LOADING ...

Luyện nghe bài hát Who Put The Bop In The Bop Shoo Bop

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I'd like to thank the guy, who wrote the
That made my baby fall in love me

Who put the bomp in the bah bomp bah bomp?
Who put the ram in the rama ding dong?
Who put the bop in the bop bop shoo bop?
Who put the dip in the dip da dip da

Who was that I'd like to shake his hand
He made my baby in love with me

When my heard bomp bah bah bomp bah bomp bah bomp bomp
Every word straight into her heart
And when she heard them singing rama lama lama lama ding dong
She said we'd never to part

Well, who put the bomp in the bomp bah bomp bah
Who put the ram in the rama ding dong?
Who put the bop in the bop bop shoo bop?
Who put the dip in the dip da dip da

Who was man? I'd like to shake his hand
He made my baby in love with me

Each time that we're bugdi bugdi bugdi bugdi bugdi bugdi shoo
my baby's heart all aglow
And every time we to dip da dip da dip, dip da dip da dip
She always says she me so

Well, who put the bomp in the bah bomp bah bomp?
Who put the ram in the lama ding dong?
Who put the bop in the bop shoo bop bop?
Who put the dip in the dip da dip da

Who was that I'd like to shake his hand
He made my fall in love with me

Videos

Who Put The Bomp - Barry Mann
Who Put The Bomp - Barry Mann
Who put the bomb
Who put the bomb
Who Put The Bop In The Bop Shoo Bob
Who Put The Bop In The Bop Shoo Bob
The kids singing the Platters Who put the bop in the bop.
The kids singing the Platters Who put the bop in the bop.
Barry Mann - "Who Put The Bomp" (Stereo)
Barry Mann - "Who Put The Bomp" (Stereo)
The Viscounts  -  Who Put The Bomp (In The Bomp, Bomp, Bomp)
The Viscounts - Who Put The Bomp (In The Bomp, Bomp, Bomp)
Karaoke Who Put The Bomp - Barry Mann *
Karaoke Who Put The Bomp - Barry Mann *
Barry Mann -- Who Put the Bomp (In the Bomp, Bomp, Bomp)
Barry Mann -- Who Put the Bomp (In the Bomp, Bomp, Bomp)
Frankie Lymon & The Teenagers - Who Put The Bomp
Frankie Lymon & The Teenagers - Who Put The Bomp
The 20 Greatest Doo-Wop Songs (1953-1964)
The 20 Greatest Doo-Wop Songs (1953-1964)
The Tempests - Who Put The Bop
The Tempests - Who Put The Bop
The Coasters - Sh Boom Life Could Be A Dream
The Coasters - Sh Boom Life Could Be A Dream
The Platters - Twilight Time - Mercury - Doo Wop - Popular
The Platters - Twilight Time - Mercury - Doo Wop - Popular
THE PLATTERS! Black Ensemble Theater's Doo Wop Shoo Bop
THE PLATTERS! Black Ensemble Theater's Doo Wop Shoo Bop
The Flamingos - I Only Have Eyes For You
The Flamingos - I Only Have Eyes For You
Who Put The Bomp by Barry Mann 1961
Who Put The Bomp by Barry Mann 1961
Who Put The Bop In The Bop Shoo Bop with The Rockabilly Kid
Who Put The Bop In The Bop Shoo Bop with The Rockabilly Kid
Fame - Who Put the Bop
Fame - Who Put the Bop
"Who Put The Bomp?"
"Who Put The Bomp?"
McKayla Sings Who Put the Bop in the Bop Shoo Bop
McKayla Sings Who Put the Bop in the Bop Shoo Bop