LOADING ...

Luyện nghe bài hát Trojan Horse

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

As in Homer's
causing Paris'
The of mighty Troy
by ingenious scheme
Approaching people
a strategy
The notorious Trojan
must have inspired

Thy performances,
worth a play
A based on intrigue,
so it is day by day
A friend Thee
prefer a foe
Here and now ends,
this I do

Sein ist das des Schmerzes
Sein ist das des Hasses
Wilkommen im Haus des
Wilkommen im des Hasses

For even the jackal must drink
But by Thou shall pine away
Even the seeks shelter
But eventually
by the of day

Loyalty, comradery,
non existing in Thy book
Your Trojan shall burn
Regardless how its wood

A like Thee
prefer a foe
Here and now ends,
this I do
A friend like
a worst foe
Here and now ends,
this I do

Videos

Trojan Horse(Hungry Ghost Mix) by Danse Macabre
Trojan Horse(Hungry Ghost Mix) by Danse Macabre
Danse Macabre - Eva
Danse Macabre - Eva
danse macabre
danse macabre
Chipwave Port - La Danse Macabre (Shovel Knight FDS)
Chipwave Port - La Danse Macabre (Shovel Knight FDS)
satyrian danse macabre
satyrian danse macabre
Danse Macabre - Eva Full Album
Danse Macabre - Eva Full Album
Blood - Danse Macabre (Virgins O.r Pigeons mix)
Blood - Danse Macabre (Virgins O.r Pigeons mix)
Trojan Horse - Dance With The Devil (cover of Cozy Powell song)
Trojan Horse - Dance With The Devil (cover of Cozy Powell song)
Danse Macabre-Eva (2001)
Danse Macabre-Eva (2001)
Danse Macabre - A Dream Within A Dream
Danse Macabre - A Dream Within A Dream
Danse Macabre
Danse Macabre
Trojan Horses 2013
Trojan Horses 2013
1-Sacred.wmv
1-Sacred.wmv
danse macabre r02
danse macabre r02
Axis Mundi - Trojan Horse
Axis Mundi - Trojan Horse
Dust Of Centuries - Danse Macabre
Dust Of Centuries - Danse Macabre
line dance trojan horse
line dance trojan horse
3-Danse Macabre.wmv
3-Danse Macabre.wmv
2-Trojan Horse.wmv
2-Trojan Horse.wmv
Danse Macabre- Was Bleibt
Danse Macabre- Was Bleibt