LOADING ...

Luyện nghe bài hát Where There Was Darkness

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Where was darkness
You came and now
An of light

Nothing but sinkin'
I reach out
There's hand

What a feeling it is to
You're in my and you won't let me go
And now I that I won't be alone no more

give you all I have
And if you me
I'll learn to give you

You are my now
And a ship at sea, ooh
love will steady me

What a feeling it is to
You're in my corner and you let me go
And now I know that I be alone no more

I'm so
Just wanna thank you,

What a feeling it is to
You're in my and you won't let me go

What a it is to know
You're in my corner and you let me go

What a feeling it is to
You're in my and you won't let me go
you, baby

What a feeling it is to
You're in my and you won't let me go

Videos

Diana Ross - WHERE THERE WAS DARKNESS
Diana Ross - WHERE THERE WAS DARKNESS
DIANA ROSS where there was darkness
DIANA ROSS where there was darkness
Diana Ross - Out Of Darkness
Diana Ross - Out Of Darkness
Diana Ross Out Of Darkness dramatic performance (TV MOVIE)
Diana Ross Out Of Darkness dramatic performance (TV MOVIE)
Diana Ross "Out Of Darkness" Trailer [Previously Unreleased - HD like]
Diana Ross "Out Of Darkness" Trailer [Previously Unreleased - HD like]
Diana Ross 1994 Good Morning America Interview on Out of Darkness
Diana Ross 1994 Good Morning America Interview on Out of Darkness
Diana Ross Out of Darkness
Diana Ross Out of Darkness
Out of Darkness 1994 Diana Ross A Failed Romance scene
Out of Darkness 1994 Diana Ross A Failed Romance scene
DIANA ROSS   dark side of the world
DIANA ROSS dark side of the world
Tryin' out rare Diana Ross: “WHERE THERE WAS DARKNESS”
Tryin' out rare Diana Ross: “WHERE THERE WAS DARKNESS”
Out Of Darkness (1994) Diana Ross The Shower Scene
Out Of Darkness (1994) Diana Ross The Shower Scene
Out of Darkness (1994) Diana Ross Hearing Voices scene
Out of Darkness (1994) Diana Ross Hearing Voices scene
Out of Darkness (1994) Diana Ross - The Ending
Out of Darkness (1994) Diana Ross - The Ending
The  Racism's Scene - 1972- Diana Ross as Billie Holiday
The Racism's Scene - 1972- Diana Ross as Billie Holiday
Dark Side Of The World - Diana Ross, "Diana Ross"
Dark Side Of The World - Diana Ross, "Diana Ross"
Where There Was Darkness - Diana Ross, "Diana Ross"
Where There Was Darkness - Diana Ross, "Diana Ross"
Can't It Wait Until Tomorrow - Diana Ross, "Diana Ross"
Can't It Wait Until Tomorrow - Diana Ross, "Diana Ross"
Diana Ross talks about "Out of Darkness" and receives an award in London (1997)
Diana Ross talks about "Out of Darkness" and receives an award in London (1997)
Diana Ross "Mahogany" scene
Diana Ross "Mahogany" scene
Diana Ross Rare 1984 Interview full
Diana Ross Rare 1984 Interview full