LOADING ...

Luyện nghe bài hát Who We Are

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I wanna put on my makeup
like every girl in a magazine
That's not who I am I wake up
not who I wanna be

There's so much to me than meets the eye
In it's life, I what thing

It really matter, what you wear, let the people stare
we are, who we are, who we are, who we are
It really matter, what car you drive, it's good to be alive
we are, who we are, who we are, who we are, who we are

Tell me baby, do I look like the real
you change the color of my eyes ?
Tell me why my television's filling me lies?

It doesn't matter, what you wear, let the people stare
we are, who we are, who we are, who we are
It really matter, what car you drive, it's good to be alive
we are, who we are, who we are, who we are

There is on the inside
And so

Doesn't really matter, you wear, let the people stare
we are, who we are, who we are, who we are
It doesn't really matter, car you drive, it's good to be alive
we are, who we are, who we are, who we are, who we are

Doesn't really matter, what you wear, let the stare
we are, who we are, who we are, who we are
It really matter, what car you drive, it's good to be alive
we are, who we are, who we are, who we are, who we are

Videos

Who We Are
Who We Are
The Cheetah Girl - Who We Are (lyrics)
The Cheetah Girl - Who We Are (lyrics)
The Cheetah girls " Who We Are "
The Cheetah girls " Who We Are "
The Cheetah Girls - "Cheetah Sisters" (Official Video) HD
The Cheetah Girls - "Cheetah Sisters" (Official Video) HD
Cheetah Girls One World - One World | Disney Channel
Cheetah Girls One World - One World | Disney Channel
The Cheetah Girls Who We Are Lyrics
The Cheetah Girls Who We Are Lyrics
Who We Are by The Cheetah Girls (TCG Album)
Who We Are by The Cheetah Girls (TCG Album)
The Cheetah Girls - Step Up
The Cheetah Girls - Step Up
The Cheetah Girls - Cinderella (Official Music Video)
The Cheetah Girls - Cinderella (Official Music Video)
The Cheetah Girls - Amigas Cheetahs
The Cheetah Girls - Amigas Cheetahs
the cheetah girls who we are
the cheetah girls who we are
The Cheetah Girls - It's Over (Official Video)
The Cheetah Girls - It's Over (Official Video)
Cheetah Girls Save Toto "Together We Can"
Cheetah Girls Save Toto "Together We Can"
Cheetah Girls- Girl Power
Cheetah Girls- Girl Power
Cheetah Girls   Cheetah Sisters with lyrics   YouTube
Cheetah Girls Cheetah Sisters with lyrics YouTube
The Cheetah Girls - I'm The One (Official Music Video)
The Cheetah Girls - I'm The One (Official Music Video)
The Cheetah Girls - Route 66
The Cheetah Girls - Route 66
The Cheetah Girls - Together We Can
The Cheetah Girls - Together We Can
Cheetah Girl-Cheetah Love
Cheetah Girl-Cheetah Love
So Bring It On(Cheetah Girls Full HQ With Lyrics)
So Bring It On(Cheetah Girls Full HQ With Lyrics)