LOADING ...

Luyện nghe bài hát Valparalso

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Take away the clouds
From the you see
Clear the around us
Please rain on me
Tear the page of doubts
From the you speak
Chase that pain on brow
Life can't be so
I follow you
Whatever we go
Do all I can do
to be there
Somewhere
You'd above the rest
Than to yourself
nowhere

See the day come
in front of you
Set sails a-gliding
Let the guide too
Anywhere the blows
Is better these blues
Find your way, you're so
Heaven can come

I follow you
we go through
Do all I can do
Just to be
Somewhere
rise above the rest
Than to yourself
Going
You could be sailing in a worldby the sea

Bring me back your dreams

Cause at my window a moon

From here to cali and

Videos

Anggun - Valparaiso
Anggun - Valparaiso
Anggun - Valparaiso
Anggun - Valparaiso
Anggun - Chrysalis
Anggun - Chrysalis
Travel (Song: Anggun - Valparaiso)
Travel (Song: Anggun - Valparaiso)
Valparaíso (ANDLL)
Valparaíso (ANDLL)
Anggun  Memory Of Your Shores(album version)
Anggun Memory Of Your Shores(album version)
anggun - chrysalis (2000)
anggun - chrysalis (2000)
Anggun - Human (Audio)
Anggun - Human (Audio)
Anggun - Painted (Audio)
Anggun - Painted (Audio)
ANGGUN C SASMI 1997 Snow On The Sahara [FULL ALBUM]
ANGGUN C SASMI 1997 Snow On The Sahara [FULL ALBUM]
Valparaiso
Valparaiso
Anggun Rain
Anggun Rain
Toi L'eternelle - Anggun
Toi L'eternelle - Anggun
Anggun - De soleils et dombres
Anggun - De soleils et dombres
Anggun - Secret of the Sea
Anggun - Secret of the Sea
Anggun a Prayer
Anggun a Prayer
Top Tracks - Anggun
Top Tracks - Anggun
Anggun Captivity
Anggun Captivity
Valparaiso - Anggun C. Sasmi
Valparaiso - Anggun C. Sasmi
Anggun - Mes désirs contraires (Audio)
Anggun - Mes désirs contraires (Audio)