LOADING ...

Luyện nghe bài hát Working On It

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Oh how I'd it girl, just you and me
the day and fly
But oh job, it's got the best of me
Tell you why, you why

Somebody is in a desperate state
Some kind of urgency, the kind that wait
I say tomorrow, he say
And the man in my head, well he me no way, keep working

I got eight little and only two thumbs
Will you me in peace while I get the job done

Can't you see I'm
Oh, oh I'm on it
Oh, oh I'm on it

Well coming from above me
And they're from below
Yeah, they're in there, right me
Everywhere I go

And my buddy, he's screaming the telephone line
He say gimme, gimme, gimme, I say I ain't got the

Oh, oh can't you see I'm on it?
Oh, oh I'm on it
Yeah, yeah, oh 'em

How I'd it girl, just you and me
the day and fly
Oh, this job it's got the of me
you why

Well, they're coming from me
And they're coming below
Yeah, they're in there right me
that I go

My buddy, he's screaming down the line
He say gimme, gimme, gimme, I say I got the time

Oh, oh can't you see I'm on it
Oh, oh I'm on it, I'm working on it
Oh, oh I'm on it
Oh, oh I'm working,

Oh, oh can't you see I'm on it
Oh, oh I'm working on it,
Oh, oh I'm on it, I'm working on it
Oh, oh I'm working on it, working,

Videos

Chris Rea - Working on It
Chris Rea - Working on It
Chris Rea - Working on it
Chris Rea - Working on it
fixin the shadow,WORKING ON IT,CHRIS REA
fixin the shadow,WORKING ON IT,CHRIS REA
Chris Rea "Working On It"
Chris Rea "Working On It"
Chris Rea "Working On It"
Chris Rea "Working On It"
Working On It  💨✈︎ CHRIS REA
Working On It 💨✈︎ CHRIS REA
Chris Rea - Working On It
Chris Rea - Working On It
Chris Rea "Working On It"
Chris Rea "Working On It"
Chris Rea • Working On It (Extended Mix • 12 Inch Vinyl Maxi Single • 1989)
Chris Rea • Working On It (Extended Mix • 12 Inch Vinyl Maxi Single • 1989)
Working On It
Working On It
Chris Rea - Working On It
Chris Rea - Working On It
CHRIS REA   Working On It    1989   HQ
CHRIS REA Working On It 1989 HQ
Chris Rea - Working On It (12' Extended Remix).wmv
Chris Rea - Working On It (12' Extended Remix).wmv
Chris Rea..Working On It
Chris Rea..Working On It
Chris Rea • Working On It (Live NEC, Birmingham, Dec. 1991)
Chris Rea • Working On It (Live NEC, Birmingham, Dec. 1991)
Chris Rea... Working On It (extended remix)
Chris Rea... Working On It (extended remix)
Chris Rea "Working On It Music" - La musica pop di Re Gurk Radio
Chris Rea "Working On It Music" - La musica pop di Re Gurk Radio
Working on It (Chris Rea Cover)
Working on It (Chris Rea Cover)
Chris Rea - Working on It
Chris Rea - Working on It
A-Chord - Working on it (Chris Rea cover)
A-Chord - Working on it (Chris Rea cover)