LOADING ...

Luyện nghe bài hát Trojan Horse

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

As in Iliad
causing spleen
The fall of Troy
by ingenious scheme
Approaching people
a similar
The notorious Trojan
have inspired Thee

Thy performances,
worth a theatre
A life on intrigue,
so it is day by day
A like Thee
a worst foe
Here and now ends,
this I do

Sein ist das Haus des
Sein ist das des Hasses
Wilkommen im des Schmerzes
Wilkommen im des Hasses

For even the jackal must drink
But by Thou shall pine away
the vampire seeks shelter
But burns
by the of day

Loyalty, comradery,
Words non existing in Thy
Your Horse shall burn
how thick its wood

A friend Thee
a worst foe
Here and now ends,
I do avow
A friend like
a worst foe
Here and now ends,
this I do

Videos

Trojan Horse(Hungry Ghost Mix) by Danse Macabre
Trojan Horse(Hungry Ghost Mix) by Danse Macabre
Danse Macabre - Eva Full Album
Danse Macabre - Eva Full Album
2-Trojan Horse.wmv
2-Trojan Horse.wmv
danse macabre
danse macabre
Danse Macabre - Eva
Danse Macabre - Eva
Danse Macabre-Eva (2001)
Danse Macabre-Eva (2001)
satyrian danse macabre
satyrian danse macabre
Danse Macabre Megalomania
Danse Macabre Megalomania
"danse macabre d'un petit félin"
"danse macabre d'un petit félin"
The Trojan 106bpm (Radio Mix)
The Trojan 106bpm (Radio Mix)
CoexPro - Trojan Horse [Hardmix]
CoexPro - Trojan Horse [Hardmix]
Danse Macabre - Danse Macabre
Danse Macabre - Danse Macabre
Chipwave Port - La Danse Macabre (Shovel Knight FDS)
Chipwave Port - La Danse Macabre (Shovel Knight FDS)
Ghost - Square Hammer
Ghost - Square Hammer
Dynasty Warriors 5 OST - Dance Macabre (Extended)
Dynasty Warriors 5 OST - Dance Macabre (Extended)
Danse Macabre - Eva
Danse Macabre - Eva
Trojan Horse
Trojan Horse
Hecate Enthroned - The danse macabre
Hecate Enthroned - The danse macabre
Danse Macabre - Grief
Danse Macabre - Grief
danse macabre - oblivion
danse macabre - oblivion