LOADING ...

Luyện nghe bài hát Utopia Consumed

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Forgive me father for sinned
I am a child of fire and the of winds
But I'm still awake...

grip out of my brain
No control - my mind is

From the earth up to the trees I them calling me
The voices which rides on the

Oh, its haunting me - in expectancy for flesh
But dream life is the only life -
An everlasting dimension
The dream is the only death -
Total of the soul

Within this astral plane Ill be the same
Throwing myself at the sky while back to the ground
I'm off the earth but no one can my painful sound

I open the doors to the other side and step mortality
Trapped in - it bursts my veins so feel the pain
I breathe name

It isn't just a nightscape painted in blood
Consumed!

The silhouettes move towards me
As I confess the desire
And I witness all the souls consumed

Videos

Abigor - Utopia Consumed
Abigor - Utopia Consumed
Utopia Consumed
Utopia Consumed
Abigor - Utopia Consumed Lyrics
Abigor - Utopia Consumed Lyrics
Abigor - Channeling the quintessence of Satan - 1999 - full album
Abigor - Channeling the quintessence of Satan - 1999 - full album
Abigor - Quintessence - 2012 - full album
Abigor - Quintessence - 2012 - full album
Dawn Of Human Dust
Dawn Of Human Dust
Abigor - Channeling The Quintessence Of Satan v.2011
Abigor - Channeling The Quintessence Of Satan v.2011
Abigor "Stasis"
Abigor "Stasis"
Abigor - Channeling the Quintessence of Satan 2011 (Cut Preview)
Abigor - Channeling the Quintessence of Satan 2011 (Cut Preview)
Abigor - Spektrale Shattenlichter
Abigor - Spektrale Shattenlichter
Abigor - Eerie Constellation
Abigor - Eerie Constellation
Abigor - Kingdom Of Darkness (2016)
Abigor - Kingdom Of Darkness (2016)
Abigor - As Astral Images Darken Reality
Abigor - As Astral Images Darken Reality
Demon麓S Vortex
Demon麓S Vortex
Abigor - Opus IV |Full Album|
Abigor - Opus IV |Full Album|
Abigor - The Legacy
Abigor - The Legacy
Abigor -  My Soft Vision in Blood (1994)
Abigor - My Soft Vision in Blood (1994)
Top Tracks - Abigor
Top Tracks - Abigor
Abigor - Abigor
Abigor - Abigor
All Tracks - Abigor
All Tracks - Abigor