LOADING ...

Luyện nghe bài hát Valparalso

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Take the dark clouds
the world you see
Clear the around us
don't rain on me
Tear the page of doubts
From the words you
that pain on your brow
Life be so bleak
I could you
Whatever we go
Do all I can do
to be there
Somewhere
You'd rise above the
Than talking to
Going

See the day shining
in front of you
Set your a-gliding
Let the stars too
Anywhere the wind
Is better these blues
Find your way, so close
Heaven can come

I follow you
we go through
Do all I can do
to be there
Somewhere
rise above the rest
Than talking to
Going
You could be in a beautiful worldby the sea

Bring me back into dreams

Cause at my window a moon

From here to and bandung

Videos

Anggun - Valparaiso
Anggun - Valparaiso
Anggun - Valparaiso
Anggun - Valparaiso
Anggun - Chrysalis
Anggun - Chrysalis
Anggun  Memory Of Your Shores(album version)
Anggun Memory Of Your Shores(album version)
Anggun divine
Anggun divine
Travel (Song: Anggun - Valparaiso)
Travel (Song: Anggun - Valparaiso)
" By The Moon " - Anggun C. Sasmi (originale)
" By The Moon " - Anggun C. Sasmi (originale)
Valparaiso - Anggun C. Sasmi
Valparaiso - Anggun C. Sasmi
Anggun - Human (Audio)
Anggun - Human (Audio)
Anggun - Les champs de peine (Audio)
Anggun - Les champs de peine (Audio)
Anggun - Painted (Audio)
Anggun - Painted (Audio)
Anggun - De soleils et dombres
Anggun - De soleils et dombres
Anggun non angelical
Anggun non angelical
Anggun - L'improbable cours des choses (Audio)
Anggun - L'improbable cours des choses (Audio)
Anggun - Dream Of Me
Anggun - Dream Of Me
Anggun - I Wanna Hurt You (Audio)
Anggun - I Wanna Hurt You (Audio)
Anggun - La Memoire des Rochers
Anggun - La Memoire des Rochers
Valparaiso
Valparaiso
Anggun - Tentation (Elevation 2008)
Anggun - Tentation (Elevation 2008)
Anggun - Selamanya - A Rose In The Wind Live HQ
Anggun - Selamanya - A Rose In The Wind Live HQ