LOADING ...

Luyện nghe bài hát Tu Compañía

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Hablo contigo sin que
al viento,
pidindole a que vuelva el da
en que tu compaa.

Derramo tus en mi escritura
deshaciendo la entre lneas,
que dibujan tu cara, tus
mis sueos.

-Estribillo-(bis)
Que no yo
que no dara,
que no yo
por tu compaa.

Las puertas a tu
cerradas,
solo me adentro entre
con alma,
que mi voz
se derrumba el mo.

Aromas
el arcn del recuerdo,
rompiendo
que olvidar,
que vivo.