LOADING ...

Worried Blues

Song info

Sáng tác bởi D. WATSON.
Sản xuất bởi Lyrics © DOWNTOWN MUSIC PUBLISHING LLC.

"Worried Blues" Videos

Doc Watson-Worried Blues
Doc Watson-Worried Blues
Worried Blues
Worried Blues
Worried Blues
Worried Blues
Worried Blues
Worried Blues
John Henry/Worried Blues
John Henry/Worried Blues
Worried Blues
Worried Blues
# 3 Doc Watson - Working Man Blues
# 3 Doc Watson - Working Man Blues
Worried Blues
Worried Blues
Worried Blues
Worried Blues
Worried Blues
Worried Blues
Worried Blues
Worried Blues
Worried Blues
Worried Blues
Worried Blues
Worried Blues
Worried Blues
Worried Blues
Worried Blues
Worried Blues
The Worried Blues
The Worried Blues
Doc Watson - St. Louis Blues
Doc Watson - St. Louis Blues
Worried Blues (Live)
Worried Blues (Live)
Worried Blues
Worried Blues
Worried Blues
Worried Blues

Lyrics

I got those worried blues
And I got those worried blues
I got those worried blues
I got those worried blues
Lord, I'm a-going where I never been before

I'm going where the chilly winds don't blow
I'm going where the chilly winds don't blow
I'm going where the chilly winds don't blow
I'm going where the chilly winds don't blow
I'm going where the climate suits my clothes

Honey babe, don't leave me now
Honey babe, don't leav
YeuTiengAnh.com: Chúng tôi phát hiện truy cập không hợp lệ.
Bạn cần đợi 1 minutes 38 seconds nữa mới có thể xem đầy đủ.


Albums has song "Worried Blues"