LOADING ...

Luyện nghe bài hát Working On It

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Oh how I'd love it girl, you and me
the day and fly
But oh this job, it's got the of me
you why, tell you why

Somebody above is in a desperate
Some of urgency, the kind that won't wait
I say tomorrow, he say
And the man in my head, well he tell me no way, keep

I got eight little and only two thumbs
Will you leave me in while I get the job done

Can't you see I'm
Oh, oh I'm on it
Oh, oh I'm on it

Well they're coming from me
And they're from below
Yeah, they're in there, right me
that I go

And my buddy, screaming down the telephone line
He say gimme, gimme, gimme, I say I got the time

Oh, oh you see I'm working on it?
Oh, oh I'm on it
Yeah, yeah, oh 'em

How I'd it girl, just you and me
the day and fly
Oh, this job got the best of me
you why

Well, coming from above me
And they're from below
Yeah, they're in there right me
Everywhere I go

My buddy, he's screaming down the telephone
He say gimme, gimme, gimme, I say I got the time

Oh, oh can't you see I'm on it
Oh, oh I'm working on it, I'm on it
Oh, oh I'm on it
Oh, oh I'm working,

Oh, oh you see I'm working on it
Oh, oh I'm working on it,
Oh, oh I'm working on it, I'm on it
Oh, oh I'm on it, working, working

Videos

Chris Rea - Working on It
Chris Rea - Working on It
Chris Rea - Working on it
Chris Rea - Working on it
Chris Rea "Working On It"
Chris Rea "Working On It"
Chris Rea "Working On It"
Chris Rea "Working On It"
fixin the shadow,WORKING ON IT,CHRIS REA
fixin the shadow,WORKING ON IT,CHRIS REA
Working On It  💨✈︎ CHRIS REA
Working On It 💨✈︎ CHRIS REA
Chris Rea "Working On It"
Chris Rea "Working On It"
Chris Rea • Working On It (Extended Mix • 12 Inch Vinyl Maxi Single • 1989)
Chris Rea • Working On It (Extended Mix • 12 Inch Vinyl Maxi Single • 1989)
Chris Rea... Working On It (extended remix)
Chris Rea... Working On It (extended remix)
Chris Rea - Working On It
Chris Rea - Working On It
Working On It
Working On It
CHRIS REA   Working On It    1989   HQ
CHRIS REA Working On It 1989 HQ
Chris Rea - Working On It (12' Extended Remix).wmv
Chris Rea - Working On It (12' Extended Remix).wmv
Chris Rea "Working On It Music" - La musica pop di Re Gurk Radio
Chris Rea "Working On It Music" - La musica pop di Re Gurk Radio
A-Chord - Working on it (Chris Rea cover)
A-Chord - Working on it (Chris Rea cover)
Chris Rea • Working On It (Live NEC, Birmingham, Dec. 1991)
Chris Rea • Working On It (Live NEC, Birmingham, Dec. 1991)
Working on It (Chris Rea Cover)
Working on It (Chris Rea Cover)
Chris Rea - Working On It  / La Gomera, Canary Islands.
Chris Rea - Working On It / La Gomera, Canary Islands.
Chris Rea..Working On It
Chris Rea..Working On It
Chris Rea - Working on It
Chris Rea - Working on It