LOADING ...

Luyện nghe bài hát Together You And I

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Du-u-u Du-u-u wa Du-u wa

My love for you is deeper the depths of any ocean,
And as faithful as the stars that the night,
As constant as the sun making its through heavens,
and always be together you and I.

--

Together you and I can stop the rain and the sun shine.
Paint a pretty rainbow, brushed with across the sky,
Together you and I belong, like a songbird and a
and always be together you and I
--

Life you is sweeter than the fragrance of the flowers
And as as the laughter of a child
As peaceful as a river and as as forever
you we'll always be together you and I

I be beside or close behind you.
Wherever you go, you'll always know I'll find you

We'll be together, you and I

together, forever you and I
(forever you and I du-du)
Forever together, together you and I always be
(together, together)
Together, you and I........

Videos

Dolly Parton - Together You And I (Official Music Video)
Dolly Parton - Together You And I (Official Music Video)
Dolly Parton - Together You And I (Audio Only)
Dolly Parton - Together You And I (Audio Only)
Dolly Parton & Porter Wagoner 07 - Together You And I
Dolly Parton & Porter Wagoner 07 - Together You And I
Dolly Parton - Together You And I
Dolly Parton - Together You And I
Dolly Parton - Together Forever (Lyric Video)
Dolly Parton - Together Forever (Lyric Video)
Dolly Parton - Here You Come Again (Audio)
Dolly Parton - Here You Come Again (Audio)
Dolly Parton
Dolly Parton
Dolly Parton - Behind the Scenes - "Together You and I" Music Video
Dolly Parton - Behind the Scenes - "Together You and I" Music Video
Dolly Parton - You Are Lyrics
Dolly Parton - You Are Lyrics
Dolly Parton & Kenny Rogers - Islands in the Stream *LYRICS ON SCREEN*
Dolly Parton & Kenny Rogers - Islands in the Stream *LYRICS ON SCREEN*
Dolly Parton - Together Forever (Audio)
Dolly Parton - Together Forever (Audio)
Dolly Parton - Together You and I - Music Video - Behind the Scenes
Dolly Parton - Together You and I - Music Video - Behind the Scenes
Dolly Parton - I Will Always Love You - 1974
Dolly Parton - I Will Always Love You - 1974
Dolly Parton - Dolly Parton Tribute (Live at the 61st Grammys)
Dolly Parton - Dolly Parton Tribute (Live at the 61st Grammys)
Dolly Parton - Rockin' Years (Official Video)
Dolly Parton - Rockin' Years (Official Video)
DOLLY Parton - Behind the Scenes - Together You and Music Video
DOLLY Parton - Behind the Scenes - Together You and Music Video
Dolly Parton - "Together You and I" Music Video - Behind the Scenes
Dolly Parton - "Together You and I" Music Video - Behind the Scenes
Dolly Parton - Tomorrow Is Forever (Audio)
Dolly Parton - Tomorrow Is Forever (Audio)
Dolly Parton - You Are (+ Lyrics)
Dolly Parton - You Are (+ Lyrics)
Dolly Parton & Porter Wagoner 01 - Together Always
Dolly Parton & Porter Wagoner 01 - Together Always