LOADING ...

Luyện nghe bài hát Utopia Consumed

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Forgive me father for I've
I am a of fire and the master of winds
But I'm still awake...

Fingers out of my brain
No control - my mind is

From the earth up to the trees I them calling me
The voices rides on the breeze

Oh, its haunting me - in expectancy for flesh
But dream life is the only life -
An astral dimension
The dream is the only death -
destruction of the soul

Within this astral Ill never be the same
Throwing at the sky while falling back to the ground
I'm off the earth but no one can my painful sound

I open the doors to the other side and step mortality
Trapped in rage - it bursts my so feel the pain
I breathe your

It isn't just a nightscape painted in blood
Consumed!

The dark silhouettes towards me
As I the morbid desire
And I all the falling souls consumed

Videos

Abigor - Utopia Consumed
Abigor - Utopia Consumed
Utopia Consumed
Utopia Consumed
Abigor - Quintessence - 2012 - full album
Abigor - Quintessence - 2012 - full album
Abigor - Channeling the quintessence of Satan - 1999 - full album
Abigor - Channeling the quintessence of Satan - 1999 - full album
Abigor - Utopia Consumed Lyrics
Abigor - Utopia Consumed Lyrics
Neglect - Temptation 5
Neglect - Temptation 5
Abigor - Channeling The Quintessence Of Satan v.2011
Abigor - Channeling The Quintessence Of Satan v.2011
Top Tracks - Abigor
Top Tracks - Abigor
Abigor-Ein Hauch Von Kalte
Abigor-Ein Hauch Von Kalte
Abigor - Channeling the Quintessence of Satan 2011 (Cut Preview)
Abigor - Channeling the Quintessence of Satan 2011 (Cut Preview)
Abigor -  My Soft Vision in Blood (1994)
Abigor - My Soft Vision in Blood (1994)
Abigor - Liberty Rises A Diagonal Flame
Abigor - Liberty Rises A Diagonal Flame
Abigor "Stasis"
Abigor "Stasis"
Abigor   Injection Satan
Abigor Injection Satan
Abigor - Severance
Abigor - Severance
Abigor - Celestial
Abigor - Celestial
Abigor - Emptiness/Menschenfeind/Untamed Devastation
Abigor - Emptiness/Menschenfeind/Untamed Devastation
Abigor - Kingdom Of Darkness (2016)
Abigor - Kingdom Of Darkness (2016)
Abigor - I Face the Eternal Winter
Abigor - I Face the Eternal Winter
Abigor: 1994-1998 The Complete Hörnix Recordings.
Abigor: 1994-1998 The Complete Hörnix Recordings.