LOADING ...

Luyện nghe bài hát Where's Your Mom?

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

i get turned on by your nylons in the hamper parents out of town, i guess they're sleeping in the camper tonite i bet they're getting sweaty 'cause when i met you you were a (vision in the paper?) try to be, but you're not like her at all you're just not like your mom try to look (like your mom) try to act (like your mom) try to smell (like your mom) couldn't, girl oh where's your mom? i had a dream that she flew me to vegas tied me to the bed and played bridge with her friends and they were naked the day she took me out shopping bought me kids clothes just to dress me up oh god! she said i was bad boy try to look (like your mom) try to act (like your mom) try to smell (like your mom) couldn't, girl oh where's your mom?

Videos

Where's Your Mom
Where's Your Mom
Chixdiggit! -  Where´s Your Mom?
Chixdiggit! - Where´s Your Mom?
Chixdiggit Pouzza 2018 Where’s your Mom Live
Chixdiggit Pouzza 2018 Where’s your Mom Live
Where's Your Mom?
Where's Your Mom?
Where's Your Mom
Where's Your Mom
Chixdiggit - Where's Your Mom bass cover
Chixdiggit - Where's Your Mom bass cover
Chixdiggit! - II (Full album 2007)
Chixdiggit! - II (Full album 2007)
Chixdiggit - Where's Your Mom Lyrics
Chixdiggit - Where's Your Mom Lyrics
Where's Your Mom?
Where's Your Mom?
WHERE'S YOUR MOM?
WHERE'S YOUR MOM?
Where's Your Mom
Where's Your Mom
Chixdiggit
Chixdiggit
Chixdiggit cover - Where's Your Mom (Live @ Black Pirate's Pub - 02/11/2012)
Chixdiggit cover - Where's Your Mom (Live @ Black Pirate's Pub - 02/11/2012)
where's your mom?
where's your mom?
Chixdiggit: I Remember You
Chixdiggit: I Remember You
Chixdiggit! at Punk Rock Raduno 2016 // Full Set
Chixdiggit! at Punk Rock Raduno 2016 // Full Set
Chixdiggit!
Chixdiggit!
Chixdiggit - live at ROW Records, Halifax, NS
Chixdiggit - live at ROW Records, Halifax, NS
Chixdiggit! - "Spanish Fever"
Chixdiggit! - "Spanish Fever"
CHIXDIGGIT!
CHIXDIGGIT!