LOADING ...

Luyện nghe bài hát Why d You Change Your Mind

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

They found a letter in your
Alarm bells in your
A painting of a long
by the bed

You you're suicidal
You staring at the rope
With the garage behind you, yeah, yeah
Offering no

you change your mind?
Why'd you change your
Honey can you me
you change your mind?

So I ruffled up feathers
I tried to understand ways
But you were with the weather
You changing every day

Why'd you change your
Why'd you change your
Honey can you me
Why'd you your mind?
So you the other way
Yeah, you walk the way
Now you'll never me

If I'm I can still be led
your head, turn your head
If I'm honest I can be led
your head, turn your head

Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh
Why'd you change your
Why'd you your mind?
can you tell me
Why'd you your mind?
So you walked the way
I saw you walk the way
Tell me why'd you walk, you walk
Why'd you walk

Now you'll tell me
Now you'll never me
Now you'll never

Videos

The Answer: Why'd you change your mind
The Answer: Why'd you change your mind
The Answer - Why'd You Change Your Mind - Triple Rock - Minneapolis 8/20/09
The Answer - Why'd You Change Your Mind - Triple Rock - Minneapolis 8/20/09
The Answer - Why'd You Change Your Mind
The Answer - Why'd You Change Your Mind
Why'd You Change Your Mind
Why'd You Change Your Mind
The Answer Preachin
The Answer Preachin
The Answer - Why'd You Change Your Mind [Album Version]
The Answer - Why'd You Change Your Mind [Album Version]
The Answer: Demon eyes
The Answer: Demon eyes
The Answer: Always on your mind
The Answer: Always on your mind
The Answer Why'd you change your mind Sonisphere 2011
The Answer Why'd you change your mind Sonisphere 2011
The Answer: Dead of the night
The Answer: Dead of the night
The Answer: Cry out
The Answer: Cry out
The Answer- Why'd you Change Your Mind?
The Answer- Why'd you Change Your Mind?
The Answer - Why'd You Change Your Mind. Live at O2 Academy 2,Birmingham 19.10.2011
The Answer - Why'd You Change Your Mind. Live at O2 Academy 2,Birmingham 19.10.2011
The Answer - Why'd You Change Your Mind
The Answer - Why'd You Change Your Mind
Everyday Demons
Everyday Demons
The Answer Everyday Demons Why'd You Change Your Mind
The Answer Everyday Demons Why'd You Change Your Mind
The Answer - Why'd you change your mind - Manchester Academy - 24/10/11
The Answer - Why'd you change your mind - Manchester Academy - 24/10/11
Tame Impala - Why Won't  You Make Up Your Mind?
Tame Impala - Why Won't You Make Up Your Mind?
The Answer - Why'd You Change Your Mind Live in Belfast, Mandela Hall
The Answer - Why'd You Change Your Mind Live in Belfast, Mandela Hall
The Answer Keep Believin
The Answer Keep Believin