LOADING ...

Luyện nghe bài hát What's The Matter Here?

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

That young boy a name
I'd know his face
In this city the my favorite
I've seen him, I've a
I see him day

Seen him run
for a place to hide
From his
The kid naked
And said to
"Oh, what's the here?

I'm tired of the
uses
He's kid
Do as you see fit
But who you the right
To do

We live on Morgan
Just ten between
And his mother, I see her
But her screams and
I hear them every day

Threats
If you mind
I beat on your behind
Slap you, slap you
me say
"Oh, what's the here?

I'm tired of the
uses
He's kid
do as you see fit
But get this
I don't approve
Of you did
To own flesh and blood

Oh I have the excuses
uses
He's kid
do as you see fit
But get this
That I approve
Of you did
To your own and blood

if you don't sit
In your chair
I'll take belt
around my waist
And don't you
I won't use it

Answer me and take time
What be the awful crime
He could do at so an age?
If I'm the only to your madness
me some words to balance
Out what I see and what I

All these cold and
Things you do
I you do
Because he to you
And of love
And the of warmth
You've given him cuts
And sores that heal with time or his age

And I to say, "Hi"
to say
"What's the here?"
But I don't say
"What's the here?"
But I don't say

Videos

10,000 Maniacs - What's the Matter Here?
10,000 Maniacs - What's the Matter Here?
Natalie Merchant - What's the Matter Here (w/ intro) (VH1 Live, 2005)
Natalie Merchant - What's the Matter Here (w/ intro) (VH1 Live, 2005)
10,000 Maniacs What's The Matter Here (Lyrics)
10,000 Maniacs What's The Matter Here (Lyrics)
10000 Maniacs - What's The Matter Here?.mp4
10000 Maniacs - What's The Matter Here?.mp4
10,000 maniacs 08 what's the matter here
10,000 maniacs 08 what's the matter here
What's The Matter Here
What's The Matter Here
10,000 Maniacs  -   What's The Matter Here
10,000 Maniacs - What's The Matter Here
What's The Matter Here
What's The Matter Here
what's the matter here? - 10,000 maniacs
what's the matter here? - 10,000 maniacs
What's The Matter Here
What's The Matter Here
What's The Matter Here ? [MTV Unplugged Version]
What's The Matter Here ? [MTV Unplugged Version]
10,000 Maniacs - What's The Matter Here (1989) New Haven, CT
10,000 Maniacs - What's The Matter Here (1989) New Haven, CT
10000 Maniacs  -  What's The Matter Here (The Canyons 2015)
10000 Maniacs - What's The Matter Here (The Canyons 2015)
What's The Matter Here by 10,000 Maniacs
What's The Matter Here by 10,000 Maniacs
10,000 Maniacs - What's The Matter Here? (1992) Carnegie Hall, NY
10,000 Maniacs - What's The Matter Here? (1992) Carnegie Hall, NY
10,000 Maniacs
10,000 Maniacs
10,000 Maniacs - What's The Matter Here? (1993) Madison Square Garden
10,000 Maniacs - What's The Matter Here? (1993) Madison Square Garden
What's The Matter Here?
What's The Matter Here?
What's the matter here
What's the matter here
10 000 Maniacs \ Whats The Matter Here \ Wormtown
10 000 Maniacs \ Whats The Matter Here \ Wormtown