LOADING ...

Luyện nghe bài hát View From The Afternoon

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Anticipation has the to set you up
For in evening entertainment but
there'll be some love
Tonight there'll be a ruckus, yeah regardless of gone before

I want to see all of the that we've already seen
The lairy hung out the window of the limousine
And of course fancy dress
And all looking quite full on
In bunny ears and horns in hell

Anticipation has the to set you up
For disappointment in entertainment but
Tonight be some love
Tonight there'll be a ruckus, yeah regardless of gone before

I want to see all of the things that we've already
I want to see you the jackpot out the fruit machine
And put it all in
You've got to understand it you can beat the bandit, no

And she wont be and she won't be shocked
When shes pressed the after she's pressed unlock
And there's verse and sat in her inbox
And all that it is that you've drank a lot

And you should bear that in mind
Bear that in
Yeah you should bear in mind tonight
that in mind

And you can your heart out
But her reasoning will
All you her after nine o clock

Anticipation has the to set you up
For disappointment in evening but
there'll be some love, oh
Tonight there'll be a ruckus, regardless of whats gone before

And she wont be surprised and she won't be
When shes pressed the star after pressed unlock
And verse and chapter sat in her inbox
And all that it says is you've drank a lot

And you should bear that in tonight
that in mind
Yeah you should bear that in tonight
Bear in mind

And you can pour your out around 3 o'clock
the 2 for 1's undone the writer's block

Videos

Arctic Monkeys - The View From The Afternoon (Official Video)
Arctic Monkeys - The View From The Afternoon (Official Video)
Arctic Monkeys Lyrics (The View From The Afternoon)
Arctic Monkeys Lyrics (The View From The Afternoon)
01- Arctic Monkeys - The view from the afternoon - Hq Sound+Lyrics
01- Arctic Monkeys - The view from the afternoon - Hq Sound+Lyrics
The View From The Afternoon
The View From The Afternoon
Arctic Monkeys - The View From The Afternoon - Live at T in the Park 2006 [HD]
Arctic Monkeys - The View From The Afternoon - Live at T in the Park 2006 [HD]
The View From The Afternoon - Arctic Monkeys  ( Guitar Tab Tutorial & Cover )
The View From The Afternoon - Arctic Monkeys ( Guitar Tab Tutorial & Cover )
The View From The Afternoon
The View From The Afternoon
Arctic Monkeys - The View From The Afternoon (Drum Cover)
Arctic Monkeys - The View From The Afternoon (Drum Cover)
Arctic Monkeys - The View From the Afternoon Drum Cover
Arctic Monkeys - The View From the Afternoon Drum Cover
Arctic Monkeys - The View From The Afternoon BBC Radio 1 Live (Maida Vale Sessions)
Arctic Monkeys - The View From The Afternoon BBC Radio 1 Live (Maida Vale Sessions)
Arctic Monkeys - The View From The Afternoon [live at Glastonbury]
Arctic Monkeys - The View From The Afternoon [live at Glastonbury]
Arctic Monkeys - The View from the Afternoon drum cover
Arctic Monkeys - The View from the Afternoon drum cover
Arctic Monkeys - The View From The Afternoon (live)
Arctic Monkeys - The View From The Afternoon (live)
The View From... Rehearsals
The View From... Rehearsals
Arctic Monkeys - The view from the afternoon (inglés y español)
Arctic Monkeys - The view from the afternoon (inglés y español)
The View From The Afternoon - Arctic Monkeys (Traducida - Español)
The View From The Afternoon - Arctic Monkeys (Traducida - Español)
Arctic Monkeys - The View From The Afternoon
Arctic Monkeys - The View From The Afternoon
Arctic Monkeys - The View from The Afternoon [Live at iTunes Festival 2011]
Arctic Monkeys - The View from The Afternoon [Live at iTunes Festival 2011]
Arctic Monkeys - The View From The Afternoon
Arctic Monkeys - The View From The Afternoon
Arctic Monkeys - The View From The Afternoon | Guitar Cover By DMNRMusic
Arctic Monkeys - The View From The Afternoon | Guitar Cover By DMNRMusic