LOADING ...

Luyện nghe bài hát Why d You Change Your Mind

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

They a letter in your pocket
Alarm bells in your
A of a long knife
by the bed

You swore suicidal
You were staring at the
With the door behind you, yeah, yeah
no hope

Why'd you change mind?
Why'd you change mind?
can you tell me
Why'd you change mind?

So I up your feathers
I tried to your ways
But you were changing the weather
You were changing day

you change your mind?
Why'd you your mind?
Honey can you me
Why'd you change mind?
So you walked the way
Yeah, you the other way
Now you'll tell me

If I'm honest I can be led
Turn your head, your head
If I'm I can still be led
your head, turn your head

Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh
Why'd you change your
you change your mind?
Honey can you me
Why'd you your mind?
So you the other way
I saw you the other way
Tell me you walk, why'd you walk
you walk away?

Now you'll never me
Now you'll never me
Now you'll never

Videos

The Answer: Why'd you change your mind
The Answer: Why'd you change your mind
The Answer - Why'd You Change Your Mind - Triple Rock - Minneapolis 8/20/09
The Answer - Why'd You Change Your Mind - Triple Rock - Minneapolis 8/20/09
The Answer - Why'd You Change Your Mind
The Answer - Why'd You Change Your Mind
Why'd You Change Your Mind
Why'd You Change Your Mind
The Answer Preachin
The Answer Preachin
The Answer - Why'd You Change Your Mind [Album Version]
The Answer - Why'd You Change Your Mind [Album Version]
The Answer: Demon eyes
The Answer: Demon eyes
The Answer: Always on your mind
The Answer: Always on your mind
The Answer Why'd you change your mind Sonisphere 2011
The Answer Why'd you change your mind Sonisphere 2011
The Answer: Dead of the night
The Answer: Dead of the night
The Answer: Cry out
The Answer: Cry out
The Answer- Why'd you Change Your Mind?
The Answer- Why'd you Change Your Mind?
The Answer - Why'd You Change Your Mind. Live at O2 Academy 2,Birmingham 19.10.2011
The Answer - Why'd You Change Your Mind. Live at O2 Academy 2,Birmingham 19.10.2011
The Answer - Why'd You Change Your Mind
The Answer - Why'd You Change Your Mind
Everyday Demons
Everyday Demons
The Answer Everyday Demons Why'd You Change Your Mind
The Answer Everyday Demons Why'd You Change Your Mind
The Answer - Why'd you change your mind - Manchester Academy - 24/10/11
The Answer - Why'd you change your mind - Manchester Academy - 24/10/11
Tame Impala - Why Won't  You Make Up Your Mind?
Tame Impala - Why Won't You Make Up Your Mind?
The Answer - Why'd You Change Your Mind Live in Belfast, Mandela Hall
The Answer - Why'd You Change Your Mind Live in Belfast, Mandela Hall
The Answer Keep Believin
The Answer Keep Believin