LOADING ...

Luyện nghe bài hát Uprising

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Thunder on the
in the sky
The rainbow is my
I choose to live or die

A on the prairie
That me to my knees
My spirit is the
And he will set me

I am an citizen

night of horror
The streets are hell
The gangland has no
Just dying smell

is the vigilante
He is better than the
Life's a ante
I to be a slave

Because I am an uprising
Red man

When you an uprising
And your blood runs
You dig a deeper
To the bottom of the

Oh, our time has
Oh, our

When you an uprising
And your blood cold
You look a little
To the of your soul

Oh, our has come
Oh, our

You dig a deeper
To the of the hole
Uprising,

Videos

Damn Yankees Uprising Live 1992 (Full Video)
Damn Yankees Uprising Live 1992 (Full Video)
Uprising
Uprising
DAMN YANKEES  Uprising
DAMN YANKEES Uprising
Damn Yankees - Uprising
Damn Yankees - Uprising
Damn Yankees - High Enough (Uprising Tour 1992) WIDESCREEN 1080p HD
Damn Yankees - High Enough (Uprising Tour 1992) WIDESCREEN 1080p HD
Damn Yankees - Don't Tread On Me (Video)
Damn Yankees - Don't Tread On Me (Video)
DAMN YANKEES - LIVE JAPAN 1993 (Full)
DAMN YANKEES - LIVE JAPAN 1993 (Full)
Damn Yankees - (You Can Still) Rock In America (Uprising Tour 1992) WIDESCREEN 720p HD
Damn Yankees - (You Can Still) Rock In America (Uprising Tour 1992) WIDESCREEN 720p HD
Damn Yankees - Come Again (Official Video)
Damn Yankees - Come Again (Official Video)
Damn Yankees Uprising Live 1992 (Full Video)
Damn Yankees Uprising Live 1992 (Full Video)
Damn Yankees   UPRISING  '92  ( Denver, Co.)  Uprising DVD - Warner Bros.
Damn Yankees UPRISING '92 ( Denver, Co.) Uprising DVD - Warner Bros.
DAMN  YANKEES  -  Renegade ( Uprising Live ! From The Rocky Mountain Jam In Denver , USA ,1992 г)
DAMN YANKEES - Renegade ( Uprising Live ! From The Rocky Mountain Jam In Denver , USA ,1992 г)
Renegade Damn Yankees
Renegade Damn Yankees
Damn Yankees - Uprising
Damn Yankees - Uprising
Damn Yankees - High Enough (live)
Damn Yankees - High Enough (live)
DAMN  YANKEES - Don't Tread On Me ( Uprising Live ! From The  Mountain Jam In Denver ,USA ,1992 г
DAMN YANKEES - Don't Tread On Me ( Uprising Live ! From The Mountain Jam In Denver ,USA ,1992 г
Damn Yankees
Damn Yankees
Damn Yankees - Come Again( Live 91')
Damn Yankees - Come Again( Live 91')
Damn Yankees - Coming Of Age (Official Video)
Damn Yankees - Coming Of Age (Official Video)
DAMN YANKEES - COMING OF AGE
DAMN YANKEES - COMING OF AGE