LOADING ...

Luyện nghe bài hát When You're Good to Mama

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

And now Ladies and
The keeper of the
The of the clink
The of murderer's row
Matron Mama

Ask any of the in my pen
They'll tell you I'm the biggest hen
I love all and all of them love me
the system works the system called reciprocity

Got a motto
Always sees me
When you're good to
Mama's to you

There's a lot of
I'm to do
You do one for
do one for you

They say that is tit for tat
And the way I live
So I a lotta tat
For what got to give

Don't you know that this
Washes one too
When good to Mama
Mama's to you

If you want my
my Ragu
Spice it up for
get hot for you

When the pass that
contribute to
You put in for
put out for you

The folks stop the ladder
Are the ones the adores
So boost me up my kid
And I'll you up yours

Let's all srtoke
Like the Crew
you're strokin' Mama
Mama's you

So what's the one
I can bring this to?
you're good to Mama
Mama's to you

Aww

Videos

Chicago - When You're Good To Mama - Queen Latifah
Chicago - When You're Good To Mama - Queen Latifah
Chicago | 'When You're Good to Mama' (HD) - Renée Zellweger, Catherine Zeta-Jones | MIRAMAX
Chicago | 'When You're Good to Mama' (HD) - Renée Zellweger, Catherine Zeta-Jones | MIRAMAX
When You're Good to Mama - Queen Latifa
When You're Good to Mama - Queen Latifa
When You're Good To Mama
When You're Good To Mama
Chicago (3/12) Movie CLIP - When You're Good to Mama (2002) HD
Chicago (3/12) Movie CLIP - When You're Good to Mama (2002) HD
When You're Good to Mama (Original Broadway Cast 1975)
When You're Good to Mama (Original Broadway Cast 1975)
Chicago the Musical Soundtrack (1996 Revival)
Chicago the Musical Soundtrack (1996 Revival)
Karaoke When You're Good To Mama - Chicago (The Musical) *
Karaoke When You're Good To Mama - Chicago (The Musical) *
Glamorous Drag Queen Singer NYC: When You're Good to Mama
Glamorous Drag Queen Singer NYC: When You're Good to Mama
When You're Good To Mama - Chicago Karaoke with lyrics on screen
When You're Good To Mama - Chicago Karaoke with lyrics on screen
Chicago- When You're Good to Mama (English/Español)
Chicago- When You're Good to Mama (English/Español)
Chicago - Original Soundtrack HD
Chicago - Original Soundtrack HD
When You're Good To Mama - Chicago Musical - Cover With Lyrics
When You're Good To Mama - Chicago Musical - Cover With Lyrics
CHICAGO Bebe as Mama
CHICAGO Bebe as Mama
When You're Good To Mama Karaoke / Instrumental Chicago
When You're Good To Mama Karaoke / Instrumental Chicago
CHICAGO - When You're Good to Mama - Ohlook 0816
CHICAGO - When You're Good to Mama - Ohlook 0816
CHICAGO the Musical | "When You’re Good to Mama"
CHICAGO the Musical | "When You’re Good to Mama"
When You're Good To Mama (Karaoke Instrumental Track) (In the Style of Queen Latifah)
When You're Good To Mama (Karaoke Instrumental Track) (In the Style of Queen Latifah)
Salome Bakuradze - When Youre Good To Momma(Chicago Soundtrack)
Salome Bakuradze - When Youre Good To Momma(Chicago Soundtrack)
when you're good to mama-maki  jazz lesson
when you're good to mama-maki jazz lesson