LOADING ...

Luyện nghe bài hát Winds Of Change

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I into the mirror
Can almost count the
The are clearer
Of all things I feared

I watch the time pass
It comes and like the waves
The sea can touch the sky at
It's got the I crave

I'm going changes in my life
I'm going through changes, it'll be

Look a picture
A years are told
Now is it any
What our hold

Our yesterdays are
You they go so fast
If I could rule the of change
You I'd make it all last

I'm going through changes in my
I'm going through changes, be alright

I walked through the blackest night
I the cold, I felt the bite
I took the high road but it right
just the low road in disguise

I'm through changes, oh yeah
gonna be alright, yeah

Got to the top of an uphill
Only to look down the other
Just when you think it's on side
world will show you ain't no reason to the rhyme

I'm going changes, oh yeah
Everything's be alright

Times a changing every day
Watch out now it's heading your way, oh yeah

Seems like the world turned upside
Seems everything's falling down

But all getting better every day
out now 'cause a good times heading our way

Ah, day
day
day
day
day
day

Videos

Cinderella - Winds Of Change
Cinderella - Winds Of Change
Cinderella - Winds of Change
Cinderella - Winds of Change
Cinderella - Winds Of Change (with lyrics)
Cinderella - Winds Of Change (with lyrics)
Cinderella - Winds Of Change (1990)
Cinderella - Winds Of Change (1990)
Cinderella/Winds of Change を弾いてみた。
Cinderella/Winds of Change を弾いてみた。
Cinderella - Winds of Change guitar cover
Cinderella - Winds of Change guitar cover
Cinderella - The More Things Change
Cinderella - The More Things Change
Cinderella "Winds  Of  Change" 2010 concert pics
Cinderella "Winds Of Change" 2010 concert pics
Cinderella ‎– Winds Of Change
Cinderella ‎– Winds Of Change
Journey - Winds Of Change
Journey - Winds Of Change
Cinderella - Winds Of Change
Cinderella - Winds Of Change
Cinderella - "Winds of Change"
Cinderella - "Winds of Change"
CINDERELLA - WINDS OF CHANGE - TOM KEIFER
CINDERELLA - WINDS OF CHANGE - TOM KEIFER
Cinderella - Winds Of Change
Cinderella - Winds Of Change
Cinderella - Winds of Change Lyrics
Cinderella - Winds of Change Lyrics
Cinderella-Sick For the Cure
Cinderella-Sick For the Cure
Scorpions - Wind Of Change
Scorpions - Wind Of Change
Cinderella Top Tracks
Cinderella Top Tracks
CINDERELLA - 11. WINDS OF CHANGE
CINDERELLA - 11. WINDS OF CHANGE
Cinderella -  Best of
Cinderella - Best of