LOADING ...

Luyện nghe bài hát Worth

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

There's nowhere to go, tonight is almost over
And the rain fall from the sky
me in tears with laughter
And the we fall apart, we fall apart

no way home
When we
no way home
When we

There's no way
we outgrow
There's no way
When we

There's else to go, tonight is almost over
And the rain will from the sky

no way home
(When we outgrow)
When we
(All we've known)

no way home
(When we outgrow)
When we
(All we've known)

no way home
(When we outgrow)
When we
(All that known)

no way home
(When we outgrow)
When we
(All that known)

And so a boy grows up and asks
is it worth to us all?
What is it worth to us

Videos

Anything Box - Worth (1991 Full Album)
Anything Box - Worth (1991 Full Album)
Anything Box | Worth
Anything Box | Worth
Anything Box The Very Best 2018
Anything Box The Very Best 2018
Anything Box
Anything Box
Anything Box Worth
Anything Box Worth
World Without Love
World Without Love
anything box
anything box
ANYTHING BOX - kiss of love
ANYTHING BOX - kiss of love
Living In Oblivion
Living In Oblivion
Anything Box Live! at Etro Lounge Houston, TX 2018 (Rare Songs!)
Anything Box Live! at Etro Lounge Houston, TX 2018 (Rare Songs!)
Anything Box - Beat Of Life [Album Edit] (1994)
Anything Box - Beat Of Life [Album Edit] (1994)
Anything Box - Wedding Day
Anything Box - Wedding Day
ANYTHING BOX-JUST ONE DAY{1990}.wmv
ANYTHING BOX-JUST ONE DAY{1990}.wmv
Anything Box
Anything Box
Anything Box - All These Days Undone
Anything Box - All These Days Undone
4 I Felt The Pain    Anything Box
4 I Felt The Pain Anything Box
Anything Box - Our Dreams
Anything Box - Our Dreams
Anything Box - Hypocrites
Anything Box - Hypocrites
Anything Box - The Best of Peace, Worth and Hope
Anything Box - The Best of Peace, Worth and Hope
Anything Box - An Ending
Anything Box - An Ending