LOADING ...

Luyện nghe bài hát When You're Good to Mama

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

And now and Gentlemen
The of the keys
The of the clink
The of murderer's row
Matron Morton

Ask any of the in my pen
tell you I'm the biggest mother hen
I love them all and all of them me
Because the system works the called reciprocity

Got a motto
sees me through
When you're good to
Mama's to you

a lot of favors
I'm to do
You do one for
do one for you

They say life is tit for tat
And the way I live
So I deserve a tat
For I've got to give

Don't you know that this
that one too
When you're to Mama
good to you

If you my gravy
my Ragu
Spice it up for
get hot for you

When the that basket
Folks to
You put in for
put out for you

The folks stop the ladder
Are the the world adores
So boost me up my kid
And I'll you up yours

Let's all srtoke
Like the Crew
When you're Mama
strokin' you

So the one conclusion
I can bring number to?
When good to Mama
Mama's to you

Aww

Videos

Chicago Soundtrack 2002 - 03.When You Good To Mama
Chicago Soundtrack 2002 - 03.When You Good To Mama
When You're Good to Mama - Queen Latifa
When You're Good to Mama - Queen Latifa
Chicago (3/12) Movie CLIP - When You're Good to Mama (2002) HD
Chicago (3/12) Movie CLIP - When You're Good to Mama (2002) HD
Chicago | 'When You're Good to Mama' (HD) - Renée Zellweger, Catherine Zeta-Jones | MIRAMAX
Chicago | 'When You're Good to Mama' (HD) - Renée Zellweger, Catherine Zeta-Jones | MIRAMAX
When You're Good To Mama
When You're Good To Mama
Chicago - When You're Good To Mama - Queen Latifah
Chicago - When You're Good To Mama - Queen Latifah
Salome Bakuradze - When Youre Good To Momma(Chicago Soundtrack)
Salome Bakuradze - When Youre Good To Momma(Chicago Soundtrack)
When You're Good To Mama Karaoke / Instrumental Chicago
When You're Good To Mama Karaoke / Instrumental Chicago
When You're Good to Mama (Original Broadway Cast 1975)
When You're Good to Mama (Original Broadway Cast 1975)
When You're Good To Mama - Chicago Karaoke with lyrics on screen
When You're Good To Mama - Chicago Karaoke with lyrics on screen
Chicago: When You're Good To Mama (5/22)
Chicago: When You're Good To Mama (5/22)
Karaoke When You're Good To Mama - Chicago (The Musical) *
Karaoke When You're Good To Mama - Chicago (The Musical) *
CHICAGO - When you're good to Momma
CHICAGO - When you're good to Momma
When You're Good To Mama - Chicago Musical - Cover With Lyrics
When You're Good To Mama - Chicago Musical - Cover With Lyrics
CHICAGO the Musical | "When You’re Good to Mama"
CHICAGO the Musical | "When You’re Good to Mama"
When you're good to Mama - Cover
When you're good to Mama - Cover
Show Clip - Chicago - "When You're Good to Mama"
Show Clip - Chicago - "When You're Good to Mama"
CHICAGO "WHEN YOU'RE GOOD TO MAMA" Stratford Playhouse
CHICAGO "WHEN YOU'RE GOOD TO MAMA" Stratford Playhouse
When You're Good To Mama (Chicago) - Jennifer Fouche - Broadway Sings for Pride
When You're Good To Mama (Chicago) - Jennifer Fouche - Broadway Sings for Pride
CHICAGO - When You're Good to Mama - Ohlook 0816
CHICAGO - When You're Good to Mama - Ohlook 0816