LOADING ...

Luyện nghe bài hát Too Late the Hero

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Too the hero
It all comes to
And I, I I could stop
And it again.

the end of my movie
The bad guys me easy
And I, I wish I could
And it again.

It's to live in your imagination
If you can't the situation
You just cut and start it
It's easy to live in imagination
You have to an alteration
You just cut and it again.

How I wish I could live on the screen
Like the stars in the magazines
With a happy as the final scene.

Too the hero
It all comes to
And I, I I could stop
And it again.

the end of my movie
The bad guys me easy
And I, I I could stop
And it again.

It's easy, the villains always wear
see your guns and turn back
It only happens in the
It's easy, the always wear white
The fall off the sight
It happens in the movies.

As the Viking ship off to the sea
The sail bursts into fire
I turn to the princess
I to pacify her
The arrows
The sky is red
The gets higher and higher.

The done
I'm on my way
A welcome on the shore
handed, all by myself
I've won the war
It was nothing, really.

Videos

Too Late the Hero - John Entwistle
Too Late the Hero - John Entwistle
John Entwistle - Too Late The Hero
John Entwistle - Too Late The Hero
John Entwistle - Too Late The Hero
John Entwistle - Too Late The Hero
Too Late The Hero
Too Late The Hero
John Entwistle Too Late the hero 1981 Discoring Rai tv Italy
John Entwistle Too Late the hero 1981 Discoring Rai tv Italy
Fallen Angel - John Entwistle
Fallen Angel - John Entwistle
John Entwistle - Dancing Master
John Entwistle - Dancing Master
The Best - Too Late The Hero
The Best - Too Late The Hero
John Entwistle - Too Late The Hero - Live with The Best
John Entwistle - Too Late The Hero - Live with The Best
Top Tracks - John Entwistle
Top Tracks - John Entwistle
John Entwistle - Sleeping Man
John Entwistle - Sleeping Man
Too Late The Hero
Too Late The Hero
John Entwistle - Too Late The Hero 1981
John Entwistle - Too Late The Hero 1981
The Best / Too Late The Hero
The Best / Too Late The Hero
John Entwistle - Too Late The Hero [1981]
John Entwistle - Too Late The Hero [1981]
John Entwistle - Sleeping Man (demo)
John Entwistle - Sleeping Man (demo)
Lovebird - John Entwistle
Lovebird - John Entwistle
Too Late The Hero - Life As Fiction
Too Late The Hero - Life As Fiction
Love is a Heart Attack - John Entwistle
Love is a Heart Attack - John Entwistle
JAE Vid
JAE Vid