LOADING ...

Luyện nghe bài hát Trojan Horse

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

As in Iliad
causing Paris'
The fall of Troy
caused by scheme
people applying
a similar
The notorious Trojan
must inspired Thee

Thy performances,
worth a theatre
A life on intrigue,
so it is day by day
A friend Thee
a worst foe
Here and now ends,
this I do

Sein ist das des Schmerzes
Sein ist das des Hasses
im Haus des Schmerzes
Wilkommen im Haus des

For even the jackal must drink
But by thirst Thou shall away
Even the vampire seeks
But eventually
by the of day

Loyalty, comradery,
Words non in Thy book
Your Trojan Horse burn
how thick its wood

A friend Thee
a worst foe
Here and now ends,
I do avow
A friend like
prefer a foe
and now this ends,
this I do

Videos

Trojan Horse(Hungry Ghost Mix) by Danse Macabre
Trojan Horse(Hungry Ghost Mix) by Danse Macabre
2-Trojan Horse.wmv
2-Trojan Horse.wmv
Danse Macabre - Eva Full Album
Danse Macabre - Eva Full Album
Danse Macabre - Eva
Danse Macabre - Eva
danse macabre
danse macabre
Danse Macabre-Eva (2001)
Danse Macabre-Eva (2001)
Hecate Enthroned - The danse macabre
Hecate Enthroned - The danse macabre
satyrian danse macabre
satyrian danse macabre
Danse Macabre - Danse Macabre
Danse Macabre - Danse Macabre
Danse Macabre
Danse Macabre
Danse Macabre - Grief
Danse Macabre - Grief
Danse Macabre - A Dream Within A Dream
Danse Macabre - A Dream Within A Dream
Danse Macabre - Eva
Danse Macabre - Eva
3-Danse Macabre.wmv
3-Danse Macabre.wmv
Dust Of Centuries - Danse Macabre
Dust Of Centuries - Danse Macabre
Trojan Horse Spoof
Trojan Horse Spoof
1-Sacred.wmv
1-Sacred.wmv
Trojan Horse & Troy
Trojan Horse & Troy
Danse Macabre - Totentanz
Danse Macabre - Totentanz
333Angeldelaluna333
333Angeldelaluna333