LOADING ...

Luyện nghe bài hát What Have I Done

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

You are my
My head and my heart, my mind, my
I give all again
I'm never sure of anything you

The jokes, the laughs, the too
The games, the fun, the too
Yes, go through it all with you
All good now come from you

I you feel the way I do
I hope you yourself up too
I'm damned to the way I do
have I done to fall so hard for you?

I my everything
My head and my heart, my mind, my
The past, the present, too
I'll spend my final day you

I you feel the way I do
I you give yourself up too
I'm to feel the way I do
have I done to fall so hard for you?

I you feel the way I do
I hope you yourself up too
I'm to feel the way I do
What have I done to so hard for you?

Videos

Anna Ternheim - What have i done
Anna Ternheim - What have i done
Anna Ternheim - What Have I Done
Anna Ternheim - What Have I Done
What have i done
What have i done
Anna Ternheim - What have I done
Anna Ternheim - What have I done
Anna Ternheim - What Have I Done (Live), P3 Guld (2009)
Anna Ternheim - What Have I Done (Live), P3 Guld (2009)
Anna Ternheim - What have I done, TV4 nyhetsmorgon
Anna Ternheim - What have I done, TV4 nyhetsmorgon
Anna Ternheim - What have I done (A Forest remix)
Anna Ternheim - What have I done (A Forest remix)
Skidmore Dynamics - "What Have I Done" - Anna Ternheim
Skidmore Dynamics - "What Have I Done" - Anna Ternheim
Anna Ternheim - What have I done
Anna Ternheim - What have I done
Anna Ternheim - What Have I Done (Tack för musiken, 2012)
Anna Ternheim - What Have I Done (Tack för musiken, 2012)
Anna Ternheim - What Have I Done
Anna Ternheim - What Have I Done
#117 Anna Ternheim - What have I done (Acoustic Session)
#117 Anna Ternheim - What have I done (Acoustic Session)
What have i done - Anna Ternheim
What have i done - Anna Ternheim
Anna Ternheim  - what have i done - Live SVT Popcirkus
Anna Ternheim - what have i done - Live SVT Popcirkus
Anna Ternheim - What Have I Done (Live @ Tack för musiken)
Anna Ternheim - What Have I Done (Live @ Tack för musiken)
Anna Ternheim- What have I done
Anna Ternheim- What have I done
Anna Ternheim - What Have I Done || Baeble Music
Anna Ternheim - What Have I Done || Baeble Music
Anna What Have I done
Anna What Have I done
Anna Ternheim - What Have I Done (Live), Haldern Pop (2009)
Anna Ternheim - What Have I Done (Live), Haldern Pop (2009)
Anna Ternheim - What Have I Done (REMIX)
Anna Ternheim - What Have I Done (REMIX)