LOADING ...

Luyện nghe bài hát Wrong Man

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I feel you moving, slipping
I try to call, but I find the
to say
My lips move, ah but don't make a sound
I hear your baby, but you're nowhere around
I close my eyes, I can't find my
My wounds will not heal, you cut me too
My mind is strong but my spirit is
I got to get on my feet

Well, you can be so
Oh, that I don't understand
Do the tears I cry baby
Hey, does it you feel like a man
And I told you boy,
Oh baby let me you again
You can't do right cause the
man


You're the man
You're the man
the wrong man

I hear you calling, but I ain't no
got to be stronger
I've got to get you
Each time I cry, its a sign of my
Every tear that falls, carries your
All I is it cannot go on
I do for you is wrong
Ain't I can say or can do
I just got to, I get up child
I gotta

me baby
Tell me what you me to do
my, my my my, ain't my lovin good enough for you
I you once boy, baby lemme tell you again
You can't do cause...

(Chorus)

You I love you
But sometimes ain't enough
And I wanna leave you
Baby but I'm you up
And I told you boy
And I wanna tell you again
You can't do right
You're the man
You do right baby
You can't do right

I'd lose you child
Than to lose my mind,

Said I'd rather you, child
to lose my mind

Videos

Anita Baker - Wrong Man
Anita Baker - Wrong Man
Anita Baker Wrong Man
Anita Baker Wrong Man
Wrong Man
Wrong Man
Anita Baker - Wrong Man
Anita Baker - Wrong Man
Anita Baker - Wrong Man
Anita Baker - Wrong Man
Wrong Man
Wrong Man
Anita Baker - Wrong Man
Anita Baker - Wrong Man
Anita Baker - "I Apologize" (Official Music Video)
Anita Baker - "I Apologize" (Official Music Video)
Anita Baker - Wrong Man
Anita Baker - Wrong Man
The Wrong Man- Anita Baker cover by Marie Smilley
The Wrong Man- Anita Baker cover by Marie Smilley
Anita Baker - Rhythm Of Love
Anita Baker - Rhythm Of Love
Wrong Man - Anita Baker
Wrong Man - Anita Baker
Anita Baker - "Talk To Me" [Official Music Video]
Anita Baker - "Talk To Me" [Official Music Video]
Anita Baker - Men In My Life
Anita Baker - Men In My Life
Anita Baker - "Body And Soul" [Official Music Video]
Anita Baker - "Body And Soul" [Official Music Video]
Anita Baker - Wrong Man (1994)
Anita Baker - Wrong Man (1994)
Anita Baker - Rhythm Of Love [1994]
Anita Baker - Rhythm Of Love [1994]
Anita Baker / Wrong Man
Anita Baker / Wrong Man
Anita Baker - Whatever it Takes
Anita Baker - Whatever it Takes
Anita Baker Greatest Hits
Anita Baker Greatest Hits