LOADING ...

Luyện nghe bài hát William's Son

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

One shot a lawman's gun
My father paid for the things he
got old when she was 31
I was alone, I'm William's son

Back and forth to the homes
Til I figured out I was better off
I hold my head when I walk these streets
Get suspicious looks the people I meet

(Chorus)
And I'll spit in your eye, my ground
Just to keep my head from down
Ain't gonna and I ain't gonna run
Hell know me, I'm William's son

I know it ain't to feel this way
But I'm kinda my daddy got blown away
I know he grew up hard and he grew up
But meand little sister, no we to blame

And we'll spit in your eye and our ground
Just to keep our heads hangin down
We ain't hide and we ain't gonna run
ya'll know me, I'm Wiliam's son

And spit in your eye, stand my ground
Just to keep my from hangin down
Ain't gonna hide and I gonna run
Hell ya'll know me, I'm son

I'm son

Videos

William's Son
William's Son
chris knight   william's son
chris knight william's son
Chris Knight, "William"
Chris Knight, "William"
Chris Knight- William (Lyrics)
Chris Knight- William (Lyrics)
Chris Knight Live Kodak, TN on Tennessee Saturday Night Show
Chris Knight Live Kodak, TN on Tennessee Saturday Night Show
Chris Knight - William's Son  David Holbrook performs live in Pierson Michigan
Chris Knight - William's Son David Holbrook performs live in Pierson Michigan
Old Man
Old Man
Williams son Chris Knight cover
Williams son Chris Knight cover
William by Chris Knight
William by Chris Knight
william's son
william's son
Seth Watkins - William (Chris Knight cover)
Seth Watkins - William (Chris Knight cover)
Chris Knight Nothing on me
Chris Knight Nothing on me
Chris Knight William
Chris Knight William
Chris Knight - Down The River
Chris Knight - Down The River
Chris Knight: "William"
Chris Knight: "William"
Chris Knight, "The River's Own"
Chris Knight, "The River's Own"
William  (Chris Knight)
William (Chris Knight)
becky's bible
becky's bible
Chris Knight Undone
Chris Knight Undone
Chris Knight
Chris Knight