LOADING ...

Luyện nghe bài hát Winds Of Change

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I into the mirror
Can almost count the
The memories are
Of all things I feared

I the time pass slowly
It comes and goes like the
The sea can the sky at night
It's got the I crave

I'm through changes in my life
I'm going through changes, it'll be

Look a picture
A thousand are told
Now is it any
What our hold

Our are over
You know they go so
If I could rule the winds of
You I'd make it all last

I'm going changes in my life
I'm going changes, it'll be alright

I walked through the blackest night
I felt the cold, I the bite
I took the high road but it ain't
It's the low road in disguise

I'm through changes, oh yeah
Everything's gonna be alright,

Got to the top of an climb
Only to down the other side
when you think it's on your side
This world will show you ain't no reason to the

I'm through changes, oh yeah
gonna be alright

Times keep a changing day
Watch out now it's heading your way, oh yeah

like the world turned upside down
Seems like everything's falling

But it's all better every day
Watch out now 'cause a good times our way

Ah, day
day
day
day
day
day

Videos

Cinderella - Winds Of Change
Cinderella - Winds Of Change
Cinderella - Winds of Change
Cinderella - Winds of Change
Cinderella - Winds Of Change (with lyrics)
Cinderella - Winds Of Change (with lyrics)
Cinderella - Winds Of Change (1990)
Cinderella - Winds Of Change (1990)
Cinderella/Winds of Change を弾いてみた。
Cinderella/Winds of Change を弾いてみた。
Cinderella - Winds of Change guitar cover
Cinderella - Winds of Change guitar cover
Cinderella - The More Things Change
Cinderella - The More Things Change
Cinderella "Winds  Of  Change" 2010 concert pics
Cinderella "Winds Of Change" 2010 concert pics
Cinderella ‎– Winds Of Change
Cinderella ‎– Winds Of Change
Journey - Winds Of Change
Journey - Winds Of Change
Cinderella - Winds Of Change
Cinderella - Winds Of Change
Cinderella - "Winds of Change"
Cinderella - "Winds of Change"
CINDERELLA - WINDS OF CHANGE - TOM KEIFER
CINDERELLA - WINDS OF CHANGE - TOM KEIFER
Cinderella - Winds Of Change
Cinderella - Winds Of Change
Cinderella - Winds of Change Lyrics
Cinderella - Winds of Change Lyrics
Cinderella-Sick For the Cure
Cinderella-Sick For the Cure
Scorpions - Wind Of Change
Scorpions - Wind Of Change
Cinderella Top Tracks
Cinderella Top Tracks
CINDERELLA - 11. WINDS OF CHANGE
CINDERELLA - 11. WINDS OF CHANGE
Cinderella -  Best of
Cinderella - Best of