LOADING ...

Luyện nghe bài hát Violoncelle

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Viens que violoncelle
Viens que j'te
Ma petite
Ma tendre
Viens que je te
Viens que je te
Ma petite
Ma virgule
Viens que je te
Viens que je te
Ma petite
Mon lumire
Viens que je te
Viens que je te
Ma vacances
Mon de mer
Reste que je te
que je te serrure
Ma vidence
Ma douce
que je te visage
Reste que je te
Ma volage
Ma voisine
que je te rivire
Reste que je te
Mon demain, mon
Ma qui dure
Reste que je te
Reste que je te
Mon fminin, mon
Ma route, ma
Pars que je te
Pars que je te
Ma auxiliaire
Ma blessure
que je te semaine
Pars que je te
Ma si prochaine
Ma parfaite
que je te bye bye
Pars que je te
Mon tout le dtail
Ma ligne, mon
que je te chandail
Pars que je te
Je que vaille
Que je te sens
Viens que violoncelle
Viens que violoncelle
que j'te violoncelle
Viens que j'te
Viens que j'te
Viens que violoncelle
que j'te violoncelle

Videos

Daniel Lavoie - Violoncelle (Moscow 2012)
Daniel Lavoie - Violoncelle (Moscow 2012)
"Violoncelle" - Daniel Lavoie (avec Jorane)
"Violoncelle" - Daniel Lavoie (avec Jorane)
Daniel Lavoie - Violoncelle (avec Jorane, LIVE!)
Daniel Lavoie - Violoncelle (avec Jorane, LIVE!)
VIOLONCELLE (Brice Homs / Daniel Lavoie)
VIOLONCELLE (Brice Homs / Daniel Lavoie)
Daniel Lavoie & Daniel Boucher & Ariane Moffatt - Violoncelle
Daniel Lavoie & Daniel Boucher & Ariane Moffatt - Violoncelle
Daniel  Lavoie - Viens que j'te violoncelle
Daniel Lavoie - Viens que j'te violoncelle
Daniel Lavoie - Violoncelle
Daniel Lavoie - Violoncelle
Daniel Boucher + Ariane Moffatt + Daniel Lavoie - Violoncell
Daniel Boucher + Ariane Moffatt + Daniel Lavoie - Violoncell
Daniel Lavoie - Lindberg (2001)
Daniel Lavoie - Lindberg (2001)
Daniel lavoie.Violoncelle. La Cigale
Daniel lavoie.Violoncelle. La Cigale
Daniel Lavoie - Violoncelle
Daniel Lavoie - Violoncelle
Viens que je te Violoncelle
Viens que je te Violoncelle
le choeur pop de sherbrooke - violoncelle
le choeur pop de sherbrooke - violoncelle
Daniel Lavoie - J'ai quitté mon île
Daniel Lavoie - J'ai quitté mon île
Pièce pour violoncelle - Daniel Meier
Pièce pour violoncelle - Daniel Meier
Daniel Lavoie, Violoncelle, Moscou, 19.10.2013
Daniel Lavoie, Violoncelle, Moscou, 19.10.2013
Catherine Major et Daniel Lavoie - Le piano ivre (Studio12, 2008)
Catherine Major et Daniel Lavoie - Le piano ivre (Studio12, 2008)
Daniel Lavoie - "Je pensais pas" Субтитры
Daniel Lavoie - "Je pensais pas" Субтитры
Violoncelle Moscou 19-10-2013  Brice Homs\ Daniel Lavoie
Violoncelle Moscou 19-10-2013 Brice Homs\ Daniel Lavoie
geneviève Jodoin & Daniel Lavoie chantent "Ils s'aiment"
geneviève Jodoin & Daniel Lavoie chantent "Ils s'aiment"