LOADING ...

Luyện nghe bài hát Tough Enough

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Lomhlaba unzima,
world is a harsh place, this world]

Picture the end of a
the fire from heaven
There's a tired closing down
No more news at
the last of a species has died
Somewhere a child is
When I hold you, I inside
Can we out the storm?
Are you enough -- can you take the strain?
Are you enough -- to walk in the burning rain
Are you tough enough -- can you take the
Are you enough -- baby just say!


Into the heart of the dream
a strange new world
Remember me the tree of man
Where I first heard your
Gonna it through, I can feel it

we need is a miracle
What we need is some
What we is an angel of mercy
In this

Are you tough -- can you take the heat?
Are you tough -- to walk in the burning street
Are you enough -- can you take the change
Are you enough -- baby just say!

Chorus...

There's your and your papa
Waving good-bye in the cold
In their eyes the confusion of a world by
And you me tightly as we step out
the morning light
And I you are thinking that for something to be born
has to die.

Chorus...

Vele vele we kunjalo
[it is true, it's obvious. mama, it is as you say].

Videos

Johnny Clegg & Savuka - Tough Enough
Johnny Clegg & Savuka - Tough Enough
Johnny Clegg & Savuka - Tough Enough - Heineken Concerts - 1997
Johnny Clegg & Savuka - Tough Enough - Heineken Concerts - 1997
Johnny Clegg & Savuka - Tough Enough
Johnny Clegg & Savuka - Tough Enough
Tough Enough
Tough Enough
Johnny Clegg - Tough Enough
Johnny Clegg - Tough Enough
Johnny Clegg - Tough Enough
Johnny Clegg - Tough Enough
Johnny Clegg - Tough Enough - Royal Albert Hall, London
Johnny Clegg - Tough Enough - Royal Albert Hall, London
Johnny Clegg & Savuka - These Days
Johnny Clegg & Savuka - These Days
Johnny for Jones
Johnny for Jones
Johnny Clegg & Savuka - These Days
Johnny Clegg & Savuka - These Days
Johnny Clegg & Savuka - The Crossing (Osiyeza)
Johnny Clegg & Savuka - The Crossing (Osiyeza)
Top Tracks - Johnny Clegg and Savuka
Top Tracks - Johnny Clegg and Savuka
Johnny Clegg "are you tough enough"
Johnny Clegg "are you tough enough"
Johnny Clegg & Savuka - One (Hu)man One Vote
Johnny Clegg & Savuka - One (Hu)man One Vote
Johnny Clegg - Tough enough LIVE IN JOHANNESBURG 2014
Johnny Clegg - Tough enough LIVE IN JOHANNESBURG 2014
In My African Dream -Johnny Clegg and Savuka
In My African Dream -Johnny Clegg and Savuka
Johnny Clegg & Savuka -  Third World Child
Johnny Clegg & Savuka - Third World Child
Tough Enough
Tough Enough
Johnny Clegg Heineken Concert 1997
Johnny Clegg Heineken Concert 1997
Johnny Clegg & Savuka - Ibhola Lethu
Johnny Clegg & Savuka - Ibhola Lethu