LOADING ...

Luyện nghe bài hát Whitey

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào


Punk the scar, disco to blues
Yo, my suede shoes got stepped on
Slept on, the that I hustle
You wanna flex then make a muscle, I'm
(Whitey, Whitey)
Yeah, that's

Some of y'all kiddies act uptight
to the party tryin' to spark up fights
I'm out lights, boy, 'cause I'm
(Whitey, Whitey, Whitey, Whitey)

I'm whiter than crack, I'm than drugs
I'm smarter than thugs, I'm than slugs
I'm faster than sound, I came to get down, boy, fuck around
You'll catch a beat it's comin' from
(Whitey, Whitey, Whitey, Whitey)

What? You thought I stopped rhymin' I started signin'?
Pickin' on a six-string, bling blingin'
Name's bell ringin' from coast to
You're rollin' with the one that the most, I'm
(Whitey, Whitey, Whitey)

like referees
Fuck me put your egos in jeopardy
to the right, amigos to the left of me
Part of hellish, part of me's heavenly
(Whitey, Whitey, Whitey)

Boy, my name
I don't do it for the wealth, I don't do it for the
I do it for the and I do it for the spirit
Don't speak the lyric if you hear it
(Whitey, Whitey)

If it ain't the heart than it can't be art
If you ain't got than it can't be truth
If it ain't got legs then it run
If it ain't never started than it be done, I'm
(Whitey, Whitey, Whitey)
(Whitey, Whitey, Whitey, Whitey, Whitey)

Videos

Everlast - Whitey's Revenge (Eminem Diss)
Everlast - Whitey's Revenge (Eminem Diss)
Everlast - What It's Like
Everlast - What It's Like
Everlast - Whitey Ford Sings the Blues
Everlast - Whitey Ford Sings the Blues
Everlast - Whitey Ford VS. Eminem : Classic Rap Battles
Everlast - Whitey Ford VS. Eminem : Classic Rap Battles
Ends
Ends
Everlast - Love, War, and the Ghost of Whitey Ford (Full Album)
Everlast - Love, War, and the Ghost of Whitey Ford (Full Album)
Everlast - Black Jesus (Official Music Video)
Everlast - Black Jesus (Official Music Video)
Everlast - Folsom Prison Blues
Everlast - Folsom Prison Blues
Everlast - Black Coffee
Everlast - Black Coffee
Everlast - I Get By
Everlast - I Get By
Today (Watch Me Shine) (feat. Bronx Style Bob)
Today (Watch Me Shine) (feat. Bronx Style Bob)
Everlast - "Folsom Prison Blues" Martyr Inc. Records
Everlast - "Folsom Prison Blues" Martyr Inc. Records
Everlast, aka the Mighty Whitey Ford, House of Blues Atlantic City
Everlast, aka the Mighty Whitey Ford, House of Blues Atlantic City
Everlast - So Long
Everlast - So Long
EVERLAST VS EMINEM BEEF PT. 1
EVERLAST VS EMINEM BEEF PT. 1
Everlast - White Trash Beautiful
Everlast - White Trash Beautiful
Big B - Before I Leave This Place (Feat. Everlast a.k.a. Whitey Ford)
Big B - Before I Leave This Place (Feat. Everlast a.k.a. Whitey Ford)
Everlast Angel
Everlast Angel
Everlast Playlist!!!
Everlast Playlist!!!
Rap Battles: Eminem VS Everlast
Rap Battles: Eminem VS Everlast