LOADING ...

Luyện nghe bài hát Too Late the Hero

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Too late the
It all to zero
And I, I I could stop
And it again.

It's the end of my
The bad guys beat me
And I, I I could stop
And it again.

It's to live in your imagination
If you can't the situation
You just cut and it again
It's easy to live in your
You have to make an
You cut and start it again.

How I wish I could live on the silver
the stars in the movie magazines
With a happy ending as the scene.

Too the hero
It all to zero
And I, I wish I could
And it again.

It's the end of my
The bad beat me easy
And I, I wish I stop
And it again.

easy, the villains always wear black
They see guns and turn back
It happens in the movies
It's easy, the heroes always white
The ladies off the sight
It only in the movies.

As the Viking ship off to the sea
The sail bursts into fire
I to kiss the princess
I have to her
The fall
The sky is red
The music gets and higher.

The done
I'm on my way
A welcome on the shore
handed, all by myself
I've won the war
It was nothing, really.

Videos

Too Late the Hero - John Entwistle
Too Late the Hero - John Entwistle
John Entwistle - Too Late The Hero 1981 CD Full Album
John Entwistle - Too Late The Hero 1981 CD Full Album
John Entwistle - Too Late The Hero
John Entwistle - Too Late The Hero
The Best / Too Late The Hero
The Best / Too Late The Hero
John Entwistle - Too Late The Hero (full + lyrics)
John Entwistle - Too Late The Hero (full + lyrics)
John Entwistle - Too Late The Hero - Live with The Best
John Entwistle - Too Late The Hero - Live with The Best
John Entwistle - Too Late The Hero Sessions (1979)
John Entwistle - Too Late The Hero Sessions (1979)
John Entwistle - Too Late The Hero HQ Sound
John Entwistle - Too Late The Hero HQ Sound
John Entwistle - Too Late The Hero (Single Version)
John Entwistle - Too Late The Hero (Single Version)
John Entwistle - Too Late The Hero [1981]
John Entwistle - Too Late The Hero [1981]
Too Late The Hero
Too Late The Hero
John Entwistle - Too Late  The Hero - 1981 Italy TV
John Entwistle - Too Late The Hero - 1981 Italy TV
John Entwistle - Too Late The Hero + Lyrics
John Entwistle - Too Late The Hero + Lyrics
Too Late The Hero
Too Late The Hero
(Rare) Too Late The Hero - John Entwistle (Complete Studio Version)
(Rare) Too Late The Hero - John Entwistle (Complete Studio Version)
Too Late The Hero
Too Late The Hero
John Entwistle - Too Late The Hero 1981
John Entwistle - Too Late The Hero 1981
Fallen Angel - John Entwistle
Fallen Angel - John Entwistle
Best Classic Action Movies Full Too Late the Hero [1970] HD
Best Classic Action Movies Full Too Late the Hero [1970] HD
John Entwistle Too Late the hero 1981 Discoring Rai tv Italy
John Entwistle Too Late the hero 1981 Discoring Rai tv Italy