LOADING ...

Luyện nghe bài hát Visions

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

In a not so distant
The sun and moon still rise
But mother earth shall us to listen
I have it written and so it shall it be done

I a gift
Some call it blessing
I'm in a dream
A dream I can't run

I can't run
Where I run
I can't run

Dreaming, dreaming,
I was caught in a dream but I'm not so
I'm dreaming, dreaming,
Wish I was in dream but I'm not

I try to hide my
Throw 'em in and 'em up
In a room with four walls

I did not choose mission
Who pointed me the
With a crystal

I a gift
even call it a blessing
I'm in a dream
A dream where I run

I can't run
Where I run
Where I run

Dreaming, dreaming,
Wish I was caught in a
Dreaming, dreaming,
Wish I was in dream but I'm not so

I'm dreaming, dreaming,
I was caught in dream but I'm not

Videos

Evergrey - Visions
Evergrey - Visions
Visions (Remastered)
Visions (Remastered)
Visions (Evergrey) +Lyrics
Visions (Evergrey) +Lyrics
Evergrey - Your Darkest Hour
Evergrey - Your Darkest Hour
Visions FC 100% (Sightread) - Evergrey (FoF)
Visions FC 100% (Sightread) - Evergrey (FoF)
Evergrey - Visions  Solo Guitarra Maycon Porto HD
Evergrey - Visions Solo Guitarra Maycon Porto HD
EVERGREY - The Paradox of the Flame (feat. Carina Englund) (2016) // official clip // AFM Records
EVERGREY - The Paradox of the Flame (feat. Carina Englund) (2016) // official clip // AFM Records
Evergrey - The Encounter
Evergrey - The Encounter
EVERGREY - In Orbit (feat. Floor Jansen) (2016) // official clip // AFM Records
EVERGREY - In Orbit (feat. Floor Jansen) (2016) // official clip // AFM Records
Evergrey - The Great Deceiver
Evergrey - The Great Deceiver
Evergrey - Mark of the Triangle
Evergrey - Mark of the Triangle
Evergrey Free
Evergrey Free
Evergrey - Harmless Wishes [HQ]
Evergrey - Harmless Wishes [HQ]
Evergrey - Soaked
Evergrey - Soaked
Evergrey - Recreation Day
Evergrey - Recreation Day
Evergrey - Watching the Skies
Evergrey - Watching the Skies
Evergrey - Recreation Day
Evergrey - Recreation Day
All Tracks - Evergrey
All Tracks - Evergrey
Evergrey - Ambassador [HQ]
Evergrey - Ambassador [HQ]
Evergrey - Someday
Evergrey - Someday