LOADING ...

Luyện nghe bài hát Worth While

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Aching bones can for hours
Aching lips can last a
Shaking hearts can for minutes
But first love will from sight

It's the time, the place, face you make
That hug, that kiss, that still
I'm yours, you're mine, like that it's
A wink, a smile, it makes it all worth

My bed of you in the morning,
Even though you're for days
You take my and to be quite honest,
I like it though i moan

If you've got a problem, step right on it
As long as you're when im home

It's the time, the place, that face you
That hug, that kiss, that still
I'm yours, you're mine, like that it's
A wink, a smile, it it all worth...

It's the time, the place, face you make
That hug, kiss, that still remains
I'm yours, you're mine, like it's fine
A wink, a smile, it makes it all worth

Videos

Make Easy Money Online - Make Money Online Easy - Make Money Easy Online
Make Easy Money Online - Make Money Online Easy - Make Money Easy Online
Should you pay for your friends if you make more money than they do?
Should you pay for your friends if you make more money than they do?
Dallas Police officer and Judge thanked by former Prostitute
Dallas Police officer and Judge thanked by former Prostitute