LOADING ...

Luyện nghe bài hát Vcio

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

(Duca Leindecker)
Voc me meia-noite
Pra esperar que o sol
atrs
De que voc mesmo
Voc me um trocado
Pra tentar sustentar seu
que atrs
Do existe voc mesmo
A vida traz as
Que o mundo sempre esconde
aonde?
Caminhar

Na
De que era teu
Um
Num meu
E alguns anos depois
Dizendo, baby, est voc?
No quero os olhos e te ver
Vagando atrs de que ainda voc
Voc me chama
Pra que o sol amanhea
atrs
De que voc mesmo
Voc me um trocado
Pra tentar seu vcio
que atrs
Do vcio existe voc
A traz as armadilhas
Que o novo sempre esconde
aonde?
Caminhar
(Refro)
A vida as armadilhas
Que o novo mundo sempre
Caminhar
Caminhar

Videos

Cidadão Quem - Vício
Cidadão Quem - Vício
Duca Leindecker "Vício" DVD: Plano Aberto
Duca Leindecker "Vício" DVD: Plano Aberto
Cidadão Quem - Vício - 2013
Cidadão Quem - Vício - 2013
O Vício (cover violão) Cidadão Quem
O Vício (cover violão) Cidadão Quem
Cidadão Quem - Vício (Teatro do Bourbon Country, 18/11/13)
Cidadão Quem - Vício (Teatro do Bourbon Country, 18/11/13)
Yoko - Cidadão Quem
Yoko - Cidadão Quem
Yoko - Cidadão Quem
Yoko - Cidadão Quem
Cidadão Quem - Balanço
Cidadão Quem - Balanço
Cidadão Quem - Do Nosso Tempo
Cidadão Quem - Do Nosso Tempo
Cidadão Quem - Por Você
Cidadão Quem - Por Você
Cidadão Quem + Bela Leindecker - Rolling in the Deep + Embalada
Cidadão Quem + Bela Leindecker - Rolling in the Deep + Embalada
Cidadão Quem - Vício
Cidadão Quem - Vício
DUCA LEINDECKER - PLANO ABERTO
DUCA LEINDECKER - PLANO ABERTO
Cidadão Quem - No Quiero Armas
Cidadão Quem - No Quiero Armas
No Quiero Armas - Cidadão Quem
No Quiero Armas - Cidadão Quem
Vicio
Vicio
Cidadão Quem - Instantâneo
Cidadão Quem - Instantâneo
CD COMPLETO Cidadão Quem - Soma [2000]
CD COMPLETO Cidadão Quem - Soma [2000]
Cidadão Quem - Girassóis
Cidadão Quem - Girassóis
CD COMPLETO Cidadão Quem - Outras Caras [1993]
CD COMPLETO Cidadão Quem - Outras Caras [1993]