LOADING ...

Luyện nghe bài hát Two Step

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Say, my love, I came to you with intentions
You lay down and to me just what I'm seeking
Say love, you me to distraction

Oh Helena, do you
we might last a thousand years?
Or if not for this, our flesh and blood
It ties you and me up, tie me down

Oh well, celebrate we
Ooh cause life is but sweet for certain
Hey, climbing two by two
To be sure days continue
we cannot change

Change, why I want to change it?

Hey, Helena, you came to me like comes to this mouth
Grown tired of all the time
You quench my and oh you quench my mind

And say, celebrate we
Cause life is but sweet for certain
Hey, climbing two by two
To be sure days continue
Things we can

Let's
(Celebrate we will)
Oh you and me
(Climbing two by two)
two by two
(Climbing two by two)
To be sure these continue
Things we cannot
Change,

Oh Helena, I came to you with intentions
You lay down and to me just what I'm seeking
Say love, me celebrate

Celebrate we
Cause life is short but for certain
Hey, climbing two by two
To be these days continue
Things we can

(Celebrate we will)
(Climbing two by two)
(Climbing two by two)
(To be these days continue)
we cannot change

Videos

Two Step Dave Matthews Band (LYRICS)
Two Step Dave Matthews Band (LYRICS)
Two Step - Best Live Version Ever
Two Step - Best Live Version Ever
Dave Matthews Band - Two Step (Live in Central Park)
Dave Matthews Band - Two Step (Live in Central Park)
Dave Matthews & Tim Reynolds - Live At The Radio City - Two Step
Dave Matthews & Tim Reynolds - Live At The Radio City - Two Step
Dave Matthews Band Summer Tour Warm Up - Two Step 9.8.12
Dave Matthews Band Summer Tour Warm Up - Two Step 9.8.12
Two Step
Two Step
Dave Matthews Band - Two Step
Dave Matthews Band - Two Step
Two Step-Dave Matthews Band
Two Step-Dave Matthews Band
Two Step - Dave Matthews Band - Deer Creek - 7.7.18
Two Step - Dave Matthews Band - Deer Creek - 7.7.18
Dave Matthews Band Summer Tour Warm Up - Two Step 11.20.10
Dave Matthews Band Summer Tour Warm Up - Two Step 11.20.10
Two Step (Live at the Gorge Amphitheatre, George, WA - September 2002)
Two Step (Live at the Gorge Amphitheatre, George, WA - September 2002)
Dave Matthews Band Summer Tour Warm Up - Two Step 6.7.14
Dave Matthews Band Summer Tour Warm Up - Two Step 6.7.14
Two Step (Live at Red Rocks Amphitheatre, Morrison, CO - August 1995)
Two Step (Live at Red Rocks Amphitheatre, Morrison, CO - August 1995)
Two Step - Dave Matthews Band
Two Step - Dave Matthews Band
Two Step - 7/2/16 - Alpine - [Multicam/1080p60fps] - (Higher Ground Outro) - Dave Matthews Band
Two Step - 7/2/16 - Alpine - [Multicam/1080p60fps] - (Higher Ground Outro) - Dave Matthews Band
Dave Matthews Band - "Two Step" Live Hangout Festival 2012 *HD 1080p*
Dave Matthews Band - "Two Step" Live Hangout Festival 2012 *HD 1080p*
Two Step (Live at Luther College, Decorah, IA - February 1996)
Two Step (Live at Luther College, Decorah, IA - February 1996)
Dave Matthews Band - Two Step - 7/24/1999 - Woodstock 99 East Stage (Official)
Dave Matthews Band - Two Step - 7/24/1999 - Woodstock 99 East Stage (Official)
Two Step (Live At Piedmont Park, Atlanta, GA - September 2007)
Two Step (Live At Piedmont Park, Atlanta, GA - September 2007)
Dave Matthews & Tim Reynolds – Two Step (Live at Farm Aid 2016)
Dave Matthews & Tim Reynolds – Two Step (Live at Farm Aid 2016)