LOADING ...

Luyện nghe bài hát Worth

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

There's nowhere else to go, is almost over
And the rain will from the sky
me in tears with laughter
And the years we apart, we fall apart

no way home
When we
no way home
When we

no way home
When we
no way home
When we

There's nowhere else to go, tonight is almost
And the rain fall from the sky

There's no way
(When we outgrow)
When we
(All we've known)

no way home
(When we outgrow)
When we
(All that known)

There's no way
(When we outgrow)
When we
(All that known)

no way home
(When we outgrow)
When we
(All that known)

And so a boy grows up and asks
is it worth to us all?
What is it worth to us

Videos

Anything Box - Worth (1991 Full Album)
Anything Box - Worth (1991 Full Album)
Anything Box | Worth
Anything Box | Worth
Anything Box - The Best of Peace, Worth and Hope
Anything Box - The Best of Peace, Worth and Hope
Anything Box - Peace (1990 Full Album)
Anything Box - Peace (1990 Full Album)
anything box
anything box
Anything Box - Hope (Full Album/Reissue)
Anything Box - Hope (Full Album/Reissue)
I Felt The Pain - Anything Box
I Felt The Pain - Anything Box
Worth
Worth
Anything Box - The Ravine
Anything Box - The Ravine
Anything Box - The Ravine
Anything Box - The Ravine
Anything Box - Living In Oblivion
Anything Box - Living In Oblivion
Anything Box - Wedding Day
Anything Box - Wedding Day
Anything Box- Do you hear me anymore?
Anything Box- Do you hear me anymore?
Anything Box
Anything Box
Anything Box - Peace (Mini Mix Album)
Anything Box - Peace (Mini Mix Album)
Anything Box
Anything Box
Anything Box Worth
Anything Box Worth
Anything Box - When We Lie "Live"
Anything Box - When We Lie "Live"
Anything Box - A Moment's Shifting
Anything Box - A Moment's Shifting
Anything Box - Hypocrites
Anything Box - Hypocrites