart (Repeat)

What can we say it's not meant to be, it's
for a brand new start, and made mistakes
I you forgave, so we can move on
apart...(so won't end so bitterly)

Videos

Annasay "Years For Goodbye"-PGH Mr. Smalls
Annasay "Years For Goodbye"-PGH Mr. Smalls
Years For Goodbye
Years For Goodbye
EVERWOOD - Colin - Years for Goodbye
EVERWOOD - Colin - Years for Goodbye
Top Tracks - Annasay
Top Tracks - Annasay
Amna "Tell Me Why" (Official Video)
Amna "Tell Me Why" (Official Video)
Annasay - Topic
Annasay - Topic
Winter Air - Annasay
Winter Air - Annasay
Frozen: "Love is an Open Door" - Full Song Video (Original)
Frozen: "Love is an Open Door" - Full Song Video (Original)
Once Upon A Time 4x11 - Elsa and Anna Say Goodbye to Storybrooke
Once Upon A Time 4x11 - Elsa and Anna Say Goodbye to Storybrooke
Headlines (We Are) - Annasay
Headlines (We Are) - Annasay
annasay - the sound of doubts breaking  [lyrics]
annasay - the sound of doubts breaking [lyrics]
Annasay - Winter Air  with lyrics
Annasay - Winter Air with lyrics
1985 Robert and Anna say goodbye - The Asian Quarter pt2
1985 Robert and Anna say goodbye - The Asian Quarter pt2
All Tracks - Annasay
All Tracks - Annasay
1987 Robert and Anna say goodbye to Frisco
1987 Robert and Anna say goodbye to Frisco
Annasay - This is Love (I'm yours now) lyrics.
Annasay - This is Love (I'm yours now) lyrics.
TOONATTIK: THE GOODBYE SONG
TOONATTIK: THE GOODBYE SONG
Annasay - From Nothing
Annasay - From Nothing
Holly Says Goodbye
Holly Says Goodbye
Hanggang Saan: Anna gives her "yes" to Paco | EP 25
Hanggang Saan: Anna gives her "yes" to Paco | EP 25