LOADING ...

Luyện nghe bài hát When You're Good to Mama

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

And now Ladies and
The of the keys
The of the clink
The of murderer's row
Matron Mama

Ask any of the in my pen
They'll you I'm the biggest mother hen
I love them all and all of love me
Because the system works the called reciprocity

Got a little
Always sees me
you're good to Mama
Mama's to you

There's a lot of
I'm to do
You do one for
do one for you

They say life is tit for tat
And the way I live
So I deserve a tat
For what I've got to

Don't you know that this
that one too
When you're good to
good to you

If you my gravy
Fezzle my
it up for Mama
get hot for you

When the pass basket
contribute to
You put in for
put out for you

The that stop the ladder
Are the ones the adores
So me up my ladder kid
And I'll you up yours

Let's all srtoke
Like the Crew
you're strokin' Mama
Mama's you

So the one conclusion
I can bring number to?
you're good to Mama
Mama's to you

Aww

Videos

When You're Good to Mama - Queen Latifa
When You're Good to Mama - Queen Latifa
Chicago (3/12) Movie CLIP - When You're Good to Mama (2002) HD
Chicago (3/12) Movie CLIP - When You're Good to Mama (2002) HD
Chicago | 'When You're Good to Mama' (HD) - Renée Zellweger, Catherine Zeta-Jones | MIRAMAX
Chicago | 'When You're Good to Mama' (HD) - Renée Zellweger, Catherine Zeta-Jones | MIRAMAX
Chicago - When You're Good To Mama - Queen Latifah
Chicago - When You're Good To Mama - Queen Latifah
Chicago ~ When You're Good To Mama.wmv
Chicago ~ When You're Good To Mama.wmv
When You're Good to Mama
When You're Good to Mama
When You're Good To Mama
When You're Good To Mama
When You're Good To Mama Karaoke / Instrumental Chicago
When You're Good To Mama Karaoke / Instrumental Chicago
When You're Good To Mama - Chicago Karaoke with lyrics on screen
When You're Good To Mama - Chicago Karaoke with lyrics on screen
Salome Bakuradze - When Youre Good To Momma(Chicago Soundtrack)
Salome Bakuradze - When Youre Good To Momma(Chicago Soundtrack)
When You're Good to Mama (Original Broadway Cast 1975)
When You're Good to Mama (Original Broadway Cast 1975)
Karaoke When You're Good To Mama - Chicago (The Musical) *
Karaoke When You're Good To Mama - Chicago (The Musical) *
When You're Good To Mama - Chicago Musical - Cover With Lyrics
When You're Good To Mama - Chicago Musical - Cover With Lyrics
When You're Good To Mama (From: Chicago)
When You're Good To Mama (From: Chicago)
When You're Good to Mama
When You're Good to Mama
Chicago Soundtrack
Chicago Soundtrack
when you're good to mama-maki  jazz lesson
when you're good to mama-maki jazz lesson
'When you're good to Mama'
'When you're good to Mama'
Queen Latifah - When You're Good To Mama
Queen Latifah - When You're Good To Mama
When You're Good to Mama - Chicago Soundtrack - Performed by Bella BloodLust
When You're Good to Mama - Chicago Soundtrack - Performed by Bella BloodLust