LOADING ...

Luyện nghe bài hát Tough Enough

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Lomhlaba unzima,
[this is a harsh place, this world]

Picture the end of a
Here's the fire heaven
There's a tired planeet down
No more news at
Somewhere the of a species has died
Somewhere a child is
I hold you, I tremble inside
Can we ride out the
Are you enough -- can you take the strain?
Are you enough -- to walk in the burning rain
Are you tough enough -- can you take the
Are you tough enough -- just say!


Into the of the human dream
a strange new world
Remember me under the of man
Where I first heard your
make it through, I can feel it

What we need is a
we need is some time
What we need is an angel of
In life

Are you tough enough -- can you the heat?
Are you tough enough -- to in the burning street
Are you enough -- can you take the change
Are you tough enough -- just say!

Chorus...

There's your mama and papa
Waving in the cold moonlight
In their eyes the confusion of a gone by
And you hold me as we step out
Into the light
And I know you are thinking that for to be born
has to die.

Chorus...

Vele vele we mama
[it is true, it's obvious. mama, it is as you say].

Videos

Johnny Clegg & Savuka - Tough Enough
Johnny Clegg & Savuka - Tough Enough
Johnny Clegg & Savuka - Tough Enough
Johnny Clegg & Savuka - Tough Enough
Johnny Clegg & Savuka - Tough Enough - Heineken Concerts - 1997
Johnny Clegg & Savuka - Tough Enough - Heineken Concerts - 1997
Johnny Clegg - Tough Enough
Johnny Clegg - Tough Enough
Tough Enough
Tough Enough
Johnny Clegg - Tough Enough
Johnny Clegg - Tough Enough
Johnny Clegg - Tough Enough - Royal Albert Hall, London
Johnny Clegg - Tough Enough - Royal Albert Hall, London
Johnny Clegg & Savuka - The Crossing (Osiyeza)
Johnny Clegg & Savuka - The Crossing (Osiyeza)
Johnny Clegg & Savuka - Ring on her Finger
Johnny Clegg & Savuka - Ring on her Finger
Johnny Clegg & Savuka -  Third World Child
Johnny Clegg & Savuka - Third World Child
Johnny Clegg & Savuka - Emotional Allegiance
Johnny Clegg & Savuka - Emotional Allegiance
In My African Dream -Johnny Clegg and Savuka
In My African Dream -Johnny Clegg and Savuka
Johnny Clegg Heineken Concert 1997
Johnny Clegg Heineken Concert 1997
Johnny Clegg "are you tough enough"
Johnny Clegg "are you tough enough"
Johnny Clegg & Savuka - Rolling Ocean
Johnny Clegg & Savuka - Rolling Ocean
Johnny Clegg & Savuka - Ibhola Lethu
Johnny Clegg & Savuka - Ibhola Lethu
Johnny Clegg & Savuka - These Days
Johnny Clegg & Savuka - These Days
THE JOHNNY CLEGG SONGS
THE JOHNNY CLEGG SONGS
Top Tracks - Johnny Clegg
Top Tracks - Johnny Clegg
Johnny Clegg 2014-04-02 Tough Enough - Great Heart
Johnny Clegg 2014-04-02 Tough Enough - Great Heart