LOADING ...

Luyện nghe bài hát Whatcha Say

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

did she say

I was so wrong for so
Only tryin' to myself (myself)
I was caught up in her lust
When I really want no one else
So no I I should of treated you better
But me and you meant to last forever

So let me in (let me in) give me another (another chance)
To really be man
'Cause when the roof in and the truth came out
I just didn't what to do
But I become a star we'll be living so large
do anything for you
So tell me

Whatchu say, say
did she say

How could I live with
that I let our love go (love go)
And ooh what I'd do with one
I gotta let you know
I know I did wasn't clever
But me and you we're meant to be

So let me in (let me in) give me chance (another chance)
To be your man
'Cause when the caved in and the truth came out
I just didn't what to do
But when I a star we'll be living so large
I'll do for you
So me girl

Mmmm say
Mmm that you only well?
Well of you did
Mmmm whatcha say (whatcha say say)
that it's all for the best?
Of it is

Girl me whatcha said (said)
I don't you to leave me
Though you me cheatin'
Tell me tell me whatcha (said)
I really need you in my
things ain't right girl
Tell me me whatcha said (said)
I want you to leave me
Though you caught me
Tell me me whatcha said (said)
I really need you in my
'Cause things ain't

'Cause when the caved in and the truth came out
I just didn't what to do
But when I become a we'll be living so large
do anything for you
So watcha say!

Mmmm say
Mmm that you only well?
of course you did
Mmmm whatcha say (whatcha say say)
that it's all for the best?
Of it is
whatcha say
Mmm that you only meant
of course you did
Mmmm say (whatcha say whatcha say)
Mmmm that it's all for the

Videos

Whatcha' Say - Jason Derulo
Whatcha' Say - Jason Derulo
Jason Derulo - Whatcha Say (Video)
Jason Derulo - Whatcha Say (Video)
Whatcha Say
Whatcha Say
Whatcha Say (Main Version)
Whatcha Say (Main Version)
Jason Derulo - Whatcha Say [Acoustic Version] (Video)
Jason Derulo - Whatcha Say [Acoustic Version] (Video)
Jason Derulo - Watcha Say Lyrics
Jason Derulo - Watcha Say Lyrics
Jason Derulo - 'Watcha Say' (Live At The Jingle Bell Ball 2015)
Jason Derulo - 'Watcha Say' (Live At The Jingle Bell Ball 2015)
Jason Derulo - Whatcha Say | Take 40 Live
Jason Derulo - Whatcha Say | Take 40 Live
Whatcha Say (Acoustic Version)
Whatcha Say (Acoustic Version)
The Shooting AKA Dear Sister
The Shooting AKA Dear Sister
Jason Derulo - Whatcha Say (8D AUDIO)
Jason Derulo - Whatcha Say (8D AUDIO)
Gossip Girl Best Music Moment #18 "Whatcha Say" - Jason Derulo
Gossip Girl Best Music Moment #18 "Whatcha Say" - Jason Derulo
Nightcore - Whatcha Say
Nightcore - Whatcha Say
Kenny Holland "Watcha say" vine
Kenny Holland "Watcha say" vine
Jason Derulo  Whatcha Say Johnny Orlando Cover
Jason Derulo Whatcha Say Johnny Orlando Cover
Jason Derulo - Whatcha Say - Official Video
Jason Derulo - Whatcha Say - Official Video
Whatcha say~ Jason Derulo RMV
Whatcha say~ Jason Derulo RMV
Jason Derülo - Whatcha Say (noï remix)
Jason Derülo - Whatcha Say (noï remix)
Sam vs. Shidainy vs. Silke - Whatcha Say (The Voice Kids 2015: The Battle)
Sam vs. Shidainy vs. Silke - Whatcha Say (The Voice Kids 2015: The Battle)
Whatcha Say - Jason DeRulo (Lyrics)
Whatcha Say - Jason DeRulo (Lyrics)