LOADING ...

Luyện nghe bài hát Valparalso

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Take the dark clouds
the world you see
Clear the haze us
don't rain on me
Tear the page of doubts
the words you speak
Chase pain on your brow
Life be so bleak
I could you
we go through
Do all I can do
Just to be
else
You'd above the rest
talking to yourself
Going

See the day shining
Right in of you
Set your a-gliding
Let the guide too
Anywhere the wind
Is better than these
Find your way, so close
can come true

I follow you
Whatever we go
Do all I can do
to be there
Somewhere
rise above the rest
Than to yourself
nowhere
You be sailing in a beautiful worldby the sea

Bring me into your dreams

Cause at my window there's a

From here to and bandung

Videos

Anggun - Valparaiso
Anggun - Valparaiso
Anggun - Valparaiso
Anggun - Valparaiso
Anggun - Chrysalis
Anggun - Chrysalis
Travel (Song: Anggun - Valparaiso)
Travel (Song: Anggun - Valparaiso)
Valparaíso (ANDLL)
Valparaíso (ANDLL)
Anggun  Memory Of Your Shores(album version)
Anggun Memory Of Your Shores(album version)
anggun - chrysalis (2000)
anggun - chrysalis (2000)
Anggun - Human (Audio)
Anggun - Human (Audio)
Anggun - Painted (Audio)
Anggun - Painted (Audio)
ANGGUN C SASMI 1997 Snow On The Sahara [FULL ALBUM]
ANGGUN C SASMI 1997 Snow On The Sahara [FULL ALBUM]
Valparaiso
Valparaiso
Anggun Rain
Anggun Rain
Toi L'eternelle - Anggun
Toi L'eternelle - Anggun
Anggun - De soleils et dombres
Anggun - De soleils et dombres
Anggun - Secret of the Sea
Anggun - Secret of the Sea
Anggun a Prayer
Anggun a Prayer
Top Tracks - Anggun
Top Tracks - Anggun
Anggun Captivity
Anggun Captivity
Valparaiso - Anggun C. Sasmi
Valparaiso - Anggun C. Sasmi
Anggun - Mes désirs contraires (Audio)
Anggun - Mes désirs contraires (Audio)