LOADING ...

Luyện nghe bài hát Two Step

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Say, my love, I came to you with intentions
You lay and give to me just what I'm seeking
Say love, you drive me to

Oh Helena, do you
That we might last a years?
Or more if not for this, our and blood
It ties you and me right up, tie me

Oh well, celebrate we
Ooh cause life is short but sweet for
Hey, climbing two by two
To be sure days continue
Things we cannot

Change, why would I to change it?

Hey, Helena, you came to me like comes to this mouth
Grown of water all the time
You quench my heart and oh you my mind

And say, celebrate we
life is short but sweet for certain
Hey, we're two by two
To be sure these continue
Things we can

Let's
(Celebrate we will)
Oh you and me
(Climbing two by two)
two by two
(Climbing two by two)
To be sure these days
Things we cannot
Change,

Oh Helena, I to you with best intentions
You lay down and give to me just what I'm
Say love, me celebrate

we will
Cause life is but sweet for certain
Hey, climbing two by two
To be these days continue
Things we can

(Celebrate we will)
(Climbing two by two)
(Climbing two by two)
(To be sure days continue)
we cannot change

Videos

Two Step Dave Matthews Band (LYRICS)
Two Step Dave Matthews Band (LYRICS)
Two Step - Best Live Version Ever.
Two Step - Best Live Version Ever.
Dave Matthews Band - Two Step (Live in Central Park)
Dave Matthews Band - Two Step (Live in Central Park)
Two Step - Dave Matthews Band - Deer Creek - 7.7.18
Two Step - Dave Matthews Band - Deer Creek - 7.7.18
Dave Matthews Band - Two Step
Dave Matthews Band - Two Step
Dave Matthews & Tim Reynolds - Live At The Radio City - Two Step
Dave Matthews & Tim Reynolds - Live At The Radio City - Two Step
Two Step
Two Step
Dave Matthews Band Summer Tour Warm Up - Two Step 9.8.12
Dave Matthews Band Summer Tour Warm Up - Two Step 9.8.12
Two Step-Dave Matthews Band
Two Step-Dave Matthews Band
Dave Matthews Band “Two Step” - Indy (7/7/18)
Dave Matthews Band “Two Step” - Indy (7/7/18)
Dave Matthews Band Summer Tour Warm Up - Two Step 11.20.10
Dave Matthews Band Summer Tour Warm Up - Two Step 11.20.10
Two Step - Dave Matthews Band
Two Step - Dave Matthews Band
Two Step (Live At Piedmont Park, Atlanta, GA - September 2007)
Two Step (Live At Piedmont Park, Atlanta, GA - September 2007)
Two Step (Live at Luther College, Decorah, IA - February 1996)
Two Step (Live at Luther College, Decorah, IA - February 1996)
Two Step (Live at Continental Airlines Arena, East Rutherford, NJ - September 1999)
Two Step (Live at Continental Airlines Arena, East Rutherford, NJ - September 1999)
Dave Matthews Band - Two Step - 7/24/1999 - Woodstock 99 East Stage (Official)
Dave Matthews Band - Two Step - 7/24/1999 - Woodstock 99 East Stage (Official)
Two Step (Live at Red Rocks Amphitheatre, Morrison, CO - August 1995)
Two Step (Live at Red Rocks Amphitheatre, Morrison, CO - August 1995)
Dave Matthews Band - Two Step 6/11/01 Live at Giants Stadium (Two Step in the Rain)
Dave Matthews Band - Two Step 6/11/01 Live at Giants Stadium (Two Step in the Rain)
Dave Matthews Band - Two Step 8/19/2008 pt. 1 RIP LeRoi
Dave Matthews Band - Two Step 8/19/2008 pt. 1 RIP LeRoi
Dave Matthews Band Summer Tour Warm Up - Two Step 6.7.14
Dave Matthews Band Summer Tour Warm Up - Two Step 6.7.14