LOADING ...

Luyện nghe bài hát Visions

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

In a future not so
The sun and moon will rise
But mother earth force us to listen
I have it written and so it shall it be done

I have a
even call it blessing
I'm caught in a
A dream I can't run

I can't run
Where I run
I can't run

Dreaming, dreaming,
Wish I was in a dream but I'm not so
I'm dreaming, dreaming,
Wish I was caught in but I'm not

I try to my visions
Throw 'em in and 'em up
In a room with just four

I did not choose this
Who pointed me the
With a crystal

I have a
Some even it a blessing
I'm in a dream
A dream where I run

I can't run
Where I run
Where I run

Dreaming, dreaming,
Wish I was caught in a
Dreaming, dreaming,
I was caught in dream but I'm not so

I'm dreaming, dreaming,
Wish I was in dream but I'm not

Videos

Evergrey - Visions
Evergrey - Visions
Visions FC 100% (Sightread) - Evergrey (FoF)
Visions FC 100% (Sightread) - Evergrey (FoF)
Evergrey - Visions  Solo Guitarra Maycon Porto HD
Evergrey - Visions Solo Guitarra Maycon Porto HD
Evergrey - Mark of The Triangle (live)
Evergrey - Mark of The Triangle (live)
All Tracks - Evergrey
All Tracks - Evergrey
Evergrey - As I Lie Here Bleeding
Evergrey - As I Lie Here Bleeding
Evergrey "Madness Caught Another Victim"
Evergrey "Madness Caught Another Victim"
Evergrey - Mark of the Triangle
Evergrey - Mark of the Triangle
EVERGREY - Obedience
EVERGREY - Obedience
Evergrey - Your Darkest Hour
Evergrey - Your Darkest Hour
Evergrey - The Great Deceiver
Evergrey - The Great Deceiver
Evergrey - Trilogy of the Damned (Lyrics)
Evergrey - Trilogy of the Damned (Lyrics)
Evergrey - I Should [HQ]
Evergrey - I Should [HQ]
Evergrey - Ambassador [HQ]
Evergrey - Ambassador [HQ]
Evergrey - For every tear that falls
Evergrey - For every tear that falls
Evergrey - Scattered me
Evergrey - Scattered me
Evergrey - The Encounter
Evergrey - The Encounter
Evergrey - In Confidence
Evergrey - In Confidence
Nosferatu - Evergrey
Nosferatu - Evergrey
Evergrey - Dark Waters
Evergrey - Dark Waters