LOADING ...

Luyện nghe bài hát Valparaiso

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Take away the dark
From the you see
the haze around us
Please don't on me
Tear the page of your
the words you speak
Chase that pain on brow
can't be so bleak I could follow you
Whatever we go
Do all I can do
Just to be
Somewhere
You'd rise the rest
Than talking to
nowhere

See the day come
Right in of you
Set sails a-gliding
Let the stars too
Anywhere the wind
Is better than blues
Find way, you're so close
Heaven can come

I follow you
Whatever we go
Do all I can do
Just to be
else
You'd rise above the
Than talking to
Going
You be sailing in a beautiful worldby the sea

Bring me into your dreams

Cause at my window there's a

From here to and Bandung

Videos

Anggun - Valparaiso
Anggun - Valparaiso
Anggun - Valparaiso
Anggun - Valparaiso
Travel (Song: Anggun - Valparaiso)
Travel (Song: Anggun - Valparaiso)
Valparaiso - Anggun C. Sasmi
Valparaiso - Anggun C. Sasmi
Valparaíso (ANDLL)
Valparaíso (ANDLL)
Angunn - Snow on the sahara [full album]
Angunn - Snow on the sahara [full album]
Valparaiso
Valparaiso
" By The Moon " - Anggun C. Sasmi (originale)
" By The Moon " - Anggun C. Sasmi (originale)
Valparaiso
Valparaiso
ANGGUN C SASMI 1997 Snow On The Sahara [FULL ALBUM]
ANGGUN C SASMI 1997 Snow On The Sahara [FULL ALBUM]
Anggun - Surrender
Anggun - Surrender
Valparaiso
Valparaiso
Anggun - La Memoire des Rochers
Anggun - La Memoire des Rochers
anggun cover
anggun cover
Anggun - By the moon
Anggun - By the moon
Anggun Life on Mars (Studio Version)
Anggun Life on Mars (Studio Version)
Valparaiso
Valparaiso
Anggun - Chrysalis
Anggun - Chrysalis
Anggun Full
Anggun Full
Anggun - Snow On The Sahara (Live Performace) [Asia's Got Talent] | REACTION [GREAT PERFORMANCE!]
Anggun - Snow On The Sahara (Live Performace) [Asia's Got Talent] | REACTION [GREAT PERFORMANCE!]