LOADING ...

Luyện nghe bài hát Too Much Information

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

by MTV
I hate to bite the hand that me
So information
The on the screen
To you things that you don't need
too much information for me

Hey, TV child into my eyes,
Here by intervention, I your attention
Promotion boy in a suit and tie, he you to use it
You're too shot to lose it, pumping down the cable like never so before
A manufacturer is sponsoring the war
Here comes the news with from me to you

by ABC
I to bite the hand that feeds me
So much
The pressure's on the
To sell you that you don't need
It's too information for me

Turn on the tube hits you with a
Advertising we want you to choose it, these teeth are white
Trainers ultra-brite this is perfect just don't scratch the surface
We covered all the the survey people say
Just put us on the cover be smilin' anyway
video was made with love to you

by BBC
I hate to bite the hand feeds me
So information
The pressure's on the
To sell you things that you don't
too much information

by MTV
I hate to the hand that feeds me
So information
The on the screen
To sell you that you don't need
too much information for me

Dilate mind
Dilate your
Dilate your
your mind

Got to it to me, got to listen to me
Dilate your
Got to give in to me now I'm on the
I try, got to give it to me, got to to me
Got to in to me now I'm in the line
I try, give it to me, I say try
it to me, I'll try

Give it to me, try

Videos

Duran Duran - "Too Much Information" (Official Music Video)
Duran Duran - "Too Much Information" (Official Music Video)
Duran Duran - Too Much Information
Duran Duran - Too Much Information
Too Much Information
Too Much Information
Duran Duran - Too Much Information - HOB 2000
Duran Duran - Too Much Information - HOB 2000
Duran Duran - Too much information
Duran Duran - Too much information
Duran Duran - 1993 - Cesme, Turkey -Too much Information
Duran Duran - 1993 - Cesme, Turkey -Too much Information
Duran Duran - Too Much Information [HQ - FLAC]
Duran Duran - Too Much Information [HQ - FLAC]
Duran Duran - Too Much Information (Take 1)
Duran Duran - Too Much Information (Take 1)
Duran Duran - Too Much Information
Duran Duran - Too Much Information
Duran Duran-Too Much Information
Duran Duran-Too Much Information
Duran Duran - Too Much Information - GERMANY 1993
Duran Duran - Too Much Information - GERMANY 1993
Duran Duran - Too Much Information (Demo)
Duran Duran - Too Much Information (Demo)
Duran Duran - Terminal 5 NYC - Sept.14.2015 - Danceaphobia/Too Much Information/GoF(Pt.1)
Duran Duran - Terminal 5 NYC - Sept.14.2015 - Danceaphobia/Too Much Information/GoF(Pt.1)
Duran Duran - Too much information - Verstehen Sie Spaß 1993
Duran Duran - Too much information - Verstehen Sie Spaß 1993
Duran Duran “Too Much Information” Live Music Hall Cologne Germany 1993 HD
Duran Duran “Too Much Information” Live Music Hall Cologne Germany 1993 HD
Duran Duran - Too Much information
Duran Duran - Too Much information
Duran Duran Miami Too Much Information
Duran Duran Miami Too Much Information
Duran Duran - Too Much Information (Live 14 May 1993) (8/10)
Duran Duran - Too Much Information (Live 14 May 1993) (8/10)
Duran Duran - Too Much Information (live Hollywood Bowl 2015)
Duran Duran - Too Much Information (live Hollywood Bowl 2015)
Duran Duran - Too Much Information
Duran Duran - Too Much Information