LOADING ...

Luyện nghe bài hát We Gotta Go

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

We go
We've got to lose now
Time has for us to get out
We go
If we're down, well
Let's go down in

go now

something,
I stand waiting
Don't wanna you life in a rut, so get in
Coming on like a force of nature
Why you let it go away....

I'm ready to
I've got my fingers on the
You keep me down
Cause i'm only bigger
I'm to go now
I'm ready to now
I'm to go away.

Don't your finger,
you can't take away my
I'm the wave
that will the tide
I'm the scream you hear
I'm the one you will
You can only me go away

Videos

We gotta go - E-Type
We gotta go - E-Type
We Gotta Go One Piece
We Gotta Go One Piece
e-type explorer
e-type explorer
E-Type Playlist
E-Type Playlist
The Black Eyed Peas - I Gotta Feeling
The Black Eyed Peas - I Gotta Feeling
Top Tracks - E-Type
Top Tracks - E-Type
E-Type - Fall From The Sky
E-Type - Fall From The Sky
The Predator E-Type
The Predator E-Type
AMV Heck - Part 4 of 4 - (Credits)
AMV Heck - Part 4 of 4 - (Credits)
E-type - Do You Always (have To Be Alone)? Превод
E-type - Do You Always (have To Be Alone)? Превод
E- Type: Life - With Lyrics
E- Type: Life - With Lyrics
E-type - Loneliness( Ring the alarm)
E-type - Loneliness( Ring the alarm)
E-Type - Fall from the sky  +lyrics
E-Type - Fall from the sky +lyrics
E-Type
E-Type
E-type - Make us High (with lyrics)
E-type - Make us High (with lyrics)
E-Type - Inside
E-Type - Inside
☆Sailor Moon - Until The End - E-type ☆
☆Sailor Moon - Until The End - E-type ☆
All Tracks - E-Type
All Tracks - E-Type
We Gotta Go Bleach
We Gotta Go Bleach
E-Type Angels Crying [Extended Version]
E-Type Angels Crying [Extended Version]