LOADING ...

Luyện nghe bài hát We Cannot Deny

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

We cannot

What I would give for memories that wouldnt me up at night
What I would for memories that wouldnt keep me up at
We deny, we cannot deny

Its a shame that all we have is a memory cannot kill the fear
And get out, get out alive, and get out, get out
You find any comfort here
I begin

And I may friends
of them the best that any man has ever known
But they have troubles, have troubles
They troubles all their own
We cannot deny, cannot deny, deny

Its a shame that all we have is a memory that kill the fear
And get out, get out alive, and get out get out
You wont find any here

In the wake of all the and the hell
I am constantly reminded all the crosses I bear
And if you never knew keep it buried
And if you never knew keep it buried

Its a shame that all we have is a memory that cannot the fear
And get out, get out alive, and get out, get out
You find any comfort here

Its a shame that all we have is a memory that kill the fear
And get out get out alive, and get out get out
You wont find any comfort

Videos

We cannot deny - 36 crazyfists
We cannot deny - 36 crazyfists
We Cannot Deny
We Cannot Deny
36 CrazyFists - We Cannot Deny
36 CrazyFists - We Cannot Deny
We Cannot Deny - 36 Crazyfists
We Cannot Deny - 36 Crazyfists
36 Crazyfists - We Cannot Deny
36 Crazyfists - We Cannot Deny
36 Crazyfists - We Cannot Deny
36 Crazyfists - We Cannot Deny
We Cannot Deny - 36 Crazyfists
We Cannot Deny - 36 Crazyfists
The Great Descent - 36 Crazyfists
The Great Descent - 36 Crazyfists
Elysium - 36 Crazyfists
Elysium - 36 Crazyfists
Felt Through A Phoneline - 36 Crazyfists
Felt Through A Phoneline - 36 Crazyfists
9 We Cannot Deny
9 We Cannot Deny
36 Crazyfists - Deprivation
36 Crazyfists - Deprivation
36 Crazyfists - Six Feet
36 Crazyfists - Six Feet
36 Crazyfists - Rest Inside The Flames [Full Album]
36 Crazyfists - Rest Inside The Flames [Full Album]
Top Tracks - 36 Crazyfists
Top Tracks - 36 Crazyfists
36 Crazyfists - Rest Inside The Flames
36 Crazyfists - Rest Inside The Flames
36 crazyfists playlist
36 crazyfists playlist
36 Crazyfists - Aurora Album Version
36 Crazyfists - Aurora Album Version
36crazyfists
36crazyfists
Midnight Swim
Midnight Swim