LOADING ...

Luyện nghe bài hát Violoncelle

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Viens que j'te
Viens que j'te
Ma hirondelle
Ma libellule
Viens que je te
que je te pilule
Ma tincelle
Ma virgule
que je te patience
Viens que je te
Ma innocence
Mon lumire
Viens que je te
que je te frontire
Ma petite
Mon de mer
Reste que je te
Reste que je te
Ma vidence
Ma enluminure
que je te visage
Reste que je te
Ma volute
Ma voyelle
Reste que je te
que je te voilure
Mon demain, mon
Ma qui dure
que je te velours
Reste que je te
Mon fminin, mon
Ma route, ma
que je te lointaine
Pars que je te
Ma douleur
Ma blessure
Pars que je te
Pars que je te
Ma si prochaine
Ma mesure
que je te bye bye
Pars que je te
Mon tout dans le
Ma ligne, mon
Pars que je te
Pars que je te
Je vaille que
Que je te unique
Viens que violoncelle
Viens que j'te
Viens que j'te
Viens que j'te
Viens que violoncelle
que j'te violoncelle
Viens que j'te

Videos

Daniel Lavoie - Violoncelle (Moscow 2012)
Daniel Lavoie - Violoncelle (Moscow 2012)
"Violoncelle" - Daniel Lavoie (avec Jorane)
"Violoncelle" - Daniel Lavoie (avec Jorane)
Daniel Lavoie - Violoncelle (avec Jorane, LIVE!)
Daniel Lavoie - Violoncelle (avec Jorane, LIVE!)
VIOLONCELLE (Brice Homs / Daniel Lavoie)
VIOLONCELLE (Brice Homs / Daniel Lavoie)
Daniel Lavoie & Daniel Boucher & Ariane Moffatt - Violoncelle
Daniel Lavoie & Daniel Boucher & Ariane Moffatt - Violoncelle
Daniel  Lavoie - Viens que j'te violoncelle
Daniel Lavoie - Viens que j'te violoncelle
Daniel Lavoie - Violoncelle
Daniel Lavoie - Violoncelle
Daniel Boucher + Ariane Moffatt + Daniel Lavoie - Violoncell
Daniel Boucher + Ariane Moffatt + Daniel Lavoie - Violoncell
Daniel Lavoie - Lindberg (2001)
Daniel Lavoie - Lindberg (2001)
Daniel lavoie.Violoncelle. La Cigale
Daniel lavoie.Violoncelle. La Cigale
Daniel Lavoie - Violoncelle
Daniel Lavoie - Violoncelle
Viens que je te Violoncelle
Viens que je te Violoncelle
le choeur pop de sherbrooke - violoncelle
le choeur pop de sherbrooke - violoncelle
Daniel Lavoie - J'ai quitté mon île
Daniel Lavoie - J'ai quitté mon île
Pièce pour violoncelle - Daniel Meier
Pièce pour violoncelle - Daniel Meier
Daniel Lavoie, Violoncelle, Moscou, 19.10.2013
Daniel Lavoie, Violoncelle, Moscou, 19.10.2013
Catherine Major et Daniel Lavoie - Le piano ivre (Studio12, 2008)
Catherine Major et Daniel Lavoie - Le piano ivre (Studio12, 2008)
Daniel Lavoie - "Je pensais pas" Субтитры
Daniel Lavoie - "Je pensais pas" Субтитры
Violoncelle Moscou 19-10-2013  Brice Homs\ Daniel Lavoie
Violoncelle Moscou 19-10-2013 Brice Homs\ Daniel Lavoie
geneviève Jodoin & Daniel Lavoie chantent "Ils s'aiment"
geneviève Jodoin & Daniel Lavoie chantent "Ils s'aiment"