LOADING ...

Luyện nghe bài hát Valparalso

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Take the dark clouds
the world you see
Clear the around us
Please rain on me
Tear the page of doubts
From the words you
Chase that pain on brow
can't be so bleak
I follow you
we go through
Do all I can do
Just to be
Somewhere
You'd above the rest
Than talking to
Going

See the day shining
in front of you
Set your sails
Let the guide too
Anywhere the blows
Is better than blues
Find way, you're so close
Heaven can come

I could you
we go through
Do all I can do
Just to be
else
You'd above the rest
Than talking to
Going
You be sailing in a beautiful worldby the sea

Bring me back your dreams

Cause at my window there's a

From here to and bandung

Videos

Anggun - Valparaiso
Anggun - Valparaiso
Life On Mars - Anggun
Life On Mars - Anggun
Anggun - Valparaiso
Anggun - Valparaiso
Travel (Song: Anggun - Valparaiso)
Travel (Song: Anggun - Valparaiso)
Anggun - Chrysalis
Anggun - Chrysalis
Valparaíso (ANDLL)
Valparaíso (ANDLL)
Anggun - Want You To Want Me (with lyrics)
Anggun - Want You To Want Me (with lyrics)
Anggun - De soleils et dombres
Anggun - De soleils et dombres
Anggun - Always (French version Secret of the Sea)
Anggun - Always (French version Secret of the Sea)
Anggun Captivity
Anggun Captivity
Anggun - Psychomaniaque (HD 720p)
Anggun - Psychomaniaque (HD 720p)
Valparaiso - Anggun C. Sasmi
Valparaiso - Anggun C. Sasmi
Anggun - Brume (Audio)
Anggun - Brume (Audio)
Anggun - Human (Audio)
Anggun - Human (Audio)
Anggun - Blue Satellite (Audio)
Anggun - Blue Satellite (Audio)
Anggun - Signs of Destiny
Anggun - Signs of Destiny
anggun - selamanya
anggun - selamanya
Anggun - Secret of the Sea
Anggun - Secret of the Sea
Anggun - A Rose In The Wind
Anggun - A Rose In The Wind
Secret of the Sea by Anggun
Secret of the Sea by Anggun