LOADING ...

Luyện nghe bài hát Tough Enough

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Lomhlaba unzima,
[this is a harsh place, this world]

the end of a cycle
Here's the fire heaven
There's a planeet closing down
No more news at
Somewhere the last of a has died
Somewhere a child is
I hold you, I tremble inside
Can we ride out the
Are you enough -- can you take the strain?
Are you tough -- to walk in the burning rain
Are you tough enough -- can you the change?
Are you enough -- baby just say!


Into the heart of the human
a strange new world
Remember me the tree of man
Where I first your words
Gonna make it through, I can it

we need is a miracle
What we is some time
What we need is an of mercy
In life

Are you enough -- can you take the heat?
Are you tough enough -- to in the burning street
Are you tough enough -- can you the change
Are you tough -- baby just say!

Chorus...

There's your mama and papa
good-bye in the cold moonlight
In eyes the confusion of a world gone by
And you hold me tightly as we out
Into the light
And I know you are thinking for something to be born
has to die.

Chorus...

Vele vele we kunjalo
[it is true, it's obvious. mama, it is as you say].

Videos

Johnny Clegg & Savuka - Tough Enough
Johnny Clegg & Savuka - Tough Enough
Johnny Clegg & Savuka - Tough Enough
Johnny Clegg & Savuka - Tough Enough
Johnny Clegg & Savuka - Tough Enough - Heineken Concerts - 1997
Johnny Clegg & Savuka - Tough Enough - Heineken Concerts - 1997
Johnny Clegg - Tough Enough
Johnny Clegg - Tough Enough
Tough Enough
Tough Enough
Johnny Clegg - Tough Enough
Johnny Clegg - Tough Enough
Johnny Clegg - Tough Enough - Royal Albert Hall, London
Johnny Clegg - Tough Enough - Royal Albert Hall, London
Johnny Clegg & Savuka - The Crossing (Osiyeza)
Johnny Clegg & Savuka - The Crossing (Osiyeza)
Johnny Clegg & Savuka - Ring on her Finger
Johnny Clegg & Savuka - Ring on her Finger
Johnny Clegg & Savuka -  Third World Child
Johnny Clegg & Savuka - Third World Child
Johnny Clegg & Savuka - Emotional Allegiance
Johnny Clegg & Savuka - Emotional Allegiance
In My African Dream -Johnny Clegg and Savuka
In My African Dream -Johnny Clegg and Savuka
Johnny Clegg Heineken Concert 1997
Johnny Clegg Heineken Concert 1997
Johnny Clegg "are you tough enough"
Johnny Clegg "are you tough enough"
Johnny Clegg & Savuka - Rolling Ocean
Johnny Clegg & Savuka - Rolling Ocean
Johnny Clegg & Savuka - Ibhola Lethu
Johnny Clegg & Savuka - Ibhola Lethu
Johnny Clegg & Savuka - These Days
Johnny Clegg & Savuka - These Days
THE JOHNNY CLEGG SONGS
THE JOHNNY CLEGG SONGS
Top Tracks - Johnny Clegg
Top Tracks - Johnny Clegg
Johnny Clegg 2014-04-02 Tough Enough - Great Heart
Johnny Clegg 2014-04-02 Tough Enough - Great Heart