LOADING ...

Luyện nghe bài hát Wrong Man

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I feel you moving, away
I try to call, but I can't the
to say
My lips move, ah but don't make a sound
I hear your voice baby, but nowhere around
I close my eyes, I can't my sleep
My wounds will not heal, you cut me too
My mind is strong but my spirit is
I got to get on my feet

Well, you can be so
Oh, I just don't understand
Do the that I cry baby
Hey, it make you feel like a man
And I told you boy,
Oh baby let me you again
You can't do cause you're the
man


You're the man
You're the man
the wrong man

I hear you calling, but I ain't no
I've got to be
got to get over you
Each time I cry, its a sign of my
tear that falls, carries your name
All I know is it go on
Everything I do for you is
Ain't I can say or can do
I got to, I gotta get up child
I move

me baby
Tell me what you me to do
Ain't my, my my my, ain't my good enough for you
I you once boy, baby lemme tell you again
You can't do cause...

(Chorus)

You I love you
But sometimes love enough
And I wanna leave you
Baby but I'm you up
And I you once boy
And I don't tell you again
You can't do right
the wrong man
You can't do baby
You can't do baby

I'd lose you child
to lose my mind, yeah

Said I'd rather you, child
Thann to lose my

Videos

Anita Baker - Wrong Man
Anita Baker - Wrong Man
Wrong Man
Wrong Man
Anita Baker - Wrong Man
Anita Baker - Wrong Man
Anita Baker - Wrong Man
Anita Baker - Wrong Man
Anita Baker Wrong Man
Anita Baker Wrong Man
Anita Baker - Wrong Man
Anita Baker - Wrong Man
Anita Baker - Wrong Man
Anita Baker - Wrong Man
Anita Baker - "Talk To Me" [Official Music Video]
Anita Baker - "Talk To Me" [Official Music Video]
Anita Baker-No More Tears
Anita Baker-No More Tears
Anita Baker - "Giving You The Best That I Got" [Official Music Video]
Anita Baker - "Giving You The Best That I Got" [Official Music Video]
Wrong Man - Anita Baker
Wrong Man - Anita Baker
Anita Baker - Family Of  Man
Anita Baker - Family Of Man
Anita Baker / Wrong Man
Anita Baker / Wrong Man
Anita Baker - Only For A While
Anita Baker - Only For A While
Anita Baker - Wrong Man Edit
Anita Baker - Wrong Man Edit
Anita Baker You Bring Me Joy 1986
Anita Baker You Bring Me Joy 1986
Anita Baker - The Wrong Man (ReMake)
Anita Baker - The Wrong Man (ReMake)
Anita Baker - Watch Your Step
Anita Baker - Watch Your Step
Anita Baker - Rhythm Of Love
Anita Baker - Rhythm Of Love
Anita Baker - Rhythm Of Love [1994]
Anita Baker - Rhythm Of Love [1994]