LOADING ...

Luyện nghe bài hát Uprising

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Thunder on the
in the sky
The is my brother
I will to live or die

A stampede on the
That me to my knees
My spirit is the
And he will set me

I am an uprising

Another night of
The are living hell
The has no honor
Just dying smell

is the vigilante
He is better the knave
Life's a ante
I refuse to be a

Because I am an uprising
Red man

you feel an uprising
And blood runs cold
You dig a deeper
To the bottom of the

Oh, our time has
Oh, our

When you feel an
And your runs cold
You look a little
To the bottom of soul

Oh, our has come
Oh, our

You dig a deeper
To the bottom of the
Uprising,

Videos

Damn Yankees Uprising Live 1992 (Full Video)
Damn Yankees Uprising Live 1992 (Full Video)
Damn Yankees - Uprising
Damn Yankees - Uprising
Uprising
Uprising
DAMN YANKEES  Uprising
DAMN YANKEES Uprising
DAMN YANKEES - 11. UPRISING
DAMN YANKEES - 11. UPRISING
Damn Yankees - High Enough (Uprising Tour 1992) WIDESCREEN 1080p HD
Damn Yankees - High Enough (Uprising Tour 1992) WIDESCREEN 1080p HD
DAMN YANKEES - LIVE JAPAN 1993 (Full)
DAMN YANKEES - LIVE JAPAN 1993 (Full)
Damn Yankees (Unauthorized) - Documentary
Damn Yankees (Unauthorized) - Documentary
Damn Yankees - (You Can Still) Rock In America (Uprising Tour 1992) WIDESCREEN 720p HD
Damn Yankees - (You Can Still) Rock In America (Uprising Tour 1992) WIDESCREEN 720p HD
DAMN YANKEES - 10. DOUBLE COYOTE
DAMN YANKEES - 10. DOUBLE COYOTE
Damn Yankees - High Enough
Damn Yankees - High Enough
Damn Yankees-Come again-(Proshot/Soundboard)
Damn Yankees-Come again-(Proshot/Soundboard)
Damn Yankees - Damn Yankees (Full album)
Damn Yankees - Damn Yankees (Full album)
Damn Yankees - Where You Goin' Now (live)
Damn Yankees - Where You Goin' Now (live)
Damn Yankees
Damn Yankees
DAMN YANKEES - 07. FIREFLY
DAMN YANKEES - 07. FIREFLY
Damn Yankees - Come Again (Official Video)
Damn Yankees - Come Again (Official Video)
Damn Yankees - Don't Tread 1992 Remastered Edition (Full Album)
Damn Yankees - Don't Tread 1992 Remastered Edition (Full Album)
Damn Yankees
Damn Yankees
Damn Yankees Don't Tread (FULL ALBUM) Original Cd Press HQ
Damn Yankees Don't Tread (FULL ALBUM) Original Cd Press HQ