LOADING ...

Luyện nghe bài hát Who Put The Bop In The Bop Shoo Bop

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I'd like to thank the guy, who the song
made my baby fall in love with me

Who put the bomp in the bomp bah bah bomp?
Who put the ram in the rama ding dong?
Who put the bop in the bop shoo bop shoo
Who put the dip in the dip da dip da

Who was man? I'd like to shake his hand
He made my baby fall in love me

When my baby bomp bah bah bomp bah bomp bah bomp bomp
Every word went straight her heart
And when she heard them singing rama lama lama lama ding dong
She said we'd have to part

Well, who put the in the bomp bah bomp bah bomp?
Who put the ram in the rama lama ding
Who put the bop in the bop shoo bop shoo
Who put the dip in the dip da dip da

Who was that man? I'd like to his hand
He made my baby in love with me

Each time that we're bugdi bugdi bugdi bugdi bugdi bugdi shoo
Sets my baby's all aglow
And every we dance to dip da dip da dip, dip da dip da dip
She always she loves me so

Well, who put the bomp in the bah bomp bah bomp?
Who put the ram in the rama ding dong?
Who put the bop in the bop shoo bop shoo
Who put the dip in the dip da dip da

Who was that man? I'd like to shake his
He made my baby fall in love me

Videos

Who Put The Bomp - Barry Mann
Who Put The Bomp - Barry Mann
Who put the bomb
Who put the bomb
Who Put The Bop In The Bop Shoo Bob
Who Put The Bop In The Bop Shoo Bob
The kids singing the Platters Who put the bop in the bop.
The kids singing the Platters Who put the bop in the bop.
Barry Mann - "Who Put The Bomp" (Stereo)
Barry Mann - "Who Put The Bomp" (Stereo)
The Viscounts  -  Who Put The Bomp (In The Bomp, Bomp, Bomp)
The Viscounts - Who Put The Bomp (In The Bomp, Bomp, Bomp)
Karaoke Who Put The Bomp - Barry Mann *
Karaoke Who Put The Bomp - Barry Mann *
"Who Put The Bop, In The Bop Sha Bop ?"
"Who Put The Bop, In The Bop Sha Bop ?"
Who Put The Bop In The Bop Shoo Bop with The Rockabilly Kid
Who Put The Bop In The Bop Shoo Bop with The Rockabilly Kid
McKayla Sings Who Put the Bop in the Bop Shoo Bop
McKayla Sings Who Put the Bop in the Bop Shoo Bop
Barry Mann -- Who Put the Bomp (In the Bomp, Bomp, Bomp)
Barry Mann -- Who Put the Bomp (In the Bomp, Bomp, Bomp)
Who Put the Bomp [in the Bomp, Bomp, Bomp] (Barry Mann) - A Capella Cover - Spring Concert 2014
Who Put the Bomp [in the Bomp, Bomp, Bomp] (Barry Mann) - A Capella Cover - Spring Concert 2014
In the Still of the Night - Fred Parris and The Satins
In the Still of the Night - Fred Parris and The Satins
Who Put the Bop
Who Put the Bop
"Who Put The Bomp?"
"Who Put The Bomp?"
Hearts In Surrender - Who Put the Bop
Hearts In Surrender - Who Put the Bop
Fame - Who Put the Bop
Fame - Who Put the Bop
The Boppers - Who Put The Bomp
The Boppers - Who Put The Bomp
The Flamingos - I Only Have Eyes For You
The Flamingos - I Only Have Eyes For You
Who Put The Bomp by Barry Mann 1961
Who Put The Bomp by Barry Mann 1961