LOADING ...

Luyện nghe bài hát Waking Hour

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Stars Are
Shifting Over Desert
Sand Sifting From The Of War
Is Your Conscience Clean
Can You Feel There's Something Deep
Lay Weapons Down
Let The Play Here
A Cry The People
But There's No One There To
And The Is Watching.silently

We're Halfway There We See It
So In We Must Be Strong

A Light On A Shadowed Sky
Hopes And For You And I

Time To Awaken - It's Waking Hour
A New Day Is Breaking - The Now
It's Here And Then It's

Sing A Song For The Broken
And Our Faith Reappear
'cause There's In The Melody
Enough For Changes
If God Is
His Are Falling Now
Pouring The Ceiling Of The Sky

Halfway There We See It Coming
So In Despair We Be Strong
It's To Awaken - It's Waking Hour
A New Day Is - The Future's Now
Here And Then It's Gone

Up

Videos

Ark   Waking Hour
Ark Waking Hour
Ark - Waking Hour (Lyric Video)
Ark - Waking Hour (Lyric Video)
Ark   Waking Hour
Ark Waking Hour
Ark - Waking Hour -Bass cover
Ark - Waking Hour -Bass cover
Waking Hour
Waking Hour
Ark - Waking Hour Lyrics
Ark - Waking Hour Lyrics
ARK -Burn The Sun (Full Album)
ARK -Burn The Sun (Full Album)
Waking Hour
Waking Hour
Ark "Burn the Sun" FULL Album (2001)
Ark "Burn the Sun" FULL Album (2001)
Waking Hour
Waking Hour
Angels Singing In Heaven: "ARK OF THE COVENANT, THE LAST HOUR"
Angels Singing In Heaven: "ARK OF THE COVENANT, THE LAST HOUR"
Ark- Heal the Waters
Ark- Heal the Waters
Ark Ragnorok! NEW SERIES - The hectic first hour
Ark Ragnorok! NEW SERIES - The hectic first hour
In A Waking Hour
In A Waking Hour
OUR BIGGEST ABERRATION RAID YET Part 1/3! - Base Scouting -  Ark Aberration Expansion Pack PVP #13
OUR BIGGEST ABERRATION RAID YET Part 1/3! - Base Scouting - Ark Aberration Expansion Pack PVP #13
Ark   Torn
Ark Torn
Ark - Absolute Zero
Ark - Absolute Zero
[ 1 hour ] Culture Code & Regoton ft. Jonny Rose - Waking Up [NCS Release]
[ 1 hour ] Culture Code & Regoton ft. Jonny Rose - Waking Up [NCS Release]
Ark - Burn the Sun
Ark - Burn the Sun
Ark - Just A Little
Ark - Just A Little