LOADING ...

Luyện nghe bài hát When I Remember When

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

All the things I
I have said and didn't say
And I why, yes I wonder why
I think the time we spent
The places we went
Still makes me cry, yes it me cry

Why do they say that time will heal broken heart?
would know it isn't true
If lost someone like you, oh

Some can never be replaced
Some things are with me for
These are the things I will
(When I when)
I'd rather love and it all
Than have you to recall
These are the things I will
(Again and again)
and again
(When I when)

You me how to love
I am all I am
Because of you, because of you
time I lost my way
You shine a light, you my day
You see me through, yes you see me

So who's gonna come around to heal this broken
Show me how to and cry
But how to say goodbye

Some things can be replaced
Some are with me for always
These are the things I will
(When I when)
I'd rather love and it all
never have you to recall
These are the things I remember
(Again and again)
and again
(When I when)

Yes goes on, you carry on
You do, and it's
(When I when)
Yes goes on
And I will to love another day
(Again and again)
Yes life goes on, you on
You do, and okay
I would laugh, and I cry
But I will say goodbye

things can never be replaced
Some things are with me for
These are the I will remember
(When I when)
I'd rather and lose it all
Than never you to recall
are the things I will remember
(Again and again)
and again
(When I when)
Yeah, ah
I remember when

Videos

Five - When I Remember When.
Five - When I Remember When.
When I Remember When - 5ive (1º version) Mejor Calidad
When I Remember When - 5ive (1º version) Mejor Calidad
5IVE WHEN I REMEMBER WHEN
5IVE WHEN I REMEMBER WHEN
5ive When i remember when Live In Dublin Ireland
5ive When i remember when Live In Dublin Ireland
When I Remember When (Five by 5ive)
When I Remember When (Five by 5ive)
5ive - When I remember when
5ive - When I remember when
Five - When the Lights Go Out (5ive Inside)
Five - When the Lights Go Out (5ive Inside)
Five - Topic
Five - Topic
Five - 5ive - Disney Slam Dunk Da  Funk
Five - 5ive - Disney Slam Dunk Da Funk
5ive-When i remember when.avi
5ive-When i remember when.avi
Gee 5ive - I Remember When (Feat.Sean Da Don) 2013
Gee 5ive - I Remember When (Feat.Sean Da Don) 2013
When I remember when for 5ive
When I remember when for 5ive
When I Remember When (5ive cover)
When I Remember When (5ive cover)
Five - 5ive - Interview
Five - 5ive - Interview
Five - When the Lights Go Out (Live)
Five - When the Lights Go Out (Live)
5ive -  Sometimes
5ive - Sometimes
5ive
5ive
5IVE ALL MUSIC
5IVE ALL MUSIC
5ive Greatest Hits
5ive Greatest Hits
Five - 5ive - That's What You Told Me - Video
Five - 5ive - That's What You Told Me - Video