LOADING ...

Luyện nghe bài hát Together You And I

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Du-u-u Du-u-u Du-u-u-u-u-u wa wa

My love for you is deeper than the of any ocean,
And as faithful as the that grace the night,
As constant as the sun its journey through heavens,
and always be together you and I.

--

Together you and I can the rain and make the sun shine.
Paint a pretty rainbow, with love across the sky,
Together you and I belong, like a and a song
and we'll be together you and I
--

Life with you is sweeter than the fragrance of the
And as happy as the of a child
As as a river and as lasting as forever
you know always be together you and I

I always be or close behind you.
Wherever you go, you'll always know I'll find you

We'll be together, you and I

Forever together, you and I
(forever you and I du-du)
Forever together, together you and I always be
(together, together)
Together, you and I........

Videos

Dolly Parton - Together You And I (Official Music Video)
Dolly Parton - Together You And I (Official Music Video)
Dolly Parton - Together You And I (Audio Only)
Dolly Parton - Together You And I (Audio Only)
Dolly Parton & Porter Wagoner 07 - Together You And I
Dolly Parton & Porter Wagoner 07 - Together You And I
Dolly Parton - Together You And I
Dolly Parton - Together You And I
Dolly Parton - Behind the Scenes - "Together You and I" Music Video
Dolly Parton - Behind the Scenes - "Together You and I" Music Video
Dolly Parton - Together Forever (Lyric Video)
Dolly Parton - Together Forever (Lyric Video)
Dolly Parton - Together You And I.
Dolly Parton - Together You And I.
Together You And I
Together You And I
Together You and I by Dolly Parton
Together You and I by Dolly Parton
Dolly Parton - "Together You and I" Live Performances| Dolly0312
Dolly Parton - "Together You and I" Live Performances| Dolly0312
Dolly Parton & Porter Wagoner 01 - Together Always
Dolly Parton & Porter Wagoner 01 - Together Always
Dolly Parton - Together You And I (Daily Bumps Music Video)
Dolly Parton - Together You And I (Daily Bumps Music Video)
Dolly Parton Tour TV: Episode 9 -- Together You and I
Dolly Parton Tour TV: Episode 9 -- Together You and I
Dolly Parton ft. Jordan Collett Lewis- Together You and I (Unedited)
Dolly Parton ft. Jordan Collett Lewis- Together You and I (Unedited)
Dolly Parton - Rockin' Years (Video)
Dolly Parton - Rockin' Years (Video)
Dolly Parton - You Are Lyrics
Dolly Parton - You Are Lyrics
Dolly Parton - Together Forever (Audio)
Dolly Parton - Together Forever (Audio)
Dolly Parton - "Together You and I" Music Video - Behind the Scenes
Dolly Parton - "Together You and I" Music Video - Behind the Scenes
Dolly Parton - You Are (+ Lyrics)
Dolly Parton - You Are (+ Lyrics)
Dolly Parton - Together You and I - Music Video - Behind the Scenes
Dolly Parton - Together You and I - Music Video - Behind the Scenes