LOADING ...

Luyện nghe bài hát Wendy House

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

A is born
A life
To take and
A gift

i'm along
it all hits
Don't it all seem a little much
i'm along
it all hits
Don't it all just seem a little

And the night gets from the day
Take me to your wendy house to

A is born
A begins
To and hurt
A precious

i'm along
it all home
Don't it all just seem a little
i'm along
it all home
it all just seem a little much

And the night gets from the day
Take me to wendy house to play

When i'm
it all home
Don't it all seem a little much
When i'm
it all home
Don't it all just a little much

When i'm
it all hits
it all just seem a little much
When i'm
it all hits
it all just seem a little much

And the gets further from the day

Videos

Chantal Kreviazuk - Feels like home
Chantal Kreviazuk - Feels like home
Chantal Kreviazuk - Wendy House Lyrics
Chantal Kreviazuk - Wendy House Lyrics
Chantal Kreviazuk - Feels Like Home
Chantal Kreviazuk - Feels Like Home
Chantal Kreviazuk - Feels Like Home - Anna Johnson [Cover] - Living Room Sessions #13
Chantal Kreviazuk - Feels Like Home - Anna Johnson [Cover] - Living Room Sessions #13
Feels Like Home by Chantal Kreviazuk (lyrics)
Feels Like Home by Chantal Kreviazuk (lyrics)
Livvy Rooks - Feels Like Home (Chantal Kreviazuk Cover) | Ont' Sofa Live at Hazlewood Castle
Livvy Rooks - Feels Like Home (Chantal Kreviazuk Cover) | Ont' Sofa Live at Hazlewood Castle
Raine Maida + Chantal Kreviazuk interviewed in their house
Raine Maida + Chantal Kreviazuk interviewed in their house
Raine Maida and Chantel Kreviazuk pull back the curtain on their marriage
Raine Maida and Chantel Kreviazuk pull back the curtain on their marriage
Chantal Kreviazuk and Raine Maida chat about their collaboration
Chantal Kreviazuk and Raine Maida chat about their collaboration
Chantal Kreviazuk   In My Life
Chantal Kreviazuk In My Life
Feels Like Home cover  - CHANTAL KREVIAZUK (Unplugged video)
Feels Like Home cover - CHANTAL KREVIAZUK (Unplugged video)
Chantal Kreviazuk - Feels Like Home
Chantal Kreviazuk - Feels Like Home
Chantal Kreviazuk - In This Life (Video)
Chantal Kreviazuk - In This Life (Video)
Chantal Kreviazuk - Feels Like Home
Chantal Kreviazuk - Feels Like Home
Chantal Kreviazuk - Wayne (Official Video)
Chantal Kreviazuk - Wayne (Official Video)
Chantal Kreviazuk - Surrounded (Official Video)
Chantal Kreviazuk - Surrounded (Official Video)
"Feels Like Home" - Chantal Kreviazuk (Lyrics On Screen)
"Feels Like Home" - Chantal Kreviazuk (Lyrics On Screen)
The Notebook - Feels Like Home
The Notebook - Feels Like Home
Chantal Kreviazuk - Before You (Official Video)
Chantal Kreviazuk - Before You (Official Video)
Top Tracks - Chantal Kreviazuk
Top Tracks - Chantal Kreviazuk