LOADING ...

Luyện nghe bài hát Worth

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

There's nowhere to go, tonight is almost over
And the rain will from the sky
Drowning me in with laughter
And the we fall apart, we fall apart

There's no way
we outgrow
There's no way
we outgrow

There's no way
we outgrow
There's no way
we outgrow

There's nowhere else to go, tonight is over
And the rain will from the sky

no way home
(When we outgrow)
When we
(All that known)

There's no way
(When we outgrow)
we outgrow
(All we've known)

There's no way
(When we outgrow)
we outgrow
(All we've known)

no way home
(When we outgrow)
When we
(All we've known)

And so a little boy grows up and
What is it to us all?
What is it to us all?

Videos

Anything Box - Worth (1991 Full Album)
Anything Box - Worth (1991 Full Album)
Anything Box | Worth
Anything Box | Worth
Anything Box The Very Best 2018
Anything Box The Very Best 2018
Anything Box Worth
Anything Box Worth
World Without Love
World Without Love
anything box
anything box
Anything Box - Wedding Day
Anything Box - Wedding Day
Anything Box - The Ravine
Anything Box - The Ravine
Collectible Wheaties boxes and more. Are they worth anything?
Collectible Wheaties boxes and more. Are they worth anything?
Anything Box Live! at Etro Lounge Houston, TX 2018 (Rare Songs!)
Anything Box Live! at Etro Lounge Houston, TX 2018 (Rare Songs!)
Anything Box - World Without Love
Anything Box - World Without Love
Anything Box - World Without Love
Anything Box - World Without Love
Anything Box Mini Mix
Anything Box Mini Mix
ANYTHING BOX - kiss of love
ANYTHING BOX - kiss of love
Anything Box - All You Need Is Love
Anything Box - All You Need Is Love
Anything Box - Our Dreams
Anything Box - Our Dreams
Anything Box - Beat Of Life [Album Edit] (1994)
Anything Box - Beat Of Life [Album Edit] (1994)
Anything Box  - Do You Hear Me Anymore
Anything Box - Do You Hear Me Anymore
Anything Box - The Ravine
Anything Box - The Ravine
Anything Box -  I Felt The Pain ( LIVE)
Anything Box - I Felt The Pain ( LIVE)