LOADING ...

Luyện nghe bài hát Too Late the Hero

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Too the hero
It all comes to
And I, I wish I could
And it again.

the end of my movie
The bad guys me easy
And I, I wish I stop
And it again.

easy to live in your imagination
If you can't control the
You cut and start it again
It's to live in your imagination
You to make an alteration
You just cut and it again.

How I wish I live on the silver screen
Like the in the movie magazines
With a happy as the final scene.

Too late the
It all to zero
And I, I wish I could
And it again.

the end of my movie
The bad guys beat me
And I, I wish I stop
And it again.

It's easy, the always wear black
They see your guns and back
It happens in the movies
It's easy, the heroes wear white
The ladies fall off the
It happens in the movies.

As the ship drifts off to the sea
The black sail into fire
I turn to the princess
I have to her
The arrows
The sky is red
The music higher and higher.

The battle's
I'm on my way
A hero's welcome on the
Single handed, all by
just won the war
It was nothing, really.

Videos

Too Late the Hero - John Entwistle
Too Late the Hero - John Entwistle
John Entwistle - Too Late The Hero 1981 CD Full Album
John Entwistle - Too Late The Hero 1981 CD Full Album
John Entwistle - Too Late The Hero
John Entwistle - Too Late The Hero
The Best / Too Late The Hero
The Best / Too Late The Hero
John Entwistle - Too Late The Hero (full + lyrics)
John Entwistle - Too Late The Hero (full + lyrics)
John Entwistle - Too Late The Hero - Live with The Best
John Entwistle - Too Late The Hero - Live with The Best
John Entwistle - Too Late The Hero Sessions (1979)
John Entwistle - Too Late The Hero Sessions (1979)
John Entwistle - Too Late The Hero HQ Sound
John Entwistle - Too Late The Hero HQ Sound
John Entwistle - Too Late The Hero (Single Version)
John Entwistle - Too Late The Hero (Single Version)
John Entwistle - Too Late The Hero [1981]
John Entwistle - Too Late The Hero [1981]
Too Late The Hero
Too Late The Hero
John Entwistle - Too Late  The Hero - 1981 Italy TV
John Entwistle - Too Late The Hero - 1981 Italy TV
John Entwistle - Too Late The Hero + Lyrics
John Entwistle - Too Late The Hero + Lyrics
Too Late The Hero
Too Late The Hero
(Rare) Too Late The Hero - John Entwistle (Complete Studio Version)
(Rare) Too Late The Hero - John Entwistle (Complete Studio Version)
Too Late The Hero
Too Late The Hero
John Entwistle - Too Late The Hero 1981
John Entwistle - Too Late The Hero 1981
Fallen Angel - John Entwistle
Fallen Angel - John Entwistle
Best Classic Action Movies Full Too Late the Hero [1970] HD
Best Classic Action Movies Full Too Late the Hero [1970] HD
John Entwistle Too Late the hero 1981 Discoring Rai tv Italy
John Entwistle Too Late the hero 1981 Discoring Rai tv Italy