LOADING ...

Luyện nghe bài hát Utopia Consumed

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Forgive me father for I've
I am a child of fire and the of winds
But I'm wide awake...

Fingers out of my brain
No control - my mind is

From the earth up to the I hear them calling me
The which rides on the breeze

Oh, its me - in expectancy for your flesh
But this dream is the only life -
An astral dimension
The dream death is the death -
Total of the soul

this astral plane Ill never be the same
Throwing myself at the sky falling back to the ground
I'm off the earth but no one can hear my painful

I open the doors to the other and step beyond mortality
Trapped in rage - it bursts my so feel the pain
I breathe name

It isn't a nightscape vision painted in blood
Consumed!

The dark silhouettes move me
As I the morbid desire
And I witness all the souls consumed

Videos

Abigor - Utopia Consumed
Abigor - Utopia Consumed
Utopia Consumed
Utopia Consumed
Abigor - Quintessence - 2012 - full album
Abigor - Quintessence - 2012 - full album
Abigor - Utopia Consumed Lyrics
Abigor - Utopia Consumed Lyrics
Abigor - Channeling the quintessence of Satan - 1999 - full album
Abigor - Channeling the quintessence of Satan - 1999 - full album
Abigor - Channeling The Quintessence Of Satan v.2011
Abigor - Channeling The Quintessence Of Satan v.2011
Dawn Of Human Dust
Dawn Of Human Dust
The Legacy
The Legacy
Abigor - Galaxies And Eons Decline
Abigor - Galaxies And Eons Decline
Top Tracks - Abigor
Top Tracks - Abigor
Abigor "Stasis"
Abigor "Stasis"
Abigor -  My Soft Vision in Blood (1994)
Abigor - My Soft Vision in Blood (1994)
Abigor - Channeling the Quintessence of Satan 2011 (Cut Preview)
Abigor - Channeling the Quintessence of Satan 2011 (Cut Preview)
Abigor - Emptiness-Menschenfeind-Untamed Debastation
Abigor - Emptiness-Menschenfeind-Untamed Debastation
Abigor - Part I
Abigor - Part I
Abigor   Injection Satan
Abigor Injection Satan
Abigor - Vapourzied tears
Abigor - Vapourzied tears
Abigor - In Hate & Sin (Full Demo)
Abigor - In Hate & Sin (Full Demo)
Abigor - Weeping Midwintertears
Abigor - Weeping Midwintertears
Abigor - Emptiness/Menschenfeind/Untamed Devastation
Abigor - Emptiness/Menschenfeind/Untamed Devastation