LOADING ...

Luyện nghe bài hát Waking Hour

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Stars Are
Shifting Over Desert
Sifting From The Hands Of War
Soldier Is Conscience Clean
Can You Feel Something Deep Inside
Lay Your Down
Let The Play Here
A Cry From The
But There's No One To Hear
And The Is Watching.silently

We're Halfway There We See It
So In Despair We Must Be

There's A On A Shadowed Sky
Hopes And For You And I

It's Time To Awaken - It's Waking
A New Day Is Breaking - The Now
It's And Then It's Gone

Sing A Song For The Broken
And Our Faith Reappear
'cause Power In The Melody
Power Enough For
If God Is
His Are Falling Now
Pouring From The Of The Sky

We're Halfway We See It Coming
So In We Must Be Strong
It's Time To Awaken - It's Waking
A New Day Is - The Future's Now
Here And Then It's Gone

Up

Videos

Ark   Waking Hour
Ark Waking Hour
Ark - Waking Hour (Lyric Video)
Ark - Waking Hour (Lyric Video)
Waking Hour
Waking Hour
Ark - Waking Hour -Bass cover
Ark - Waking Hour -Bass cover
Ark   Waking Hour
Ark Waking Hour
Ark - Waking Hour Lyrics
Ark - Waking Hour Lyrics
Waking Hour - Jorn Lande
Waking Hour - Jorn Lande
In A Waking Hour
In A Waking Hour
ARK -Burn The Sun (Full Album)
ARK -Burn The Sun (Full Album)
Rebecca Black - Friday
Rebecca Black - Friday
Ark - Just A Little
Ark - Just A Little
Ark - Resurrection
Ark - Resurrection
PROGGGGGGG
PROGGGGGGG
Katy Perry - Dark Horse (Official) ft. Juicy J
Katy Perry - Dark Horse (Official) ft. Juicy J
Waking Hour
Waking Hour
Ark - Burn the Sun
Ark - Burn the Sun
Gord Ball - The Waking Hour
Gord Ball - The Waking Hour
Ark - Burn The Sun (2001) [Japan Edition] FULL ALBUM
Ark - Burn The Sun (2001) [Japan Edition] FULL ALBUM
[ 1 hour ] Culture Code & Regoton ft. Jonny Rose - Waking Up [NCS Release]
[ 1 hour ] Culture Code & Regoton ft. Jonny Rose - Waking Up [NCS Release]
Ark Survival Evolved | Offline | Waking up in the ARK!
Ark Survival Evolved | Offline | Waking up in the ARK!