LOADING ...

Luyện nghe bài hát Who Put The Bop In The Bop Shoo Bop

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I'd like to thank the guy, who wrote the
That made my fall in love with me

Who put the bomp in the bomp bah bomp bah
Who put the ram in the lama ding dong?
Who put the bop in the bop bop shoo bop?
Who put the dip in the dip da dip da

Who was that I'd like to shake his hand
He my baby fall in love with me

When my baby heard bomp bah bah bomp bah bomp bah bomp
Every went straight into her heart
And she heard them singing rama lama lama lama lama ding dong
She we'd never have to part

Well, who put the in the bomp bah bomp bah bomp?
Who put the ram in the rama ding dong?
Who put the bop in the bop shoo bop bop?
Who put the dip in the dip da dip da

Who was that man? I'd like to his hand
He my baby fall in love with me

Each time that we're alone bugdi bugdi bugdi bugdi bugdi shoo
Sets my baby's heart all
And time we dance to dip da dip da dip, dip da dip da dip
She always she loves me so

Well, who put the in the bomp bah bomp bah bomp?
Who put the ram in the rama lama ding
Who put the bop in the bop bop shoo bop?
Who put the dip in the dip da dip da

Who was that man? I'd like to shake his
He made my baby fall in with me

Videos

Who Put The Bomp - Barry Mann
Who Put The Bomp - Barry Mann
Who put the bomb
Who put the bomb
Barry Mann  - Who Put The Bomp  (1961)
Barry Mann - Who Put The Bomp (1961)
Who Put The Bop In The Bop Shoo Bob
Who Put The Bop In The Bop Shoo Bob
The Viscounts  -  Who Put The Bomp (In The Bomp, Bomp, Bomp)
The Viscounts - Who Put The Bomp (In The Bomp, Bomp, Bomp)
The kids singing the Platters Who put the bop in the bop.
The kids singing the Platters Who put the bop in the bop.
"Who Put The Bomp?"
"Who Put The Bomp?"
Karaoke Who Put The Bomp - Barry Mann *
Karaoke Who Put The Bomp - Barry Mann *
Fame - Who Put the Bop
Fame - Who Put the Bop
Frankie Lymon & The Teenagers - Who Put The Bomp
Frankie Lymon & The Teenagers - Who Put The Bomp
Barry Mann - "Who Put The Bomp" (Stereo)
Barry Mann - "Who Put The Bomp" (Stereo)
The 20 Greatest Doo-Wop Songs (1953-1964)
The 20 Greatest Doo-Wop Songs (1953-1964)
The Flamingos - I Only Have Eyes For You
The Flamingos - I Only Have Eyes For You
McKayla Sings Who Put the Bop in the Bop Shoo Bop
McKayla Sings Who Put the Bop in the Bop Shoo Bop
Barry Mann -- Who Put the Bomp (In the Bomp, Bomp, Bomp)
Barry Mann -- Who Put the Bomp (In the Bomp, Bomp, Bomp)
Shoo Bop
Shoo Bop
The Boppers - Who Put The Bomp
The Boppers - Who Put The Bomp
Jackie Wilson - Lonely Teardrops
Jackie Wilson - Lonely Teardrops
"Who Put The Bop, In The Bop Sha Bop ?"
"Who Put The Bop, In The Bop Sha Bop ?"
who put the bop in the
who put the bop in the