LOADING ...

Luyện nghe bài hát Who We Are

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I wanna put on my makeup
Just like every in a magazine
not who I am when I wake up
That's not who I be

There's so much more to me meets the eye
In life, I know what thing

It doesn't matter, what you wear, let the people stare
we are, who we are, who we are, who we are
It really matter, what car you drive, it's good to be alive
we are, who we are, who we are, who we are, who we are

Tell me baby, do I look like the thing?
you change the color of my eyes ?
Tell me why my television's me with lies?

It doesn't really matter, what you wear, let the stare
we are, who we are, who we are, who we are
It doesn't really matter, what car you drive, good to be alive
we are, who we are, who we are, who we are

There is on the inside
And so

Doesn't really matter, what you wear, let the people
we are, who we are, who we are, who we are
It doesn't matter, what car you drive, it's good to be alive
we are, who we are, who we are, who we are, who we are

Doesn't really matter, you wear, let the people stare
we are, who we are, who we are, who we are
It doesn't really matter, car you drive, it's good to be alive
we are, who we are, who we are, who we are, who we are

Videos

The Cheetah Girl - Who We Are (lyrics)
The Cheetah Girl - Who We Are (lyrics)
The Cheetah girls " Who We Are "
The Cheetah girls " Who We Are "
The Cheetah Girls - "Cheetah Sisters" (Official Video) HD
The Cheetah Girls - "Cheetah Sisters" (Official Video) HD
The Cheetah Girls - Step Up
The Cheetah Girls - Step Up
Music Video Playlist from Cheetah Girls 2 🎶  | 🎥  Disney Channel
Music Video Playlist from Cheetah Girls 2 🎶 | 🎥 Disney Channel
The Cheetah Girls - Amigas Cheetahs
The Cheetah Girls - Amigas Cheetahs
The Cheetah Girls - Cinderella (Official Music Video)
The Cheetah Girls - Cinderella (Official Music Video)
Adrienne Thinks 'The Cheetah Girls' Ruined Her Sexy!
Adrienne Thinks 'The Cheetah Girls' Ruined Her Sexy!
Raven-Symoné & Adrienne Share Cheetah Girl Memories
Raven-Symoné & Adrienne Share Cheetah Girl Memories
Adrienne Shares Embarrassing ‘Cheetah Girls’ Audition Story
Adrienne Shares Embarrassing ‘Cheetah Girls’ Audition Story
The Cheetah Girls - Cheetah Love (Official Video)
The Cheetah Girls - Cheetah Love (Official Video)
The Cheetah Girls - I'm The One (Official Music Video)
The Cheetah Girls - I'm The One (Official Music Video)
These People Have Never Seen 'The Cheetah Girls' | NowThis
These People Have Never Seen 'The Cheetah Girls' | NowThis
Cheetah Girls One World - One World | Disney Channel
Cheetah Girls One World - One World | Disney Channel
The Cheetah Girls Who We Are Lyrics
The Cheetah Girls Who We Are Lyrics
the cheetah girls who we are
the cheetah girls who we are
Music Video Playlist from The Cheetah Girls 🎶  | 🎥  Disney Channel
Music Video Playlist from The Cheetah Girls 🎶 | 🎥 Disney Channel
Adrienne's Thoughts on a Possible "Cheetah Girls" Reboot
Adrienne's Thoughts on a Possible "Cheetah Girls" Reboot
Cheetah Girls- Girl Power
Cheetah Girls- Girl Power
Adrienne Houghton is 100% in for a 'Cheetah Girls' Reunion!
Adrienne Houghton is 100% in for a 'Cheetah Girls' Reunion!