LOADING ...

Luyện nghe bài hát Too Much Information

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

by MTV
I hate to bite the hand that me
So information
The on the screen
To sell you things that you need
too much information for me

Hey, TV child into my eyes,
Here by intervention, I your attention
Promotion boy in a suit and tie, he you to use it
You're too shot to lose it, pumping down the cable like never so before
A manufacturer is sponsoring the war
Here comes the news love from me to you

by ABC
I to bite the hand that feeds me
So information
The pressure's on the
To sell you things that you don't
It's too information for me

Turn on the tube hits you a groove
Advertising music we want you to it, these teeth are white
ultra-brite this band is perfect just don't scratch the surface
We all the angles the survey people say
Just put us on the cover we'd be smilin'
This video was made love to you

by BBC
I hate to bite the hand feeds me
So information
The pressure's on the
To sell you things that you need
It's too information

by MTV
I to bite the hand that feeds me
So much
The on the screen
To sell you things that you need
It's too much for me

Dilate mind
your mind
Dilate your
Dilate your

Got to it to me, got to listen to me
Dilate mind
Got to give in to me now I'm on the
I try, got to it to me, got to listen to me
Got to give in to me now I'm in the
I try, it to me, I say I'll try
Give it to me, try

Give it to me, try

Videos

Duran Duran - "Too Much Information" (Official Music Video)
Duran Duran - "Too Much Information" (Official Music Video)
Duran Duran - Too Much Information
Duran Duran - Too Much Information
Duran Duran - Too much information
Duran Duran - Too much information
Too Much Information
Too Much Information
Duran Duran - Too Much Information - HOB 2000
Duran Duran - Too Much Information - HOB 2000
Too Much Information Duran Duran Lyrics
Too Much Information Duran Duran Lyrics
Duran Duran - Too much information - Verstehen Sie Spaß 1993
Duran Duran - Too much information - Verstehen Sie Spaß 1993
Duran Duran - Too Much Information
Duran Duran - Too Much Information
Duran Duran - 1993 - Cesme, Turkey -Too much Information
Duran Duran - 1993 - Cesme, Turkey -Too much Information
Duran Duran - Too Much Information (live Hollywood Bowl 2015)
Duran Duran - Too Much Information (live Hollywood Bowl 2015)
Duran Duran - Too Much Information
Duran Duran - Too Much Information
Duran Duran - Too Much Information (Live 14 May 1993) (8/10)
Duran Duran - Too Much Information (Live 14 May 1993) (8/10)
TOO MUCH INFORMATION
TOO MUCH INFORMATION
Duran Duran - Too Much Information - Live Tampa 2016
Duran Duran - Too Much Information - Live Tampa 2016
Duran Duran-TOO MUCH INFORMATION-Live @ UC Berkeley Hearst Greek Theatre, October 2, 2015
Duran Duran-TOO MUCH INFORMATION-Live @ UC Berkeley Hearst Greek Theatre, October 2, 2015
Duran Duran - "Do You Believe In Shame" (Official Music Video)
Duran Duran - "Do You Believe In Shame" (Official Music Video)
Too much information (Duran duran cover by Doppler)
Too much information (Duran duran cover by Doppler)
Duran Duran - Too Much information
Duran Duran - Too Much information
Duran Duran - "Too Much Information" live @ Terminal 5 - 9-14-2015
Duran Duran - "Too Much Information" live @ Terminal 5 - 9-14-2015
Duran Duran - Too Much Information (Album Version)
Duran Duran - Too Much Information (Album Version)