LOADING ...

Luyện nghe bài hát When I Remember When

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

All the I said
I should have and didn't say
And I why, yes I wonder why
I about the time we spent
The that we went
makes me cry, yes it makes me cry

Why do say that time will heal this broken heart?
They know it isn't true
If they lost like you, oh

Some things can never be
Some things are me for always
These are the things I remember
(When I when)
I'd love and lose it all
never have you to recall
These are the things I remember
(Again and again)
and again
(When I when)

You taught me how to
I am all I am
of you, just because of you
Every time I my way
You shine a light, you my day
You see me through, yes you see me

So who's gonna come to heal this broken heart?
Show me how to and cry
But how to say goodbye

Some things can be replaced
Some things are with me for
These are the things I will
(When I when)
I'd love and lose it all
Than never you to recall
These are the things I will
(Again and again)
Again and
(When I when)

Yes life on, you carry on
You do, and it's
(When I when)
Yes love on
And I will live to another day
(Again and again)
Yes life goes on, you on
You do, and it's
I laugh, and I would cry
But I will say goodbye

Some can never be replaced
Some things are me for always
These are the I will remember
(When I when)
I'd love and lose it all
Than never have you to
These are the things I will
(Again and again)
Again and
(When I when)
Yeah, ah
When I when

Videos

When I Remember When - 5ive (1º version) Mejor Calidad
When I Remember When - 5ive (1º version) Mejor Calidad
Five - When I Remember When.
Five - When I Remember When.
5IVE WHEN I REMEMBER WHEN
5IVE WHEN I REMEMBER WHEN
When I Remember When  -  Five.
When I Remember When - Five.
When I Remember When (Five by 5ive)
When I Remember When (Five by 5ive)
5ive-When i remember when.avi
5ive-When i remember when.avi
Gee 5ive - I Remember When (Feat.Sean Da Don) 2013
Gee 5ive - I Remember When (Feat.Sean Da Don) 2013
Five Finger Death Punch - I Apologize
Five Finger Death Punch - I Apologize
5ive - When I remember when
5ive - When I remember when
Jacquees - 5 Steps
Jacquees - 5 Steps
5IVE WHEN I REMEMBER WHEN.mp4
5IVE WHEN I REMEMBER WHEN.mp4
When I remember when for 5ive
When I remember when for 5ive
5ive When i remember when Live In Dublin Ireland
5ive When i remember when Live In Dublin Ireland
Five - 5ive - MTV Live US
Five - 5ive - MTV Live US
When I Remember When (5ive cover)
When I Remember When (5ive cover)
Jackson 5 can you remember
Jackson 5 can you remember
5ive - #StillWorship (Ft. GHC Choir)
5ive - #StillWorship (Ft. GHC Choir)
5ive - Temptation (Ft. J. Monty & Bryann T.)
5ive - Temptation (Ft. J. Monty & Bryann T.)
I Want You Back - The Jackson 5 - Hollywood Palace - Subtitulado en Español
I Want You Back - The Jackson 5 - Hollywood Palace - Subtitulado en Español
Five Finger Death Punch- Bad Company
Five Finger Death Punch- Bad Company