LOADING ...

Luyện nghe bài hát Together You And I

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Du-u-u Du-u-u-u-u-u wa Du-u wa

My love for you is deeper than the of any ocean,
And as faithful as the that grace the night,
As as the sun making its journey through heavens,
and we'll be together you and I.

--

Together you and I can stop the and make the sun shine.
Paint a pretty rainbow, brushed love across the sky,
Together you and I belong, like a songbird and a
and we'll be together you and I
--

Life with you is than the fragrance of the flowers
And as as the laughter of a child
As peaceful as a river and as lasting as
you know always be together you and I

I be beside or close behind you.
Wherever you go, you'll always I'll always find you

We'll be together, you and I

together, forever you and I
(forever you and I du-du)
Forever together, together you and I always be
(together, together)
Together, you and I........

Videos

Dolly Parton - Together You And I (Official Music Video)
Dolly Parton - Together You And I (Official Music Video)
Dolly Parton - Together You And I (Audio Only)
Dolly Parton - Together You And I (Audio Only)
Dolly Parton & Porter Wagoner 07 - Together You And I
Dolly Parton & Porter Wagoner 07 - Together You And I
Dolly Parton - Together You And I
Dolly Parton - Together You And I
Together You And I
Together You And I
Dolly Parton - Together You And I.
Dolly Parton - Together You And I.
Dolly Parton - Behind the Scenes - "Together You and I" Music Video
Dolly Parton - Behind the Scenes - "Together You and I" Music Video
Dolly Parton - Together Forever (Lyric Video)
Dolly Parton - Together Forever (Lyric Video)
World Peace Song Together You and I
World Peace Song Together You and I
Miley Cyrus and Dolly Parton Singing 'Jolene'
Miley Cyrus and Dolly Parton Singing 'Jolene'
Kenny Rogers Dolly Parton Islands In The Stream Live [HDaudio]
Kenny Rogers Dolly Parton Islands In The Stream Live [HDaudio]
Dolly Parton - Together Forever (Audio)
Dolly Parton - Together Forever (Audio)
We Got Tonight -  Dolly Parton & Kenny Rogers live 1985
We Got Tonight - Dolly Parton & Kenny Rogers live 1985
Dolly Parton & Kenny Rogers - Islands in the Stream *LYRICS ON SCREEN*
Dolly Parton & Kenny Rogers - Islands in the Stream *LYRICS ON SCREEN*
Dolly Parton
Dolly Parton
Dolly Parton - Here You Come Again (Audio)
Dolly Parton - Here You Come Again (Audio)
Dolly Parton - Together You & I - Sydney - Allphones Arena 29 Nov 2011
Dolly Parton - Together You & I - Sydney - Allphones Arena 29 Nov 2011
Dolly Parton - Backwoods Barbie (Official Music Video)
Dolly Parton - Backwoods Barbie (Official Music Video)
Dolly Parton - I Will Always Love You - 1974
Dolly Parton - I Will Always Love You - 1974
Dolly Parton - Together You and I - Music Video - Behind the Scenes
Dolly Parton - Together You and I - Music Video - Behind the Scenes