LOADING ...

Luyện nghe bài hát Where There Was Darkness

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Where there was
You and now there's
An of light

Nothing but sand
Suddenly I out
your hand

What a it is to know
You're in my corner and you let me go
And now I know that I be alone no more

I'll you all I have
And if you me
I'll to give you more

You are my now
And a ship at sea, ooh
Your love will me

a feeling it is to know
You're in my corner and you let me go
And now I know that I be alone no more

I'm so
wanna thank you, baby

What a it is to know
in my corner and you won't let me go

What a it is to know
You're in my and you won't let me go

What a feeling it is to
You're in my and you won't let me go
you, baby

What a it is to know
You're in my and you won't let me go

Videos

Diana Ross - WHERE THERE WAS DARKNESS
Diana Ross - WHERE THERE WAS DARKNESS
Where There Was Darkness
Where There Was Darkness
Diana Ross Out Of Darkness dramatic performance (TV MOVIE)
Diana Ross Out Of Darkness dramatic performance (TV MOVIE)
Diana Ross - Out Of Darkness
Diana Ross - Out Of Darkness
Diana Ross Out of Darkness
Diana Ross Out of Darkness
Where There Was Darkness
Where There Was Darkness
DIANA ROSS where there was darkness
DIANA ROSS where there was darkness
Mahogany | Hollywood Movie | Diana Ross, Billy Dee Williams
Mahogany | Hollywood Movie | Diana Ross, Billy Dee Williams
DIANA ROSS LIFE, HISTORY, AND SECRETS EXPOSED
DIANA ROSS LIFE, HISTORY, AND SECRETS EXPOSED
MOVIE Diana Ross Out of Darkness
MOVIE Diana Ross Out of Darkness
Diana Ross 1994 Good Morning America Interview on Out of Darkness
Diana Ross 1994 Good Morning America Interview on Out of Darkness
Diana Ross talks about "Out of Darkness" and receives an award in London (1997)
Diana Ross talks about "Out of Darkness" and receives an award in London (1997)
Lady sings the blues (La signora del blues) [SUB ITA]
Lady sings the blues (La signora del blues) [SUB ITA]
Diana Ross | On The Hit List | Out Of Darkness | Double Platinum
Diana Ross | On The Hit List | Out Of Darkness | Double Platinum
Diana Ross "Out Of Darkness" Trailer [Previously Unreleased - HD like]
Diana Ross "Out Of Darkness" Trailer [Previously Unreleased - HD like]
Out of Darkness (1994) Diana Ross - The Ending
Out of Darkness (1994) Diana Ross - The Ending
Dark Side Of The World
Dark Side Of The World
This is it: The truth of Diana Ross
This is it: The truth of Diana Ross
Diana Ross fragment of the film "Out of Darkness"
Diana Ross fragment of the film "Out of Darkness"
Maura in Out of Darkness (1994)
Maura in Out of Darkness (1994)