LOADING ...

Luyện nghe bài hát Touch Like Angel Of Death

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

a glance to my eyes, within reveals
this worn-out warrior's
i'm you by suffering
of a deepest kind
in the night i crave to your breath
and your touch angel of death
in the dawn i'm in chains of rage
and forced to make you
the get tighter around my throat
i can you no love, only dead-lift of pain
in the dusk of i tuck you up with feather
forever i'll stand by side
in the twilight of night i'm
while cutting you and thirteen times
can't you see i am evil, razor
child of hate.
to you like a motherfuckin-whore
i'll make you cry more
i'd through broken glass to you...
and your name is in my very flesh
with the i'm still longing to use
in the night i crave to your breath
and your touch like of death
in the dawni'm in chains of rage
and forced to you dead

Videos

Children of Bodom - Touch Like Angel of Death
Children of Bodom - Touch Like Angel of Death
Touch Like Angel Of Death
Touch Like Angel Of Death
Children Of Bodom - Touch Like Angel Of Death
Children Of Bodom - Touch Like Angel Of Death
Children of Bodom - Touch Like Angel of Death (Lyrics)
Children of Bodom - Touch Like Angel of Death (Lyrics)
Children of Bodom - Touch Like Angel of Death
Children of Bodom - Touch Like Angel of Death
Touch like an angel of death Children of bodom español
Touch like an angel of death Children of bodom español
COB - Touch Like Angel Of Death (Tokyo Warhearts)
COB - Touch Like Angel Of Death (Tokyo Warhearts)
CHILDREN OF BODOM TOUCH LIKE ANGEL OF DEATH
CHILDREN OF BODOM TOUCH LIKE ANGEL OF DEATH
Deadnight Reaper - Touch like angel of death & Children of bodom - Live K-baret
Deadnight Reaper - Touch like angel of death & Children of bodom - Live K-baret
Children of Bodom - Touch Like Angel Of Death
Children of Bodom - Touch Like Angel Of Death
Children of Bodom - Touch Like Angel Of Death (Live in Tokyo 1999)
Children of Bodom - Touch Like Angel Of Death (Live in Tokyo 1999)
Children Of Bodom - Touch Like Angel Of Death (Chile 2001)
Children Of Bodom - Touch Like Angel Of Death (Chile 2001)
children of bodom - touch like an angel of death
children of bodom - touch like an angel of death
Children of Bodom - Touch like Angel of death [Subtitulada español]
Children of Bodom - Touch like Angel of death [Subtitulada español]
children of bodom - touch like angel of death
children of bodom - touch like angel of death
Children Of Bodom - Touch Like Angel Of Death
Children Of Bodom - Touch Like Angel Of Death
children of bodom touch like a angel of death lyrics
children of bodom touch like a angel of death lyrics
Touch Like Angel Of Death
Touch Like Angel Of Death
Children of Bodom - Touch Like Angel Of Death
Children of Bodom - Touch Like Angel Of Death
Children of Bodom - Touch Like Angel of Death (Guitar Cover)
Children of Bodom - Touch Like Angel of Death (Guitar Cover)