LOADING ...

Luyện nghe bài hát William's Son

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

One shot from a gun
My paid for the things he done
Mama got old she was 31
I was alone, I'm William's son

Back and forth to the homes
Til I out I was better off alone
I hold my head high when I walk these
Get suspicious looks from the people I

(Chorus)
And I'll in your eye, stand my ground
Just to keep my head from down
Ain't gonna hide and I gonna run
ya'll know me, I'm William's son

I know it ain't right to this way
But I'm kinda my daddy got blown away
I know he grew up hard and he grew up
But meand little sister, no we to blame

And we'll spit in eye and stand our ground
Just to keep our heads hangin down
We gonna hide and we ain't gonna run
Hell know me, I'm Wiliam's son

And I'll in your eye, stand my ground
Just to keep my from hangin down
Ain't gonna and I ain't gonna run
Hell know me, I'm William's son

I'm son

Videos

William's Son
William's Son
chris knight   william's son
chris knight william's son
Chris Knight, "William"
Chris Knight, "William"
Chris Knight- William (Lyrics)
Chris Knight- William (Lyrics)
Chris Knight Live Kodak, TN on Tennessee Saturday Night Show
Chris Knight Live Kodak, TN on Tennessee Saturday Night Show
William
William
William by Chris Knight
William by Chris Knight
William  (Chris Knight)
William (Chris Knight)
Chris Knight - William's Son  David Holbrook performs live in Pierson Michigan
Chris Knight - William's Son David Holbrook performs live in Pierson Michigan
William Chris knight
William Chris knight
Chris Knight - Down The River
Chris Knight - Down The River
Chris Knight, "It Ain't Easy Being Me"
Chris Knight, "It Ain't Easy Being Me"
All Tracks - Chris Knight
All Tracks - Chris Knight
Old Man
Old Man
Chris Knight
Chris Knight
william's son
william's son
Chris Knight- William (cover)
Chris Knight- William (cover)
Chris Knight
Chris Knight
Chris Knight
Chris Knight
Chris knight
Chris knight