LOADING ...

Luyện nghe bài hát Unstoppable

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Now its time to
to fight
Time to run like youve run in your life
Its the moment of your
A why
All the blood, sweat and are falling down

You cant be
You survive
You cant up
So what you do about it
Youre
unstoppable

You it in your lungs
Here it
Taking wind like a
over the edge
No more time for
Cant leave behind
Like a fortress
Theres nothing in world
can take you down

You be stopped
You survive
You cant up
So you gonna do about it
Youre
unstoppable

One by one they fall
And theres nothing they can do it!

Youre

Videos

Disciple -- Unstoppable (Lyrics)
Disciple -- Unstoppable (Lyrics)
Unstoppable
Unstoppable
Disciple - Unstoppable (Guitar Cover/Demonstration Video)
Disciple - Unstoppable (Guitar Cover/Demonstration Video)
DISCIPLE - Unstoppable
DISCIPLE - Unstoppable
*NEW 2012!* Disciple - Unstoppable
*NEW 2012!* Disciple - Unstoppable
Braxton Burke - Disciple - Unstoppable drum cover
Braxton Burke - Disciple - Unstoppable drum cover
Disciple- Unstoppable (With Lyrics)
Disciple- Unstoppable (With Lyrics)
Disciple - Unstoppable / LIVE
Disciple - Unstoppable / LIVE
Disciple -- Outlaws (Lyrics)
Disciple -- Outlaws (Lyrics)
Disciple Greatest Hits
Disciple Greatest Hits
Vocal cover of "Unstoppable" by Disciple
Vocal cover of "Unstoppable" by Disciple
Matthew Parker - Unstoppable ft. Micah Ariss (Adventure Album)
Matthew Parker - Unstoppable ft. Micah Ariss (Adventure Album)
Unstoppable - Disciple
Unstoppable - Disciple
Disciple - Unstoppable
Disciple - Unstoppable
Unstoppable - Disciple
Unstoppable - Disciple
Disciple Unstoppable Drum Cover - Ben Millhouse
Disciple Unstoppable Drum Cover - Ben Millhouse
Disciple – Unstoppable
Disciple – Unstoppable
Disciple - Unstoppable (Guitar Cover)
Disciple - Unstoppable (Guitar Cover)
Disciple - Invisible
Disciple - Invisible
Mecha AMV [Unstoppable  - Disciple]
Mecha AMV [Unstoppable - Disciple]