LOADING ...

Luyện nghe bài hát Valparaiso

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Take away the dark
the world you see
Clear the around us
Please don't on me
Tear the page of your
From the you speak
Chase that on your brow
Life can't be so bleak I follow you
Whatever we go
Do all I can do
to be there
Somewhere
You'd rise the rest
talking to yourself
Going

See the day shining
Right in of you
Set your sails
Let the stars too
Anywhere the wind
Is better than these
Find your way, you're so
Heaven can true

I could you
Whatever we go
Do all I can do
to be there
Somewhere
You'd above the rest
Than talking to
nowhere
You could be sailing in a worldby the sea

Bring me into your dreams

Cause at my window a moon

From here to Cali and

Videos

Anggun - Valparaiso
Anggun - Valparaiso
Anggun - Valparaiso
Anggun - Valparaiso
Travel (Song: Anggun - Valparaiso)
Travel (Song: Anggun - Valparaiso)
Valparaíso (ANDLL)
Valparaíso (ANDLL)
Valparaiso
Valparaiso
Valparaiso - Anggun C. Sasmi
Valparaiso - Anggun C. Sasmi
" By The Moon " - Anggun C. Sasmi (originale)
" By The Moon " - Anggun C. Sasmi (originale)
Valparaiso
Valparaiso
Anggun - Chrysalis
Anggun - Chrysalis
Valparaiso
Valparaiso
Paula Moore-Valparaiso
Paula Moore-Valparaiso
Valparaiso
Valparaiso
Anggun  Memory Of Your Shores(album version)
Anggun Memory Of Your Shores(album version)
valparaiso
valparaiso
Sting - Valparaiso
Sting - Valparaiso
YouTube   anggun jadul video collection
YouTube anggun jadul video collection
Life On Mars - Anggun
Life On Mars - Anggun
Anggun - De soleils et dombres
Anggun - De soleils et dombres
Anggun - Painted (Audio)
Anggun - Painted (Audio)
Anggun ‎– Life On Mars
Anggun ‎– Life On Mars