LOADING ...

Luyện nghe bài hát Wrong Man

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I feel you moving, slipping
I try to call, but I find the
to say
My lips move, ah but they make a sound
I hear your voice baby, but nowhere around
I close my eyes, I can't my sleep
My wounds will not heal, you cut me too
My mind is strong but my is weak
I got to get back on my

Well, you can be so
Oh, that I just understand
Do the that I cry baby
Hey, it make you feel like a man
And I you once boy,
Oh let me tell you again
You do right cause you're the
man


You're the man
the wrong man
You're the man

I hear you calling, but I ain't no
got to be stronger
I've got to get you
Each I cry, its a sign of my pain
Every tear that falls, carries your
All I know is it go on
I do for you is wrong
Ain't I can say or can do
I just got to, I get up child
I move

me baby
Tell me what you me to do
Ain't my, my my my, ain't my lovin good for you
I told you boy, baby lemme tell you again
You can't do cause...

(Chorus)

You I love you
But sometimes love ain't
And I wanna leave you
but I'm giving you up
And I you once boy
And I don't wanna you again
You do right cause
the wrong man
You do right baby
You can't do baby

I'd rather you child
Than to lose my mind,

I'd rather lose you, child
Thann to lose my

Videos

Anita Baker - Wrong Man
Anita Baker - Wrong Man
Wrong Man
Wrong Man
Anita Baker Wrong Man
Anita Baker Wrong Man
Anita Baker - Wrong Man
Anita Baker - Wrong Man
Anita Baker - Wrong Man
Anita Baker - Wrong Man
Anita Baker - Wrong Man
Anita Baker - Wrong Man
Anita Baker - Wrong Man
Anita Baker - Wrong Man
Wrong Man - Anita Baker
Wrong Man - Anita Baker
Anita Baker - Wrong Man (1994)
Anita Baker - Wrong Man (1994)
Anita Baker - "Talk To Me" [Official Music Video]
Anita Baker - "Talk To Me" [Official Music Video]
Anita Baker - The Wrong Man (ReMake)
Anita Baker - The Wrong Man (ReMake)
Anita Baker - Only For a While
Anita Baker - Only For a While
Anita Baker - 9 wrong man (1994)
Anita Baker - 9 wrong man (1994)
Anita Baker - Wrong Man Edit
Anita Baker - Wrong Man Edit
Anita Baker / Wrong Man
Anita Baker / Wrong Man
I Love You Just Because - Anita Baker
I Love You Just Because - Anita Baker
Anita Baker - Rhythm Of Love [1994]
Anita Baker - Rhythm Of Love [1994]
Anita Baker - Family Of  Man
Anita Baker - Family Of Man
Anita Baker - "I Apologize" (Official Music Video)
Anita Baker - "I Apologize" (Official Music Video)
Anita Baker - Only For A While
Anita Baker - Only For A While