LOADING ...

Luyện nghe bài hát Too Much Information

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

by MTV
I hate to bite the hand feeds me
So much
The on the screen
To sell you things that you need
It's too information for me

Hey, TV child look my eyes,
Here by intervention, I want attention
boy in a suit and tie, he wants you to use it
You're too shot to lose it, it's pumping down the like never so before
A Cola is sponsoring the war
comes the news with love from me to you

by ABC
I to bite the hand that feeds me
So information
The on the screen
To sell you things that you need
It's too much for me

Turn on the tube hits you with a
music we want you to choose it, these teeth are white
Trainers ultra-brite this band is perfect just don't scratch the
We covered all the the survey people say
Just put us on the cover we'd be anyway
This was made with love to you

by BBC
I to bite the hand that feeds me
So much
The pressure's on the
To sell you that you don't need
too much information

by MTV
I hate to bite the hand that me
So information
The pressure's on the
To sell you things that you don't
It's too information for me

your mind
Dilate your
your mind
Dilate your

Got to give it to me, got to to me
Dilate mind
Got to give in to me now I'm on the
I try, got to give it to me, got to to me
Got to give in to me now I'm in the
I try, give it to me, I say try
Give it to me, try

Give it to me, try

Videos

Duran Duran - "Too Much Information" (Official Music Video)
Duran Duran - "Too Much Information" (Official Music Video)
Duran Duran - Too Much Information
Duran Duran - Too Much Information
Duran Duran - Too much information
Duran Duran - Too much information
Too Much Information
Too Much Information
Duran Duran - Too Much Information - HOB 2000
Duran Duran - Too Much Information - HOB 2000
Too Much Information Duran Duran Lyrics
Too Much Information Duran Duran Lyrics
Duran Duran - Too much information - Verstehen Sie Spaß 1993
Duran Duran - Too much information - Verstehen Sie Spaß 1993
Duran Duran - Too Much Information
Duran Duran - Too Much Information
Duran Duran - 1993 - Cesme, Turkey -Too much Information
Duran Duran - 1993 - Cesme, Turkey -Too much Information
Duran Duran - Too Much Information (live Hollywood Bowl 2015)
Duran Duran - Too Much Information (live Hollywood Bowl 2015)
Duran Duran - Too Much Information
Duran Duran - Too Much Information
Duran Duran - Too Much Information (Live 14 May 1993) (8/10)
Duran Duran - Too Much Information (Live 14 May 1993) (8/10)
TOO MUCH INFORMATION
TOO MUCH INFORMATION
Duran Duran - Too Much Information - Live Tampa 2016
Duran Duran - Too Much Information - Live Tampa 2016
Duran Duran-TOO MUCH INFORMATION-Live @ UC Berkeley Hearst Greek Theatre, October 2, 2015
Duran Duran-TOO MUCH INFORMATION-Live @ UC Berkeley Hearst Greek Theatre, October 2, 2015
Duran Duran - "Do You Believe In Shame" (Official Music Video)
Duran Duran - "Do You Believe In Shame" (Official Music Video)
Too much information (Duran duran cover by Doppler)
Too much information (Duran duran cover by Doppler)
Duran Duran - Too Much information
Duran Duran - Too Much information
Duran Duran - "Too Much Information" live @ Terminal 5 - 9-14-2015
Duran Duran - "Too Much Information" live @ Terminal 5 - 9-14-2015
Duran Duran - Too Much Information (Album Version)
Duran Duran - Too Much Information (Album Version)