LOADING ...

Luyện nghe bài hát Tough Enough

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Lomhlaba unzima,
[this world is a harsh place, world]

Picture the end of a
Here's the from heaven
There's a tired closing down
No more at eleven
Somewhere the of a species has died
Somewhere a child is
When I hold you, I inside
Can we out the storm?
Are you tough enough -- can you take the
Are you enough -- to walk in the burning rain
Are you tough -- can you take the change?
Are you tough -- baby just say!


Into the heart of the dream
a strange new world
Remember me under the of man
Where I first heard your
Gonna make it through, I can it

What we need is a
What we need is some
What we is an angel of mercy
In this

Are you tough enough -- can you the heat?
Are you tough enough -- to walk in the street
Are you tough enough -- can you the change
Are you tough -- baby just say!

Chorus...

There's your mama and papa
Waving good-bye in the cold
In their the confusion of a world gone by
And you hold me tightly as we out
Into the light
And I know you are thinking that for something to be
has to die.

Chorus...

Vele vele we mama
[it is true, it's obvious. mama, it is as you say].

Videos

Johnny Clegg & Savuka - Tough Enough
Johnny Clegg & Savuka - Tough Enough
Johnny Clegg & Savuka - Tough Enough
Johnny Clegg & Savuka - Tough Enough
Johnny Clegg & Savuka - Tough Enough - Heineken Concerts - 1997
Johnny Clegg & Savuka - Tough Enough - Heineken Concerts - 1997
Tough Enough
Tough Enough
Johnny Clegg - Tough Enough
Johnny Clegg - Tough Enough
Johnny Clegg - Tough Enough
Johnny Clegg - Tough Enough
Johnny Clegg & Savuka - Are You Ready
Johnny Clegg & Savuka - Are You Ready
Johnny Clegg & Savuka - Africa (What Made You So Strong)
Johnny Clegg & Savuka - Africa (What Made You So Strong)
Savuka - Topic
Savuka - Topic
Johnny Clegg & Savuka - Ring on her Finger
Johnny Clegg & Savuka - Ring on her Finger
Johnny Clegg & Savuka - The Crossing (Osiyeza)
Johnny Clegg & Savuka - The Crossing (Osiyeza)
Top Tracks - Johnny Clegg and Savuka
Top Tracks - Johnny Clegg and Savuka
Johnny Clegg & Savuka - In My African Dream
Johnny Clegg & Savuka - In My African Dream
Johnny Clegg - Tough Enough - Royal Albert Hall, London
Johnny Clegg - Tough Enough - Royal Albert Hall, London
Johnny Clegg & Savuka -  Third World Child
Johnny Clegg & Savuka - Third World Child
Johnny Clegg & Savuka - Ibhola Lethu
Johnny Clegg & Savuka - Ibhola Lethu
Johnny Clegg & Savuka - When The System Has Fallen
Johnny Clegg & Savuka - When The System Has Fallen
Johnny Clegg & Savuka - Your Time Will Come
Johnny Clegg & Savuka - Your Time Will Come
Johnny Clegg & Savuka - Vezandlebe
Johnny Clegg & Savuka - Vezandlebe
Johnny Clegg & Savuka - Third World Child
Johnny Clegg & Savuka - Third World Child