LOADING ...

Luyện nghe bài hát Too Late to Die Young

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

The day that Elvis died was like a killing
breathed a sigh of relief
We all about the drugs and the Vegas shows
And there wasn't much of anything that looked grief

And I guess he shoulda like James Dean did
of putting on weight and sinkin' down, down, down
Easier to take, if he'd of just straight
To souvenir city and town

And sometimes I wish, I was that I am
But I'm on my city and I'm on my fourth car
And I'm on my apartment and so many of my days have sprung

And now it's too late to crash, too late to burn, too late to die

If Rose had exploded like Roberto Clemente
He'd be in the Hall of Fame without fail
Can you name the last good film Marlon made
While trying to keep his kid goin' to jail?

And the old in the street are telling you
Don't become like me but day you creep a little bit closer

And I guess we shoulda done like Dean did
'Stead of on weight and sinkin' down, down, down
Easier to take if of had just skidded straight
To city and T-shirt town

And sometimes I wish, I was that I am
But I'm on my third and I'm on my fourth car
And I'm on my fifth apartment and so many of my days sprung

And now it's too late to crash, too late to burn, too to die
Now it's too late to crash, too to burn, too late to die young

Videos

Too Late to Die Young
Too Late to Die Young
Dan Bern - Too Late To Die Young 2011-02-04 Eddie's Attic - Atlanta, Ga
Dan Bern - Too Late To Die Young 2011-02-04 Eddie's Attic - Atlanta, Ga
Soul / Too Late To Die Young - Dan Bern
Soul / Too Late To Die Young - Dan Bern
Too Late To Die Young - Dan Bern @ Mexicali Live 10-15-14
Too Late To Die Young - Dan Bern @ Mexicali Live 10-15-14
Too late to die young now
Too late to die young now
Too Late To Die Young - Departure Lounge
Too Late To Die Young - Departure Lounge
Too Late To Die Young - Play
Too Late To Die Young - Play
Too Late to Die Young
Too Late to Die Young
Too Late to Die Young
Too Late to Die Young
Too Late To Die Young
Too Late To Die Young
Too late to die young.
Too late to die young.
4 Too Late to Die.avi
4 Too Late to Die.avi
The Ritchie Whites - Too Late To Die Young
The Ritchie Whites - Too Late To Die Young
Too Late To Die Young
Too Late To Die Young
To Late To Die Young
To Late To Die Young
dan bern
dan bern
Too late to die young.
Too late to die young.
Too late to die young.wmv
Too late to die young.wmv
dan bern
dan bern
Weyoume - Too Late To Die Young
Weyoume - Too Late To Die Young