LOADING ...

Luyện nghe bài hát Vcio

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

(Duca Leindecker)
Voc me chama
Pra que o sol amanhea
atrs
De que voc mesmo
Voc me pede um
Pra sustentar seu vcio
que atrs
Do vcio voc mesmo
A vida traz as
Que o mundo sempre esconde
aonde?
Caminhar

Na
De que era teu
Um
Num meu
E acordou alguns anos
Dizendo, baby, aonde est
No abrir os olhos e te ver
atrs de algum que ainda voc
Voc me meia-noite
Pra esperar que o sol
Caminhando
De que voc mesmo
Voc me pede um
Pra tentar sustentar seu
que atrs
Do vcio voc mesmo
A vida as armadilhas
Que o novo mundo sempre
Caminhar
aonde?
(Refro)
A vida traz as
Que o mundo sempre esconde
Caminhar
aonde?

Videos

Cidadão Quem - Vício
Cidadão Quem - Vício
Cidadão Quem - Vício - 2013
Cidadão Quem - Vício - 2013
Duca Leindecker "Vício" DVD: Plano Aberto
Duca Leindecker "Vício" DVD: Plano Aberto
O Vício (cover violão) Cidadão Quem
O Vício (cover violão) Cidadão Quem
Cidadão Quem - Vício (Teatro do Bourbon Country, 18/11/13)
Cidadão Quem - Vício (Teatro do Bourbon Country, 18/11/13)
Vicio
Vicio
Cidadão Quem - Por Você
Cidadão Quem - Por Você
Cidadão Quem - Um dia
Cidadão Quem - Um dia
CD COMPLETO Cidadão Quem - Soma [2000]
CD COMPLETO Cidadão Quem - Soma [2000]
Top Tracks - Cidadão Quem
Top Tracks - Cidadão Quem
Cidadão Quem - La Recherche
Cidadão Quem - La Recherche
Cidadão Quem - A Lente Azul (Álbum Completo)
Cidadão Quem - A Lente Azul (Álbum Completo)
Cidadão Quem - Verde e Azul
Cidadão Quem - Verde e Azul
CD COMPLETO Cidadão Quem - Spermatozoon [1998]
CD COMPLETO Cidadão Quem - Spermatozoon [1998]
Cidadão Quem - Vício
Cidadão Quem - Vício
CD COMPLETO Cidadão Quem - Outras Caras [1993]
CD COMPLETO Cidadão Quem - Outras Caras [1993]
No Quiero Armas - Cidadão Quem
No Quiero Armas - Cidadão Quem
Cidadão Quem  - Vício (Acústico ao vivo)
Cidadão Quem - Vício (Acústico ao vivo)
Cidadão Quem - Instantâneo
Cidadão Quem - Instantâneo
Cidadão Quem - La Recherche (Soma)
Cidadão Quem - La Recherche (Soma)