LOADING ...

Luyện nghe bài hát Why d You Change Your Mind

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

They found a letter in pocket
bells in your head
A of a long knife
by the bed

You swore suicidal
You were staring at the
With the garage door behind you, yeah,
no hope

Why'd you change mind?
Why'd you your mind?
Honey can you me
you change your mind?

So I up your feathers
I tried to your ways
But you changing with the weather
You were every day

you change your mind?
Why'd you change mind?
can you tell me
Why'd you your mind?
So you walked the way
Yeah, you the other way
Now never tell me

If I'm I can still be led
Turn head, turn your head
If I'm I can still be led
your head, turn your head

Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh
Why'd you change your
Why'd you change your
can you tell me
Why'd you change your
So you the other way
I saw you the other way
Tell me why'd you walk, why'd you
you walk away?

Now you'll never me
Now you'll tell me
Now never tell

Videos

The Answer: Why'd you change your mind
The Answer: Why'd you change your mind
The Answer - Why'd You Change Your Mind - Triple Rock - Minneapolis 8/20/09
The Answer - Why'd You Change Your Mind - Triple Rock - Minneapolis 8/20/09
The Answer - Why'd You Change Your Mind
The Answer - Why'd You Change Your Mind
Why'd You Change Your Mind
Why'd You Change Your Mind
The Answer Preachin
The Answer Preachin
The Answer - Why'd You Change Your Mind [Album Version]
The Answer - Why'd You Change Your Mind [Album Version]
The Answer: Demon eyes
The Answer: Demon eyes
The Answer: Always on your mind
The Answer: Always on your mind
The Answer Why'd you change your mind Sonisphere 2011
The Answer Why'd you change your mind Sonisphere 2011
The Answer: Dead of the night
The Answer: Dead of the night
The Answer: Cry out
The Answer: Cry out
The Answer- Why'd you Change Your Mind?
The Answer- Why'd you Change Your Mind?
The Answer - Why'd You Change Your Mind. Live at O2 Academy 2,Birmingham 19.10.2011
The Answer - Why'd You Change Your Mind. Live at O2 Academy 2,Birmingham 19.10.2011
The Answer - Why'd You Change Your Mind
The Answer - Why'd You Change Your Mind
Everyday Demons
Everyday Demons
The Answer Everyday Demons Why'd You Change Your Mind
The Answer Everyday Demons Why'd You Change Your Mind
The Answer - Why'd you change your mind - Manchester Academy - 24/10/11
The Answer - Why'd you change your mind - Manchester Academy - 24/10/11
Tame Impala - Why Won't  You Make Up Your Mind?
Tame Impala - Why Won't You Make Up Your Mind?
The Answer - Why'd You Change Your Mind Live in Belfast, Mandela Hall
The Answer - Why'd You Change Your Mind Live in Belfast, Mandela Hall
The Answer Keep Believin
The Answer Keep Believin