LOADING ...

Luyện nghe bài hát Too Much Information

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

by MTV
I hate to the hand that feeds me
So information
The pressure's on the
To sell you that you don't need
too much information for me

Hey, TV child look my eyes,
by intervention, I want your attention
Promotion boy in a suit and tie, he you to use it
You're too shot to lose it, it's down the cable like never so before
A Cola is sponsoring the war
comes the news with love from me to you

by ABC
I hate to the hand that feeds me
So information
The pressure's on the
To sell you that you don't need
It's too information for me

Turn on the hits you with a groove
Advertising music we want you to choose it, teeth are white
Trainers ultra-brite this band is perfect just scratch the surface
We covered all the the survey people say
Just put us on the cover we'd be anyway
video was made with love to you

by BBC
I hate to bite the hand that me
So much
The pressure's on the
To sell you that you don't need
It's too information

by MTV
I hate to bite the hand feeds me
So information
The pressure's on the
To sell you that you don't need
It's too information for me

Dilate your
your mind
Dilate mind
Dilate mind

Got to give it to me, got to to me
Dilate mind
Got to give in to me now I'm on the
I try, got to it to me, got to listen to me
Got to give in to me now I'm in the
I try, give it to me, I say try
it to me, I'll try

Give it to me, try

Videos

Duran Duran - "Too Much Information" (Official Music Video)
Duran Duran - "Too Much Information" (Official Music Video)
Duran Duran - Too Much Information
Duran Duran - Too Much Information
Too Much Information
Too Much Information
Duran Duran - Too Much Information - HOB 2000
Duran Duran - Too Much Information - HOB 2000
Duran Duran - Too much information
Duran Duran - Too much information
Too Much Information Duran Duran Lyrics
Too Much Information Duran Duran Lyrics
Duran Duran - 1993 - Cesme, Turkey -Too much Information
Duran Duran - 1993 - Cesme, Turkey -Too much Information
Duran Duran - Too Much information
Duran Duran - Too Much information
Duran Duran - Too Much Information
Duran Duran - Too Much Information
Duran Duran - Too Much Information [HQ - FLAC]
Duran Duran - Too Much Information [HQ - FLAC]
Duran Duran - Too much information - Verstehen Sie Spaß 1993
Duran Duran - Too much information - Verstehen Sie Spaß 1993
Duran Duran - Terminal 5 NYC - Sept.14.2015 - Danceaphobia/Too Much Information/GoF(Pt.1)
Duran Duran - Terminal 5 NYC - Sept.14.2015 - Danceaphobia/Too Much Information/GoF(Pt.1)
Duran Duran “Too Much Information” Live Music Hall Cologne Germany 1993 HD
Duran Duran “Too Much Information” Live Music Hall Cologne Germany 1993 HD
Duran Duran - Too Much Information - GERMANY 1993
Duran Duran - Too Much Information - GERMANY 1993
Duran Duran - Too Much Information
Duran Duran - Too Much Information
Duran Duran - Too Much Information (Demo)
Duran Duran - Too Much Information (Demo)
Duran Duran - Too Much Information (Dilate Your Mind Extended Mix)
Duran Duran - Too Much Information (Dilate Your Mind Extended Mix)
Duran Duran - Too Much Information (Take 1)
Duran Duran - Too Much Information (Take 1)
Too much information (Duran duran cover by Doppler)
Too much information (Duran duran cover by Doppler)
Duran Duran - Too Much Information (Live 14 May 1993) (8/10)
Duran Duran - Too Much Information (Live 14 May 1993) (8/10)