LOADING ...

Luyện nghe bài hát Visions

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

In a not so distant
The sun and will still rise
But mother earth force us to listen
I have seen it written and so it shall it be

I a gift
Some even it blessing
I'm caught in a
A where I can't run

Where I run
Where I run
I can't run

Dreaming, dreaming,
I was caught in a dream but I'm not so
I'm dreaming, dreaming,
I was caught in dream but I'm not

I try to hide my
'em in and lock 'em up
In a with just four walls

I did not choose this
Who pointed me the
a crystal ball

I a gift
Some call it a blessing
I'm in a dream
A where I can't run

Where I run
I can't run
Where I run

Dreaming, dreaming,
Wish I was caught in a
Dreaming, dreaming,
Wish I was caught in but I'm not so

I'm dreaming, dreaming,
Wish I was caught in but I'm not

Videos

Evergrey - Visions
Evergrey - Visions
Visions (Remastered)
Visions (Remastered)
Visions (Evergrey) +Lyrics
Visions (Evergrey) +Lyrics
EVERGREY - The Paradox of the Flame (feat. Carina Englund) (2016) // official clip // AFM Records
EVERGREY - The Paradox of the Flame (feat. Carina Englund) (2016) // official clip // AFM Records
EVERGREY - Weightless (2019) // Official Music Video // AFM Records
EVERGREY - Weightless (2019) // Official Music Video // AFM Records
Visions FC 100% (Sightread) - Evergrey (FoF)
Visions FC 100% (Sightread) - Evergrey (FoF)
Evergrey - The Shocking Truth
Evergrey - The Shocking Truth
Evergrey - Visions  Solo Guitarra Maycon Porto HD
Evergrey - Visions Solo Guitarra Maycon Porto HD
EVERGREY - A Silent Arc (2018) // Official Video // AFM Records
EVERGREY - A Silent Arc (2018) // Official Video // AFM Records
EVERGREY - End Of Silence (2019) // Official Music Video // AFM Records
EVERGREY - End Of Silence (2019) // Official Music Video // AFM Records
Evergrey - In Confidence
Evergrey - In Confidence
Evergrey
Evergrey
Evergrey - I Should [HQ]
Evergrey - I Should [HQ]
VISIONS OF ATLANTIS - Words of War (Live) (Official Lyric Video) | Napalm Records
VISIONS OF ATLANTIS - Words of War (Live) (Official Lyric Video) | Napalm Records
Evergrey - The Great Deceiver
Evergrey - The Great Deceiver
All Tracks - Evergrey
All Tracks - Evergrey
EVERGREY - In Orbit (feat. Floor Jansen) (2016) // official clip // AFM Records
EVERGREY - In Orbit (feat. Floor Jansen) (2016) // official clip // AFM Records
Evergrey - Recreation Day
Evergrey - Recreation Day
EVERGREY - All I Have - (HQ sound live)
EVERGREY - All I Have - (HQ sound live)
Evergrey - Recreation Day
Evergrey - Recreation Day