LOADING ...

Luyện nghe bài hát Wendy House

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

A child is
A life
To and hurt
A precious

i'm along
it all home
Don't it all just seem a much
When i'm
it all home
it all just seem a little much

And the night gets from the day
Take me to wendy house to play

A child is
A life
To and hurt
A gift

i'm along
it all home
it all just seem a little much
When i'm
it all hits
Don't it all just a little much

And the night gets from the day
Take me to your wendy house to

When i'm
it all home
Don't it all just seem a much
When i'm
it all home
Don't it all seem a little much

i'm along
it all home
Don't it all just seem a little
When i'm
it all hits
Don't it all just seem a little

And the night further from the day

Videos

Chantal Kreviazuk - Wendy House Lyrics
Chantal Kreviazuk - Wendy House Lyrics
11 Wendy House
11 Wendy House
Wendy House
Wendy House
Chantal Kreviazuk - Feels like home
Chantal Kreviazuk - Feels like home
Chantal Kreviazuk | House Of Strombo
Chantal Kreviazuk | House Of Strombo
Chantal Kreviazuk - Feels Like Home - Anna Johnson [Cover] - Living Room Sessions #13
Chantal Kreviazuk - Feels Like Home - Anna Johnson [Cover] - Living Room Sessions #13
Feels Like Home by Chantal Kreviazuk (lyrics)
Feels Like Home by Chantal Kreviazuk (lyrics)
Chantal Kreviazuk - Feels Like Home (Live @ The Drum Is Calling Festival in Vancouver, BC)
Chantal Kreviazuk - Feels Like Home (Live @ The Drum Is Calling Festival in Vancouver, BC)
Feels Like Home - Chantal Kreviazuk/Randy Newman - Anna and Julia Johnson
Feels Like Home - Chantal Kreviazuk/Randy Newman - Anna and Julia Johnson
Chantal Kreviazuk - Feels Like Home
Chantal Kreviazuk - Feels Like Home
The Notebook - Feels Like Home
The Notebook - Feels Like Home
Chantal Kreviazuk - Far Away
Chantal Kreviazuk - Far Away
Chantal Kreviazuk | Time
Chantal Kreviazuk | Time
Chantal Kreviazuk-Feels Like Home [Lyrics]
Chantal Kreviazuk-Feels Like Home [Lyrics]
Chantal Kreviazuk - Feels Like Home
Chantal Kreviazuk - Feels Like Home
Chantal Kreviazuk - Surrounded (Video - U.S. version)
Chantal Kreviazuk - Surrounded (Video - U.S. version)
"Feels Like Home" - Chantal Kreviazuk (Lyrics On Screen)
"Feels Like Home" - Chantal Kreviazuk (Lyrics On Screen)
Chantal Kreviazuk - Into Me - Official Music Video
Chantal Kreviazuk - Into Me - Official Music Video
Chantal Kreviazuk – Piano Tutorial Part 1
Chantal Kreviazuk – Piano Tutorial Part 1
Chantal Kreviazuk - Before You
Chantal Kreviazuk - Before You