LOADING ...

Luyện nghe bài hát We Gotta Go

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

We go
got nothing to lose now
Time has for us to get out
We go
If we're down, well
go down in flames

go now

something,
I can't stand
Don't live you life in a rut, so get in
Coming on strong a force of nature
Why you let it go away....

I'm ready to
got my fingers on the trigger
You can't keep me
Cause i'm only getting
I'm to go now
I'm to leave now
I'm to go away.

point your finger,
you can't take my pride
Cause I'm the
that will turn the
I'm the scream you hear
I'm the one you will
You can watch me go away

Videos

We gotta go - E-Type
We gotta go - E-Type
We Gotta Go One Piece
We Gotta Go One Piece
Top Tracks - E-Type
Top Tracks - E-Type
Rae Sremmurd - No Type
Rae Sremmurd - No Type
E-Type Playlist
E-Type Playlist
e-type explorer
e-type explorer
E-Type - Inside
E-Type - Inside
E-type - Make us High (with lyrics)
E-type - Make us High (with lyrics)
E-Type - Fall from the sky  +lyrics
E-Type - Fall from the sky +lyrics
E-type - Free like a flying demon (Hellsing)
E-type - Free like a flying demon (Hellsing)
E-Type
E-Type
E-type - Loneliness( Ring the alarm)
E-type - Loneliness( Ring the alarm)
E- Type: Life - With Lyrics
E- Type: Life - With Lyrics
E-type -  "Last Day Alive" (with lyrics)
E-type - "Last Day Alive" (with lyrics)
E-Type
E-Type
E-type
E-type
Walk away by E Type
Walk away by E Type
E-type
E-type
e-type
e-type
E-type
E-type