LOADING ...

Luyện nghe bài hát Who We Are

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I don't wanna put on my
like every girl in a magazine
That's not who I am when I up
not who I wanna be

There's so much more to me meets the eye
In it's life, I know what

It really matter, what you wear, let the people stare
we are, who we are, who we are, who we are
It doesn't really matter, what car you drive, it's good to be
we are, who we are, who we are, who we are, who we are

Tell me baby, do I look like the thing?
Would you change the of my eyes ?
Tell me why my television's filling me with

It doesn't really matter, what you wear, let the stare
we are, who we are, who we are, who we are
It doesn't really matter, what car you drive, it's to be alive
we are, who we are, who we are, who we are

There is beauty on the
And so

Doesn't really matter, what you wear, let the stare
we are, who we are, who we are, who we are
It doesn't matter, what car you drive, it's good to be alive
we are, who we are, who we are, who we are, who we are

Doesn't really matter, what you wear, let the stare
we are, who we are, who we are, who we are
It doesn't really matter, what car you drive, it's to be alive
we are, who we are, who we are, who we are, who we are

Videos

Who We Are
Who We Are
The Cheetah Girl - Who We Are (lyrics)
The Cheetah Girl - Who We Are (lyrics)
The Cheetah girls " Who We Are "
The Cheetah girls " Who We Are "
The Cheetah Girls - "Cheetah Sisters" (Official Video) HD
The Cheetah Girls - "Cheetah Sisters" (Official Video) HD
The Cheetah Girls - Amigas Cheetahs
The Cheetah Girls - Amigas Cheetahs
The Cheetah Girls Who We Are Lyrics
The Cheetah Girls Who We Are Lyrics
Who We Are by The Cheetah Girls (TCG Album)
Who We Are by The Cheetah Girls (TCG Album)
Cheetah Girls   Cheetah Sisters with lyrics   YouTube
Cheetah Girls Cheetah Sisters with lyrics YouTube
Adrienne Shares Embarrassing ‘Cheetah Girls’ Audition Story
Adrienne Shares Embarrassing ‘Cheetah Girls’ Audition Story
Music Video Playlist from Cheetah Girls 2 🎶  | 🎥  Disney Channel
Music Video Playlist from Cheetah Girls 2 🎶 | 🎥 Disney Channel
Adrienne Houghton is 100% in for a 'Cheetah Girls' Reunion!
Adrienne Houghton is 100% in for a 'Cheetah Girls' Reunion!
Chicken Little - Cheetah Girls - Shake Your Tailfeather
Chicken Little - Cheetah Girls - Shake Your Tailfeather
The Cheetah Girls - Step Up
The Cheetah Girls - Step Up
The Cheetah Girls - Cinderella (Official Music Video)
The Cheetah Girls - Cinderella (Official Music Video)
Cheetah Girls - The group gets back together
Cheetah Girls - The group gets back together
Adrienne's Thoughts on a Possible "Cheetah Girls" Reboot
Adrienne's Thoughts on a Possible "Cheetah Girls" Reboot
Cheetah Girls- Girl Power
Cheetah Girls- Girl Power
Cheetah Girls One World - One World | Disney Channel
Cheetah Girls One World - One World | Disney Channel
The Cheetah Girls - I'm The One (Official Music Video)
The Cheetah Girls - I'm The One (Official Music Video)
The Cheetah Girls - Together We Can
The Cheetah Girls - Together We Can