LOADING ...

Luyện nghe bài hát Valparaiso

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Take away the clouds
the world you see
Clear the haze us
don't rain on me
Tear the page of your
From the words you
Chase that pain on your
Life can't be so bleak I could you
we go through
Do all I can do
to be there
Somewhere
You'd rise above the
talking to yourself
Going

See the day come
Right in of you
Set your a-gliding
Let the guide too
Anywhere the wind
Is better these blues
your way, you're so close
Heaven can come

I follow you
we go through
Do all I can do
Just to be
else
You'd above the rest
talking to yourself
Going
You could be in a beautiful worldby the sea

Bring me back into dreams

Cause at my there's a moon

From here to and Bandung

Videos

Anggun - Valparaiso
Anggun - Valparaiso
Anggun - Valparaiso
Anggun - Valparaiso
Valparaíso (ANDLL)
Valparaíso (ANDLL)
Travel (Song: Anggun - Valparaiso)
Travel (Song: Anggun - Valparaiso)
Valparaiso - Anggun C. Sasmi
Valparaiso - Anggun C. Sasmi
Anggun - Chrysalis
Anggun - Chrysalis
Valparaiso
Valparaiso
" By The Moon " - Anggun C. Sasmi (originale)
" By The Moon " - Anggun C. Sasmi (originale)
Valparaiso
Valparaiso
Valparaiso  1st live by Cathimini
Valparaiso 1st live by Cathimini
Valparaiso
Valparaiso
Angunn - Snow on the sahara [full album]
Angunn - Snow on the sahara [full album]
Anggun - Dream Of Me
Anggun - Dream Of Me
Anggun - De soleils et dombres
Anggun - De soleils et dombres
Anggun  Memory Of Your Shores(album version)
Anggun Memory Of Your Shores(album version)
Toi L'eternelle - Anggun
Toi L'eternelle - Anggun
Anggun - A Rose In The Wind
Anggun - A Rose In The Wind
Anggun - La Memoire des Rochers
Anggun - La Memoire des Rochers
ANGGUN C SASMI 1997 Snow On The Sahara [FULL ALBUM]
ANGGUN C SASMI 1997 Snow On The Sahara [FULL ALBUM]
Paula Moore - Valparaiso
Paula Moore - Valparaiso