LOADING ...

Luyện nghe bài hát When I Remember When

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

All the things I
I have said and didn't say
And I wonder why, yes I why
I think the time we spent
The places that we
Still makes me cry, yes it me cry

Why do they say that time will this broken heart?
They know it isn't true
If they someone like you, oh

Some can never be replaced
Some things are me for always
These are the things I will
(When I when)
I'd love and lose it all
Than never have you to
are the things I will remember
(Again and again)
Again and
(When I when)

You me how to love
I am all I am
Because of you, because of you
time I lost my way
You shine a light, you my day
You see me through, yes you see me

So who's gonna come around to heal this broken
me how to laugh and cry
But never how to say

things can never be replaced
Some are with me for always
are the things I will remember
(When I when)
I'd love and lose it all
Than never you to recall
These are the things I will
(Again and again)
and again
(When I when)

Yes life goes on, you on
You do, and okay
(When I when)
Yes goes on
And I will live to love day
(Again and again)
Yes life goes on, you on
You do, and it's
I laugh, and I would cry
But I will say goodbye

Some things can never be
things are with me for always
These are the things I remember
(When I when)
I'd rather and lose it all
Than have you to recall
These are the I will remember
(Again and again)
and again
(When I when)
Yeah, ah
When I remember

Videos

Five - When I Remember When.
Five - When I Remember When.
When I Remember When - 5ive (1º version) Mejor Calidad
When I Remember When - 5ive (1º version) Mejor Calidad
5IVE WHEN I REMEMBER WHEN
5IVE WHEN I REMEMBER WHEN
5ive When i remember when Live In Dublin Ireland
5ive When i remember when Live In Dublin Ireland
When I Remember When (Five by 5ive)
When I Remember When (Five by 5ive)
5ive - When I remember when
5ive - When I remember when
Five - When the Lights Go Out (5ive Inside)
Five - When the Lights Go Out (5ive Inside)
Five - Topic
Five - Topic
Five - 5ive - Disney Slam Dunk Da  Funk
Five - 5ive - Disney Slam Dunk Da Funk
5ive-When i remember when.avi
5ive-When i remember when.avi
Gee 5ive - I Remember When (Feat.Sean Da Don) 2013
Gee 5ive - I Remember When (Feat.Sean Da Don) 2013
When I remember when for 5ive
When I remember when for 5ive
When I Remember When (5ive cover)
When I Remember When (5ive cover)
Five - 5ive - Interview
Five - 5ive - Interview
Five - When the Lights Go Out (Live)
Five - When the Lights Go Out (Live)
5ive -  Sometimes
5ive - Sometimes
5ive
5ive
5IVE ALL MUSIC
5IVE ALL MUSIC
5ive Greatest Hits
5ive Greatest Hits
Five - 5ive - That's What You Told Me - Video
Five - 5ive - That's What You Told Me - Video