LOADING ...

Luyện nghe bài hát We'll Meet Again

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

We'll be together
We'll be the as back then
I am the love that you looking for
I'm telling you
We'll meet more

The first I saw you babe
You me off my feet
It have been the curiosity
That threw you eyes to me
You giving me a hard time
And then your games I could
It would take for ever
you let me get my game to you

No sense in your
get rid of me
What's it be
too late hear say
Menacing rumors and you slipped

be together again
We'll be the same as then
I am the that you were looking for
I'm you baby
We'll meet once

Tell me your doing now
And what you like before you
more will do you right
And that is a promise I to keep
So tell me do you a boyfriend
And he ever let you go
The of it is killing me
get on the phone 'cause I have to know

No sense in friends
get rid of me
What's it be
It's too late say
Menacing rumors and you away

We'll be together
We'll be the same as back
I am the that you were looking for
I'm telling you
meet once more

Show me love, its you
On my mind only you
It's call, what you wanna do
You gotta be down, you gotta be
me love, its only you
On my mind only you
your call, what you wanna do
It's ay time baby, its an time

We'll be together
We'll be the same as then
I am the that you were looking for
I'm you baby
We'll meet more

Videos

Another Level - We'll Meet Again (Audio)
Another Level - We'll Meet Again (Audio)
Another Level   We'll Meet Again  1999
Another Level We'll Meet Again 1999
Another Level - We'll Meet Again
Another Level - We'll Meet Again
We'll Meet Again
We'll Meet Again
Afrojack & David Guetta ft. Ester Dean - Another Life (Official Video)
Afrojack & David Guetta ft. Ester Dean - Another Life (Official Video)
Blackstreet - We'll Meet Again
Blackstreet - We'll Meet Again
blackstreet - The Lord Is Real (Time Will R - Another Level
blackstreet - The Lord Is Real (Time Will R - Another Level
blackstreet album
blackstreet album
We'll meet again - Blackstreet
We'll meet again - Blackstreet
Another Level - Don't Cry
Another Level - Don't Cry
Another Level - Nothing Left to See (Audio)
Another Level - Nothing Left to See (Audio)
ME LARRY SINGING "WE'LL MEET AGAIN" BY BLACKSTREET
ME LARRY SINGING "WE'LL MEET AGAIN" BY BLACKSTREET
Another Level - Nexus (Full Album)
Another Level - Nexus (Full Album)
blackstreet - Let's Stay In Love - Another Level
blackstreet - Let's Stay In Love - Another Level
maybe we'll meet again;
maybe we'll meet again;
Another Level - The Rain (Audio)
Another Level - The Rain (Audio)
roughNX - We will meet again, in another life. [Crystal Remix] (Royalty Free | Copyright Free Music)
roughNX - We will meet again, in another life. [Crystal Remix] (Royalty Free | Copyright Free Music)
Another Level - Guess I Was A Fool
Another Level - Guess I Was A Fool
Another Level
Another Level
Another Level - Guess I Was a Fool
Another Level - Guess I Was a Fool