LOADING ...

Luyện nghe bài hát We Have No Talent

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Another to pass the time.
reached the end of my rope.
And I'm to call it quits,
I'm through.

Anybody can do the I do.
The lack of has taken its toll,
The chords are and the topics are old.

Let me be the first to the word,
I say is not so absurd.
Evaluate the past, ahead and laugh.
a look at me,
Tell me I'm at.
for the fun,
I regret.
A hypocrite,
I've all I can get.

How about a life desire,
How would it be if I a liar?
If I anything besides the truth,
Would you me out or act a fool?

with me on what is right,
If I'm in it'll be alright.
I'm perfectly humble and are you.
I'll pretend I you and that's the truth.

with the cure,
Passion for pure.
I to be clean,
is why I sing.
message,
Underneath thumb.
me to retort,
I out of sorts.

It's done,
It's a winner.
Take me you wherever you go.

Make me into you with shaping hands,
A bondslave and limb under your command.

It's done,
It's a winner.
Take me with you you go.

Videos

Dogwood - We Have No Talent
Dogwood - We Have No Talent
WE HAVE NO TALENT // VLOGMAS DAY 2
WE HAVE NO TALENT // VLOGMAS DAY 2
Top Tracks - Dogwood
Top Tracks - Dogwood
Dogwood Chant
Dogwood Chant
Dogwood
Dogwood
Dogwood ~ What I Should Have Said
Dogwood ~ What I Should Have Said
Old Friends
Old Friends
My Dogwood
My Dogwood
Dogwood Rd, Burkeville, VA 23922
Dogwood Rd, Burkeville, VA 23922
Multiplication ROCKS!
Multiplication ROCKS!
BODAK YELLOW - Cardi B | Richmond Urban Dance
BODAK YELLOW - Cardi B | Richmond Urban Dance
Auxilium House Chant 2
Auxilium House Chant 2
Meghan McCarty, 9, wins Dogwood Elementary spelling bee
Meghan McCarty, 9, wins Dogwood Elementary spelling bee
Dogwood Worship Set 8:9:15
Dogwood Worship Set 8:9:15
Mt. Triumph 2011: Songfest Dogwood 2 (D2)
Mt. Triumph 2011: Songfest Dogwood 2 (D2)
Matt Aragon
Matt Aragon
Dogwood Banjo Company
Dogwood Banjo Company
Dogwood 5th Grade Concert
Dogwood 5th Grade Concert
Dogwood Church  How Great Thou Art
Dogwood Church How Great Thou Art
Caitlin Welch
Caitlin Welch