LOADING ...

Luyện nghe bài hát Worth

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

There's nowhere to go, tonight is almost over
And the will fall from the sky
Drowning me in with laughter
And the years we fall apart, we fall

no way home
When we
no way home
When we

no way home
When we
There's no way
we outgrow

There's nowhere else to go, tonight is almost
And the rain will from the sky

no way home
(When we outgrow)
When we
(All that known)

no way home
(When we outgrow)
When we
(All we've known)

There's no way
(When we outgrow)
When we
(All we've known)

no way home
(When we outgrow)
When we
(All we've known)

And so a little boy grows up and
is it worth to us all?
What is it worth to us

Videos

Anything Box - Worth (1991 Full Album)
Anything Box - Worth (1991 Full Album)
Anything Box | Worth
Anything Box | Worth
Anything Box - The Best of Peace, Worth and Hope
Anything Box - The Best of Peace, Worth and Hope
Worth
Worth
Collectible Wheaties boxes and more. Are they worth anything?
Collectible Wheaties boxes and more. Are they worth anything?
Anything Box - The Ravine
Anything Box - The Ravine
Come Away
Come Away
Anything Box
Anything Box
Anything Box - Peace (1990 Full Album)
Anything Box - Peace (1990 Full Album)
Anything Box
Anything Box
Anything Box - Every Single Day
Anything Box - Every Single Day
ANYTHING BOX - kiss of love
ANYTHING BOX - kiss of love
Anything Box - Wedding Day
Anything Box - Wedding Day
anything box
anything box
Anything Box Worth
Anything Box Worth
Anything Box - The Ravine
Anything Box - The Ravine
Anything Box - Worth (1991 Full Album)
Anything Box - Worth (1991 Full Album)
Anything Box - Living In Oblivion
Anything Box - Living In Oblivion
ANYTHING BOX-JUST ONE DAY{1990}.wmv
ANYTHING BOX-JUST ONE DAY{1990}.wmv
Anything Box - Carmen
Anything Box - Carmen