LOADING ...

Luyện nghe bài hát Wii Out

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

You ever felt like you sinkin?
Thats just what I feel every time that I drinking.
Like Im stuck between two worlds that are pulling me, into opposite
They say, dont the small stuff dont take it too hard
Theres of time your life aint even started.
So shut up, sit down, and listen, let me my mind.
Damn it dont you interrupt me those pretty eyes.

And I, I dont you to choose.
No, no, I asking you what to do, I just want you.
I want you.
I want you.
I want you.

Now, let me sing it now, la da de da bo de da wii out
la da de da bo de da, singin singin singin now
la da de da bo de da, singin wii out,
la da de da bo de da, singin singin now.
Yeah yeah yeah yeah.
Ooh yeah.

You ever felt like you were
Thats just what I feel every time I get to
About those days I was naive to think youd for me
I got hit with

And I said, I wont sweat the small
Keep playin guitar
I been sitting waiting for the one
Gotta get up get out and her
So ill shut up, get off, and run in while I still got some
out there somewhere looking for Mr. Right

And I, I want you to choose.
Baby its up to me and I got to lose
I you.
(My darlin do I gotta do?)
I want you.
(My darlin what do I do?)
I want you.
(My darlin do I gotta do?)
I want you.
(My darlin what do I do?)
Oh. And I, I dont you to choose.
Baby its up to me and I got to lose
I just you.

Videos

wii out .mov
wii out .mov
Wii Out - Melillo Brothers
Wii Out - Melillo Brothers
"That's My Son" by Anthony Melillo with brothers, Joseph and Nick, on Alive with Clive
"That's My Son" by Anthony Melillo with brothers, Joseph and Nick, on Alive with Clive
Special Msg 21 Yr Old Platinum   2nd Gen   Anthony Melillo   Britt Go Diamond
Special Msg 21 Yr Old Platinum 2nd Gen Anthony Melillo Britt Go Diamond
Anthony Melillo @ The Acoustic Cafe, Bridgeport, CT
Anthony Melillo @ The Acoustic Cafe, Bridgeport, CT
"Kiss Me Sweetly" by Anthony Melillo on Alive with Clive
"Kiss Me Sweetly" by Anthony Melillo on Alive with Clive
The Melillo Brother's First YouTube Video!!
The Melillo Brother's First YouTube Video!!
Melillo Brothers
Melillo Brothers
I'm Yours-The Melillo Brothers
I'm Yours-The Melillo Brothers
Melillo Brothers - Where's My Juliette
Melillo Brothers - Where's My Juliette
The Melillo Brothers - Hallelujah
The Melillo Brothers - Hallelujah
The Melillo Brothers - I'm Yours
The Melillo Brothers - I'm Yours
Where's My Juliet - The Melillo Brothers
Where's My Juliet - The Melillo Brothers
Your Favorite Song- The Melillo Brothers
Your Favorite Song- The Melillo Brothers
The Melillo Brothers
The Melillo Brothers
Joe Melillo - God Bless The USA
Joe Melillo - God Bless The USA
That's My Son
That's My Son
Justin's Song
Justin's Song
Meet The Melillo Brothers!
Meet The Melillo Brothers!
Letter To You - The Melillo Brothers @ WEBSTER HALL
Letter To You - The Melillo Brothers @ WEBSTER HALL