LOADING ...

Luyện nghe bài hát We'll Meet Again

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

We'll be together
be the same as back then
I am the love you were looking for
I'm you baby
We'll meet once

The first I saw you babe
You knocked me off my
It must been the curiosity
That cupid you eyes to me
You were me a hard time
And with your games I could
It would for ever babe
you let me get my game to you

No sense in friends
get rid of me
What's it be
It's too hear say
Menacing and you slipped away

We'll be again
We'll be the same as then
I am the love that you were for
I'm telling you
meet once more

Tell me what doing now
And you like before you sleep
more will do you right
And that is a promise I to keep
So tell me do you have a
And would he let you go
The thought of it is me
get on the phone 'cause I have to know

No sense in friends
get rid of me
What's it be
It's too late say
Menacing rumors and you slipped

be together again
We'll be the same as back
I am the love that you looking for
I'm telling you
meet once more

Show me love, its you
On my mind only you
It's call, what you wanna do
You be down, you gotta be true
Show me love, its you
On my mind it's you
It's call, what you wanna do
It's ay time baby, its an time

We'll be together
We'll be the same as back
I am the that you were looking for
I'm you baby
We'll meet once

Videos

Another Level - We'll Meet Again (Audio)
Another Level - We'll Meet Again (Audio)
Another Level - We'll Meet Again
Another Level - We'll Meet Again
We'll Meet Again
We'll Meet Again
Afrojack & David Guetta ft. Ester Dean - Another Life (Official Video)
Afrojack & David Guetta ft. Ester Dean - Another Life (Official Video)
Another Level   We'll Meet Again  1999
Another Level We'll Meet Again 1999
Blackstreet - We'll Meet Again
Blackstreet - We'll Meet Again
We'll meet again - Blackstreet
We'll meet again - Blackstreet
AnotherLevelVEVO
AnotherLevelVEVO
We'll Meet Again [karaoke]
We'll Meet Again [karaoke]
Another Level - Rain
Another Level - Rain
roughNX - We will meet again, in another life. [Crystal Remix] (Royalty Free | Copyright Free Music)
roughNX - We will meet again, in another life. [Crystal Remix] (Royalty Free | Copyright Free Music)
maybe we'll meet again;
maybe we'll meet again;
Another Level - Nexus (Full Album)
Another Level - Nexus (Full Album)
We'll Meet Again.wmv  -   Franco Matola
We'll Meet Again.wmv - Franco Matola
Top Tracks - Another Level
Top Tracks - Another Level
R&b and hiphop
R&b and hiphop
Anne Murray We'Ll Meet Again
Anne Murray We'Ll Meet Again
We'll Meet Again
We'll Meet Again
blackstreet album
blackstreet album
7 Levels You Get in Basically Every Game
7 Levels You Get in Basically Every Game