LOADING ...

Luyện nghe bài hát Unstoppable

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Now its to rise
to fight
Time to run like never run in your life
Its the moment of life
A why
All the blood, and tears are falling down

You be stopped
You will
You cant up
So you gonna do about it
unstoppable
Youre

You feel it in your
Here it
wind like a slingshot
Catapult the edge
No more time for
Cant leave love
Like a fortress
Theres nothing in this
That can take you

You be stopped
You survive
You cant up
So you gonna do about it
unstoppable
Youre

One by one will fall
And theres they can do about it!

Youre

Videos

Disciple -- Unstoppable (Lyrics)
Disciple -- Unstoppable (Lyrics)
Unstoppable
Unstoppable
Disciple - Unstoppable (Guitar Cover/Demonstration Video)
Disciple - Unstoppable (Guitar Cover/Demonstration Video)
Disciple - Unstoppable / LIVE
Disciple - Unstoppable / LIVE
Disciple Unstoppable Drum Cover - Ben Millhouse
Disciple Unstoppable Drum Cover - Ben Millhouse
DISCIPLE - Unstoppable
DISCIPLE - Unstoppable
Disciple- Unstoppable (With Lyrics)
Disciple- Unstoppable (With Lyrics)
Disciple - Erase (Official Lyric Video)
Disciple - Erase (Official Lyric Video)
Disciple – Unstoppable
Disciple – Unstoppable
Disciple -- Outlaws (Lyrics)
Disciple -- Outlaws (Lyrics)
Unstoppable - Disciple - drum cover
Unstoppable - Disciple - drum cover
Disciple - Revolution Now
Disciple - Revolution Now
Mecha AMV [Unstoppable  - Disciple]
Mecha AMV [Unstoppable - Disciple]
Disciple -- Beautiful Scars (Lyrics)
Disciple -- Beautiful Scars (Lyrics)
Go and Make Disciples
Go and Make Disciples
ALL GOLDS, UNSTOPPABLE VICTORY! ft. Disciple | Fortnite Battle Royale
ALL GOLDS, UNSTOPPABLE VICTORY! ft. Disciple | Fortnite Battle Royale
Disciple - Unstoppable - Live @ Christmas Rock Night 2012 (HD)
Disciple - Unstoppable - Live @ Christmas Rock Night 2012 (HD)
Disciple - Unstoppable (Drum Cover)
Disciple - Unstoppable (Drum Cover)
Disciple - Unstoppable
Disciple - Unstoppable
Disciple Christian Rock, Best of
Disciple Christian Rock, Best of