LOADING ...

Luyện nghe bài hát What Did You Call It That For?

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

(music s. macdonald)
What is the nature of the giant that we fight?
oh no - I've lost myself
And if I should become defiant, have I the
what did you it that for?
oh no - I've lost the again
oh no - I've lost again

Don't quite how to say it
tell me I'm
tell me I'm
Don't know how to do it
tell me I'm
tell me I'm

If it would only stop it's spinning, I might higher
oh no - I've lost again
game that's not worth winning, will I retire
what did you call it that
oh no - I've the game again
oh no - I've myself again

Videos

What Did You Call It That For
What Did You Call It That For
Arcwelder - What Did You Call It That For
Arcwelder - What Did You Call It That For
Arcwelder - Pull (1993) [Full Album]
Arcwelder - Pull (1993) [Full Album]
Arcwelder   Pull
Arcwelder Pull
What Did You Call It That For
What Did You Call It That For
Top Tracks - Arcwelder
Top Tracks - Arcwelder
What Did You Call It That For.3gp
What Did You Call It That For.3gp
Arcwelder - "Missing"
Arcwelder - "Missing"
Arcwelder - _Smile_
Arcwelder - _Smile_
Arcwelder - Will When You Wont
Arcwelder - Will When You Wont
Popular Videos - Arcwelder
Popular Videos - Arcwelder
Homemade Stick Welder - From Microwave Parts!
Homemade Stick Welder - From Microwave Parts!
Arcwelder - Favor
Arcwelder - Favor
Arcwelder - And Then Again
Arcwelder - And Then Again
Plastic - Arcwelder
Plastic - Arcwelder
All Tracks - Arcwelder
All Tracks - Arcwelder
Arcwelder -- Will When You Won't
Arcwelder -- Will When You Won't
Arcwelder - "Criminal"
Arcwelder - "Criminal"
arcwelder
arcwelder
Arcwelder - Remember To Forget (the unholy four)
Arcwelder - Remember To Forget (the unholy four)