LOADING ...

Luyện nghe bài hát Who We Are

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I wanna put on my makeup
like every girl in a magazine
That's not who I am when I up
not who I wanna be

There's so much more to me meets the eye
In life, I know what thing

It doesn't really matter, what you wear, let the people
we are, who we are, who we are, who we are
It doesn't really matter, what car you drive, good to be alive
we are, who we are, who we are, who we are, who we are

Tell me baby, do I look like the real
you change the color of my eyes ?
Tell me why my filling me with lies?

It doesn't really matter, you wear, let the people stare
we are, who we are, who we are, who we are
It doesn't really matter, car you drive, it's good to be alive
we are, who we are, who we are, who we are

There is on the inside
And so

Doesn't matter, what you wear, let the people stare
we are, who we are, who we are, who we are
It doesn't really matter, what car you drive, good to be alive
we are, who we are, who we are, who we are, who we are

Doesn't really matter, you wear, let the people stare
we are, who we are, who we are, who we are
It doesn't really matter, what car you drive, it's to be alive
we are, who we are, who we are, who we are, who we are

Videos

Who We Are
Who We Are
The Cheetah Girl - Who We Are (lyrics)
The Cheetah Girl - Who We Are (lyrics)
The Cheetah girls " Who We Are "
The Cheetah girls " Who We Are "
The Cheetah Girls - "Cheetah Sisters" (Official Video) HD
The Cheetah Girls - "Cheetah Sisters" (Official Video) HD
The Cheetah Girls Who We Are Lyrics
The Cheetah Girls Who We Are Lyrics
The Cheetah Girls - Step Up
The Cheetah Girls - Step Up
The Cheetah Girls - Cinderella (Official Music Video)
The Cheetah Girls - Cinderella (Official Music Video)
Adrienne Thinks 'The Cheetah Girls' Ruined Her Sexy!
Adrienne Thinks 'The Cheetah Girls' Ruined Her Sexy!
Cheetah Girls   Cheetah Sisters with lyrics   YouTube
Cheetah Girls Cheetah Sisters with lyrics YouTube
The Cheetah Girls - Amigas Cheetahs
The Cheetah Girls - Amigas Cheetahs
Adrienne Bailon[The Cheetah Girls] - Stand Up With Lyrics
Adrienne Bailon[The Cheetah Girls] - Stand Up With Lyrics
The Cheetah Girls - Dig A Little Deeper (Official Music Video) HD
The Cheetah Girls - Dig A Little Deeper (Official Music Video) HD
the cheetah girls who we are
the cheetah girls who we are
Adrienne Bailon [The Cheetah Girls] - What If With Lyrics
Adrienne Bailon [The Cheetah Girls] - What If With Lyrics
Cheetah Girls One World - One World | Disney Channel
Cheetah Girls One World - One World | Disney Channel
The Cheetah Girls - Girlfriend
The Cheetah Girls - Girlfriend
Girl Power Lyrics Cheetah Girls
Girl Power Lyrics Cheetah Girls
Cheetah Girls- Girl Power
Cheetah Girls- Girl Power
Cheetah Girls 2 - Strut
Cheetah Girls 2 - Strut
Cheetah Girl-Cheetah Love
Cheetah Girl-Cheetah Love