LOADING ...

Luyện nghe bài hát Where There Was Darkness

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Where was darkness
You and now there's
An abundance of

Nothing but sinkin'
Suddenly I out
your hand

What a it is to know
in my corner and you won't let me go
And now I know that I won't be no more

I'll you all I have
And if you me
learn to give you more

You are my now
And a ship at sea, ooh
Your will steady me

What a it is to know
in my corner and you won't let me go
And now I that I won't be alone no more

I'm so
wanna thank you, baby

What a feeling it is to
You're in my and you won't let me go

What a feeling it is to
You're in my and you won't let me go

What a feeling it is to
in my corner and you won't let me go
Thank you,

a feeling it is to know
You're in my and you won't let me go

Videos

Diana Ross - WHERE THERE WAS DARKNESS
Diana Ross - WHERE THERE WAS DARKNESS
Where There Was Darkness - Diana Ross, "Diana Ross"
Where There Was Darkness - Diana Ross, "Diana Ross"
DIANA ROSS where there was darkness
DIANA ROSS where there was darkness
Diana Ross Out Of Darkness dramatic performance (TV MOVIE)
Diana Ross Out Of Darkness dramatic performance (TV MOVIE)
Diana Ross Out of Darkness
Diana Ross Out of Darkness
Diana Ross - Out Of Darkness
Diana Ross - Out Of Darkness
Diana Ross "Out Of Darkness" Trailer [Previously Unreleased - HD like]
Diana Ross "Out Of Darkness" Trailer [Previously Unreleased - HD like]
Mahogany | Hollywood Movie | Diana Ross, Billy Dee Williams
Mahogany | Hollywood Movie | Diana Ross, Billy Dee Williams
Diana Ross 1994 Good Morning America Interview on Out of Darkness
Diana Ross 1994 Good Morning America Interview on Out of Darkness
DIANA ROSS   dark side of the world
DIANA ROSS dark side of the world
Diana Ross - Where There Was Darkness [Audio]
Diana Ross - Where There Was Darkness [Audio]
The  Racism's Scene - 1972- Diana Ross as Billie Holiday
The Racism's Scene - 1972- Diana Ross as Billie Holiday
Westlife - When You Tell Me That You Love Me (Official Video)
Westlife - When You Tell Me That You Love Me (Official Video)
Dian Ross Out of Darkness rehab scene!
Dian Ross Out of Darkness rehab scene!
Diana Ross "Dark Side Of The World"  1970  My Extended Version!!
Diana Ross "Dark Side Of The World" 1970 My Extended Version!!
Diana Ross talks about "Out of Darkness" and receives an award in London (1997)
Diana Ross talks about "Out of Darkness" and receives an award in London (1997)
Keep An Eye - Diana Ross, "Diana Ross"
Keep An Eye - Diana Ross, "Diana Ross"
Diana Ross - For One And For All (Live in Central Park 1983)
Diana Ross - For One And For All (Live in Central Park 1983)
Dark Side Of The World - Diana Ross, "Diana Ross"
Dark Side Of The World - Diana Ross, "Diana Ross"
Diana Ross "Mahogany" scene
Diana Ross "Mahogany" scene