LOADING ...

Luyện nghe bài hát Vcio

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

(Duca Leindecker)
Voc me meia-noite
Pra esperar que o sol
atrs
De algum que voc
Voc me pede um
Pra tentar sustentar seu
que atrs
Do existe voc mesmo
A traz as armadilhas
Que o novo mundo esconde
Caminhar
aonde?

Na
De que era teu
Um
Num meu
E acordou alguns anos
Dizendo, baby, est voc?
No abrir os olhos e te ver
Vagando atrs de que ainda voc
Voc me chama
Pra esperar que o sol
Caminhando
De algum que voc
Voc me pede um
Pra sustentar seu vcio
que atrs
Do vcio voc mesmo
A vida as armadilhas
Que o mundo sempre esconde
Caminhar
aonde?
(Refro)
A traz as armadilhas
Que o novo mundo esconde
aonde?
Caminhar

Videos

Cidadão Quem - Vício
Cidadão Quem - Vício
Cidadão Quem - Vício - 2013
Cidadão Quem - Vício - 2013
Duca Leindecker "Vício" DVD: Plano Aberto
Duca Leindecker "Vício" DVD: Plano Aberto
Cidadão Quem  - Vício (Acústico ao vivo)
Cidadão Quem - Vício (Acústico ao vivo)
O Vício (cover violão) Cidadão Quem
O Vício (cover violão) Cidadão Quem
Cidadão Quem - Vício
Cidadão Quem - Vício
Cidadão Quem - Outras Caras (1992)
Cidadão Quem - Outras Caras (1992)
CD COMPLETO Cidadão Quem - Outras Caras [1993]
CD COMPLETO Cidadão Quem - Outras Caras [1993]
Cidadão Quem - La Recheerche II
Cidadão Quem - La Recheerche II
Cidadão Quem - Vício (Teatro do Bourbon Country, 18/11/13)
Cidadão Quem - Vício (Teatro do Bourbon Country, 18/11/13)
Yoko - Cidadão Quem
Yoko - Cidadão Quem
Cidadão Quem - La Recherche (Soma)
Cidadão Quem - La Recherche (Soma)
Cidadão Quem - Balanço
Cidadão Quem - Balanço
Cidadão Quem - Por Você
Cidadão Quem - Por Você
Cidadão Quem - Do Nosso Tempo
Cidadão Quem - Do Nosso Tempo
CD COMPLETO Cidadão Quem - Soma [2000]
CD COMPLETO Cidadão Quem - Soma [2000]
Cidadão Quem - Carona.wmv
Cidadão Quem - Carona.wmv
Top Tracks - Cidadão Quem
Top Tracks - Cidadão Quem
Pinhal - Cidadão Quem (Desenhado)
Pinhal - Cidadão Quem (Desenhado)
Bossa - Cidadão Quem  (Spermatozoom)
Bossa - Cidadão Quem (Spermatozoom)