LOADING ...

Luyện nghe bài hát Too Late to Die Young

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

The day that Elvis died was a mercy killing
America breathed a sigh of
We knew all the drugs and the Vegas shows
And wasn't much of anything that looked like grief

And I guess he shoulda done like James did
'Stead of putting on weight and down, down, down
to take, if he'd of just skidded straight
To souvenir and T-shirt town

And sometimes I wish, I was that I am
But I'm on my third city and I'm on my car
And I'm on my apartment and so many of my days have sprung

And now too late to crash, too late to burn, too late to die young

If Pete Rose had exploded Roberto Clemente
be hanging in the Hall of Fame without fail
Can you the last good film Marlon Brando made
While trying to his kid from goin' to jail?

And the old people in the are telling you
Don't become like me but every day you a little bit closer

And I guess we shoulda like James Dean did
of putting on weight and sinkin' down, down, down
Easier to take if we'd of had skidded straight
To city and T-shirt town

And sometimes I wish, I was smarter I am
But I'm on my third city and I'm on my car
And I'm on my fifth apartment and so many of my days sprung

And now too late to crash, too late to burn, too late to die
Now it's too late to crash, too late to burn, too late to die

Videos

Too Late to Die Young
Too Late to Die Young
Dan Bern - Too Late To Die Young 2011-02-04 Eddie's Attic - Atlanta, Ga
Dan Bern - Too Late To Die Young 2011-02-04 Eddie's Attic - Atlanta, Ga
Too Late To Die Young - Dan Bern @ Mexicali Live 10-15-14
Too Late To Die Young - Dan Bern @ Mexicali Live 10-15-14
Soul / Too Late To Die Young - Dan Bern
Soul / Too Late To Die Young - Dan Bern
Too Late to Die Young
Too Late to Die Young
Too Late To Die Young
Too Late To Die Young
Too Late To Die Young
Too Late To Die Young
Nicki Bluhm & The Gramblers - A Little Too Late (To Die Young)
Nicki Bluhm & The Gramblers - A Little Too Late (To Die Young)
Too late to die young now
Too late to die young now
Too Late To Die Young - Departure Lounge
Too Late To Die Young - Departure Lounge
Sulumi - Too Late to Die Young
Sulumi - Too Late to Die Young
Snakepit - "Justice" + Too Late To Die Young - N.C.J.T. Records 2011
Snakepit - "Justice" + Too Late To Die Young - N.C.J.T. Records 2011
dan bern
dan bern
The Ritchie Whites - Too Late To Die Young
The Ritchie Whites - Too Late To Die Young
dan bern
dan bern
Too Late To Die Young - Trailer
Too Late To Die Young - Trailer
Dan Bern - I'm Not the Guy
Dan Bern - I'm Not the Guy
Dan Bern & The International Jewish Banking Conspiracy LIVE in Italy 2001 (part 2)
Dan Bern & The International Jewish Banking Conspiracy LIVE in Italy 2001 (part 2)
Dan Bern
Dan Bern
Little Too Late To Die Young
Little Too Late To Die Young